Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Наверх
Курс НБУ
 

ОПЕРАЦІЇ З КРИПТОВАЛЮТАМИ ЯК ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Добавлено : Дата: в разделе: Блоги

Криптовалюти почали активно використовуватися в Україні з 2014 року та стають дедалі популярнішими.

Яскравим прикладом цьому є те, що вже у вересні 2017 року за криптовалюту було продано квартиру в м. Києві, а у листопаді цього року АЗС «WOG» почали приймати розрахунки у біткойнах, що є найбільш розповсюдженим видом криптовалюти.

Водночас, питання щодо правового статусу криптовалют та режиму оподаткування ПДВ операцій з ними залишається законодавчо не врегульованим, що унеможливлює здійснення адміністрування та контролю за такими операціями компетентними суб’єктами влади, зокрема органами Державної фіскальної служби України.

Таким чином, наразі використання криптовалют в Україні здійснюється за принципом «дозволено все, що прямо не заборонено законом», накопичуючи при цьому дедалі більше питань щодо оподаткування ПДВ вказаних операцій, на які податкові органи не в змозі надати ґрунтовні відповіді через відсутність відповідних норм у Податковому кодексі України та легалізованого підходу до визначення їх правового статусу.

При цьому, Національний банк України, який у відповідності до ст.ст. 6, 7 Закону України «Про Національний банк України» здійснює грошово-кредитну політику держави, забезпечує стабільність грошової одиниці та виконує ряд інших функцій для регулювання і контролю валютних операцій, у роз’ясненні від 10.11.2014 р. висловився про те, що віртуальна криптовалюта розглядається ним як грошовий сурогат, який не забезпечений реальною вартістю і не може використовуватися як засіб платежу, оскільки єдиним законним платіжним засобом в Україні є гривня.

Разом з тим, підвищення попиту на операції з криптовалютами на світовому ринку та їх активне впровадження на території України в умовах процесу євроінтеграції обумовлює необхідність дослідження проблематики їх обігу, одним з ключових питань якої є оподаткування в Україні таких операцій ПДВ, з метою вироблення ефективних шляхів для подолання існуючих прогалин та приведення законодавства у цій сфері до європейських стандартів.

У контексті даного питання слід зазначити, що органами Європейського Союзу  не прийнято спеціальних правил, які б регулювали операції з криптовалютами і певна визначеність Європейських держав  у правовідносинах в цій галузі з’явилася лише після ухвалення 22 жовтня 2015 року Судом Європейського Союзу (далі – Суд ЄС) рішення по справі «Хедквіст проти Швеції».

У вказаному рішенні Суд ЄС визначив правовий статус біткойну (одного з основних видів криптовалюти) в площині оподаткування саме як валюти, а не товару, та прийшов до висновку, що операції з його купівлі-продажу не повинні оподатковуватися ПДВ.

Крім того, у цьому ж рішенні Суд ЄС дійшов висновку, що віртуальна валюта створена для того, щоб бути платіжним засобом і що саме ця риса об’єднує біткойни та звичайні гроші, а тому некоректно було б звільняти від оподаткування ПДВ лише операції з традиційними валютами.

Наведені висновки Суду ЄС прийняті за основу країнами Євросоюзу. Наприклад, на теперішній час у Німеччині, Фінляндії, Норвегії операції з біткойнами звільненні від оподаткування ПДВ, але оподатковуються податком «на багатство», а в Австрії – розглядаються як нематеріальний актив та оподатковуються податком на прибуток.

У деяких країнах ЄС криптовалютам надано офіційний статус. Так, наприклад, Іспанія ще у 2014 році визнала біткоін офіційною платіжною системою.

Разом з тим, варто зазначити, що ставлення до криптовалют у різних країнах світу є досить полярним:

- у Вєтнамі, Болівії, Еквадорі, Тайланді їх використання заборонено на законодавчому рівні;

- в Японії криптовалюта визнаються фінансовим активом;

- в  Канаді – вона є офіційно визнаним платіжним засобом та навіть може бути платіжним засобом при виплаті заробітної плати.

Проведення аналізу законодавства країн Європи, правової позиції Суду ЄС, яка прийнята за основу Європарламентом та визнана провідною для застосування у європейських державах, і врахування специфіки використання криптовалют надає підстави стверджувати, що для вирішення питання з оподаткування ПДВ операцій з криптовалютами, перш за все, доцільним та необхідним є визначитися з предметом операції, яка здійснюється.

Тобто, слід чітко розмежовувати:

 1) операції безпосередньо з купівлі-продажу самої криптовалюти та

2) операції з купівлі-продажу товарів (послуг) за криптовалюту.

При вчиненні операцій з криптовалютою з метою її конвертації в електронні або грошові кошти вона набуває правовий статус товару і в такому випадку, виходячи з аналогії законодавчо регламентованих принципів оподаткування операцій з валютою, норм Розділу VПодаткового кодексу України та практики Суду ЄС, такі операції не підлягають оподаткуванню ПДВ.

Разом з тим, при здійсненні операцій з купівлі-продажу товарів (послуг) за криптовалюту вона набуває статусу платіжного засобу.

При цьому, під час здійснення операцій з купівлі товарів та послуг за криптовалюту  зберігаються всі  ознаки, властиві господарським операціям, зокрема : 

- економічна ціль – отримання прибутку;

 -предметом виступають певні товари чи послуги;

- проведення таких операцій оформлюється відповідними первинними документами, що у відповідності до ст.ст. 180, 194-197 Податкового кодексу України зумовлює виникнення правових підстав для оподаткування їх ПДВ.

Тож, вважаємо за доцільне приведення таких операцій до загального порядку оподаткування.

Однак, запровадженню законодавчого регулювання системи оподаткування операцій з криптовалютами повинно передувати легалізація її правого статусу та вироблення ефективного механізму контролю за її використанням.

Водночас, до набуття криптовалютою статусу легального платіжного засобу будь-яке оподаткування операцій з нею буде незаконним і матиме надзвичайно великий ступінь ризику.

Слід зазначити, що на теперішній час криптовалюта дійсно є певною інновацією, але її використання має чимало вад, основними з яких є різкі ніким не контрольовані та абсолютно непередбачувані коливання курсу, легкість її використання для вчинення різного роду шахрайств, здійснення незаконної діяльності, легалізації прибутку, ухилення від оподаткування.

Таким чином, реалії сьогодення зумовлюють нагальну потребу бути на часі та впроваджувати у вітчизняне законодавство зміни, які нададуть змогу контролювати операції з використанням криптовалюти для здійснення нагляду за їх оподаткуванням, у тому числі ПДВ.

В іншому ж випадку ми матимемо порушення принципу рівності усіх платників перед законом, який визнано статтею 4 Податкового кодексу України, оскільки, як вбачається з вищевикладеного, за відсутності законодавчо визначеного статусу криптовалюти подакові органи будуть позбавлені можливості здійснювати адміністрування та контроль за оподаткуванням таких операцій, перевіряючи при цьому повноту нарахування та сплати ПДВ суб’єктами від всіх інших операцій, здійснюваних в національній валюті.

Для добавления и просмотра комментариев войдите сначала на сайт с именем пользователя и паролем.

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%