Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Бухгалтери та аудитори обговорили звітність за МСФЗ

Ольга Марчук
економічний оглядач

№7(30)(2014)

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (далі – ФПБАУ) 18 липня 2014 року провела бухгалтерський форум «Звітність за МСФЗ: реалії, виклики та застереження». Захід відбувся за підтримки Торгово-промислової палати України (далі – ТПП) та за участю Міністерства фінансів, Національного банку, Державної фіскальної служби, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), Аудиторської палати та Спілки аудиторів України. Його учасниками стали бухгалтери та аудитори, вчені, керівники підприємств Києва й регіонів, представники регуляторних органів, професійних громадських організацій.

Президент Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України Олександр Папаїка у вітальному слові зазначив, що десять років поспіль з нагоди професійного свята проводилися урочистості. Але в нинішній, непростий час для нашої держави вирішили відзначити практичним діловим заходом, програмою якого передбачено огляд законодавчих вимог щодо фінансової звітності, нової бухгалтерської Директиви ЄС, подат­кових новацій. Організатори також хотіли почути пропозиції, поради та застереження від колег. До вітальних слів долучився віце-президент Торгово-промислової палати Михайло Непран, який назвав бухгалтерську професію непростою, але цікавою, і нагадав, що ФПБАУ є колективним членом ТПП.

Начальник управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Олег Канцуров розповів про вимоги до фінансової звітності за МСФЗ. Він наголосив, що розвиток бухгалтерського обліку набуває нового значення й сенсу після підписання Угоди про асоціацію з ЄС, де визначена низка напрямів, у тому числі щодо бухгалтерського обліку, що веде до адаптації нашого законодавства до європейських Директив. Цю роботу, за його словами, можна розділити на два аспекти.

Перше – приведення законодавства у відповідність до Директив Євросоюзу. Це виконати не дуже складно, оскільки у сфері бухгалтерського обліку в Україні є помітний прогрес. Олег Канцуров повідомив, що «ми повністю відповідаємо нормативним документам Європарламенту та Єврокомісії, навіть розширили цю сферу і маємо міжнародні стандарти для індивідуальної фінансової звітності публічних акціонерних товариств, страховиків та інших суб’єктів фінансового сектору». Україна забезпечила переклад і оприлюднення міжнародних стандартів для малих і середніх підприємств, які можуть застосовувати їх у сфері фінансової звітності.

Другий напрям – адаптація до Директиви з бухгалтерського обліку, яка була прийнята минулого року. Певні напрацювання в цьому напрямі є: зокрема полегшено облік для мікропідприємств, уніфіковано підхід до складання фінансової звітності. Значна частина національного законодавства в цій сфері вже імплементована. Залишається проблема у сфері аудиту, де законодавство не приведене у відповідність до 43 Директиви ЄС та змін, внесених до неї нещодавно. Тут поки немає загальної моделі бачення, дискусії тривають, а термін, визначений для адаптації, становить два роки. З цього приводу він закликав аудиторську спільноту завершувати дискусії й переходити до написання та впровадження законодавства, яке було б збалансованим з погляду професії, держави і суспільства.

Проте, за словами Олега Канцурова, найскладнішим аспектом у виконанні Угоди про асоціацію залишається формування свідомості бухгалтерів, вироблення нових підходів, які закладені в міжнародних стандартах і Директивах: базисом свідомості бухгалтера, основ­ним капіталом його діяльності є порядність, чесність, відповідність стандартам, а не те, що заради миттєвої вигоди він нехтує власними професійними надбаннями. Він закликав до спільної роботи органи влади, професійні організації, роботодавців, адже «робота ця складна і обсяг її набагато більший, ніж просто нормативне регулювання». Одним з виходів, на його погляд, є запровадження національної сертифікації бухгалтерів. Основа цієї роботи має бути зосереджена в професійних громадських організаціях, де бухгалтер, проходячи сертифікацію, не лише підтверджує певний рівень знань, а й проходить контроль якості.

Керівник Комітету ФПБАУ з питань професійної освіти та сертифікації професор Світлана Зубілевич здійснила ґрунтовний огляд Директиви 2013/34/ЄС Європейського парламенту і Ради від 26.06.2013 р. «Про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність і відповідні звіти окремих видів компаній, яка доповнює Директиву 2006/43/ЄС Європейського парламенту і Ради та відміняє Директиви Ради 78/660/ЄЕС і 83/349/ЄЕС». Завданнями цього документа серед іншого є зниження адміністративного тягаря на малий бізнес, підвищення прозорості платежів до бюджету компаній видобувної промисловості та лісозаготівлі, можливість знайти додаткове фінансування за межами своєї держави, підвищення якості та зіставності розкритої інформації.

Доповідач охарактеризувала вимоги до звітності на мікро-, малих, середніх та великих підприємствах, малих, середніх та великих груп компаній, звернувши увагу на спільні та відмінні риси, зокрема, склад та принципи підготовки річних фінансових звітів. Вона також торкнулася звіту аудитора та змін, передбачених Ди­рек­ти­вою 2006/43/ЄС. Це мають бути, зокрема, фінансові звіти, які є предметом обов’язкового аудиту, разом з основою представлення фінансової звітності, застосованою при їх підготовці; опис обсягу обов’язкового аудиту, котрий повинен, як мінімум, включати стандарти аудиту, за якими проведений; аудиторський висновок; посилання на будь-які обставини, на які аудитор звертає увагу без уточнення аудиторського висновку; думка й заява щодо звіту керівництва.

Зі змінами в законодавстві ЄС щодо обов’язкового аудиту річної звітності та консолідованої звітності присутніх ознайомила президент Спілки аудиторів України Наталія Гаєвська. Вона охарактеризувала Директиву 2014/56/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року, що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄЄ про обов’язковий аудит річної звітності й консолідованої звітності, та Регламент (ЄС) 537/2014 про конкретні вимоги до обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу. Обидва до­кументи набули чинності 18 червня 2014 року, однак положення Директиви мають бути перенесені до законодавства країн – членів ЄС упродовж двох років з моменту набуття чинності. Застосування більшості положень Регламенту також відстрочено на два роки, зважаючи на те що він безпосередньо пов’язаний з Директивою. Наталія Гаєвська наголосила на необхідності якнайшвидшої розробки нового законодавства з питань аудиторської діяльності й повідомила, що Спілкою аудиторів розроблено законопроект, який сьогодні обговорюється професійною спільнотою.

Заступник начальника відділу статистики фінансів підприємств Державної служби статистики України Тамара Трофіменко наголошувала на необхідності відповідності статистичних показників у фінансовій сфері міжнародним стандартам.

Головний бухгалтер Національного банку України Богдан Лукасевич та директор департаменту НКЦПФР Максим Лібанов говорили про нюанси вимог до фінансової звітності за МСФЗ. Учасники дискусії мали можливість під час спілкування отримати відповіді на практичні запитання.


Коментарі  

0 #1 Ірина Гук 03.01.2015, 14:29
Добрий день. Маю суто практичне питання: де можна ознайомитись з текстом Регламенту (ЄС) 5337/2014?
На багатьох сайтах йде активне його обговорення, а сам текст не надруковано. В усякому разі, я не знайшла на жлдному сайті. Хотілось ознайомитись з першоджерелом.
З повагою, Ірина Гук, аудитор.
Цитата

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%