Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Новини законодавства

№7(30)(2014)

Банки в Україні тепер працюють по-новому
10 липня 2014 року офіційно опубліковано Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативного впливу на стабільність банківської системи» № 1586-VII, який набув чинності на наступний день.
Закон удосконалює механізм отримання фінансової допомоги Фондом гарантування вкладів фізичних осіб для забезпечення своєчасного отримання ним довгострокових ресурсів для відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможних банків. Так, Фонд щорічно та щоквартально з помісячним коригуванням проводить оцінку настання ризику суттєвого зменшення обсягу своїх коштів. За наявності ризику недостатності коштів Фонду, за умови відсутності в Законі про Державний бюджет України на поточний рік бюджетних призначень у необхідному розмірі, Фонд подає Міністерству фінансів заявку на отримання кредиту (внеску на безповоротній основі) за рахунок державного бюджету із зазначенням його розміру. Мінфін у місячний строк з дня отримання заявки Фонду розробляє і подає до Верховної Ради України відповідний законопроект. Кредит або вклад на безповоротній основі можуть бути надані як кошти або ОВДП.
Також закон передбачає зміну процедур, здійснюваних при ліквідації банків з метою прискорення реалізації ліквідаційної маси. Крім того, передбачено спрощення процедур, пов’язаних з терміновою капіталізацією банків і продажем проблемних банків інвесторам, підвищено мінімальний статутний капітал банків зі 120 млн грн до 500 млн грн, розширено відповідальність власників банків, а також Нацбанку надано право встановлювати особливості банківського регулювання в разі стрімкого погіршення ситуації на фінансовому ринку. Пропонується виводити з-під системи гарантування депозити в банківських металах, а також вклади, які використовуються вкладниками як засіб забезпечення виконання інших зобов’язань перед цим банком. Фонду гарантування вкладів дозволяється випускати фінансові векселі та облігації, термін яких може перевищувати п’ять років.
Серед іншого, Закон вносить низку змін до правил роботи Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Зокрема, тепер Фонд не відшкодовує вклад у банку, він використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань.
Тобто якщо раніше не відшкодовувалась тільки та частина вкладу, яка покриває кредит, тепер не відшкодовуватиметься весь вклад, навіть якщо кредит становить 1 грн. Також не будуть відшкодовуватися вклади в банківських металах.

Ввоз касок и бронежилетов освобожден от обложения НДС и ввозной пошлиной
Президент подписал два закона, которыми вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно специальных средств индивидуальной защиты и лекарственных средств.
Согласно Закону «О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно специальных средств индивидуальной защиты и лекарственных средств» от 01.07.2014 г. № 1561-VII, вносящему изменения в НКУ, временно, на период проведения АТО и/или введения военного положения, освобождаются от обложения НДС операции по ввозу и поставке на таможенной территории Украины:
– специальных средств индивидуальной защиты (каски, их эквиваленты и специально предназначенные для них компоненты, бронежилеты) для потребностей правоохранительных органов, Вооруженных сил Украины и прочих военных формирований, созданных в соответствии с законами, других субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом; ниток и тканей (материалов) для производства бронежилетов;
– лекарственных средств и медизделий в соответствии с пп. «в» п. 193.1
ст. 193 НКУ, которые предназначены для использования заведениями здравоохранения для оказания медицинской помощи физлицам, которые в период проведения АТО и/или введения военного положения получили ранения, контузии или иные повреждения здоровья, в пределах, определенных Кабмином;
– лекарственных средств и медизделий без госрегистрации и разрешительных документов относительно возможности ввоза на таможенную территорию Украины, которые предназначены для использования заведениями здравоохранения и участниками АТО для оказания медицинской помощи физлицам, которые в период проведения АТО и/или введения военного положения в соответствии с законодательством получили ранения, контузии или иные повреждения здоровья, по перечню и в пределах, установленных Кабмином.
Законом «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно ввоза средств индивидуальной защиты и лекарственных средств» от 01.07.2014 г. № 1560-VII, вносящим изменения в ТКУ, на период проведения АТО и/или введения военного положения, вышеуказанные товары освобождаются от обложения ввозной пошлиной.

И снова о загранпаспортах
Верховная Рада Украины 22 июля 2014 года приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или специальный статус» (законопроект № 4991). Согласно изменениям, отпечатки пальцев рук будут вноситься на бесконтактный электронный носитель документов для выезда за границу, что позволит идентифицировать личность при пересечении границ.
Оцифрованные отпечатки пальцев будут вносить и в другие документы, удостоверяющие личность. Порядок получения оцифрованных отпечатков пальцев рук установит Кабинет Министров Украины. Принятие Закона обеспечит выполнение рекомендаций европейских специалистов по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины. Отпечатки пальцев будут вноситься в указанные документы по согласию лица.
Также Кабинет Министров внес изменения в техническое описание бланков загранпаспортов – с первой страницы бланка сняли изображение здания цент­рального комитета Компартии. Об этом на брифинге сообщил министр Кабинета Министров Остап Семерак.
По его словам, постановление Кабмина изменило вид загранпаспорта украинцев: «В частности, на первой странице бланка будет не здание центрального комитета КПУ, а Министерство иностранных дел с соответствующими атрибутами».

Гарантийный ремонт товаров и связанные с этим расходы
В Обобщающей налоговой консультации, утвержденной приказом от 01.07.2014 г. № 366, невиданную лояльность
к налогоплательщикам проявили контролеры относительно расходов на гарантийный ремонт (обслуживание)
или гарантийные замены товаров.
По данному вопросу фискалы вынесли следующий вердикт: налоговым расходам на гарантийный ремонт (обслуживание) или гарантийные замены товаров, по которым обнародованы обязательства продавца относительно их гарантийного обслуживания, – быть.
Причем статус покупателя (физлицо или юрлицо), что было ранее камнем преткновения, роли не играет.
При этом продавец должен соблюсти следующие условия:
– надлежащее ведение учета покупателей, получивших такую замену товаров или услуги по ремонту (обслуживанию);
– подтверждение таких расходов надлежащим образом оформленными первичными документами.

Роз’яснення податківців від 10.07.2014 року щодо прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб
З 01 липня 2014 року набули чинності зміни, які внесено до Податкового кодексу України в частині оподаткування податком на доходи фізичних осіб у формі пасивних доходів. Водночас зміни в оподаткуванні дивідендів набувають чинності з 01 січня 2015 року.
Відповідно до внесених у Податковий кодекс змін доходи у вигляді дивідендів, виграшів, призів, відсотків підлягають оподаткуванню. Це не стосується відсотків у сумі, що не перевищує в рік 17 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 01 січня звітного податкового року, відсотків, дивідендів, а також виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, що не перевищують 50 мінімальних заробітних плат.
Оподаткування відсотків, дивідендів, роялті та інвестиційного прибутку здійснюється податковим агентом під час кожного нарахування (виплати) за ставкою 15 % (17 %).
При перерахунку загального річного оподаткованого доходу для бази оподаткування доходів у формі відсотків, дивідендів, роялті та інвестиційного прибутку застосовуються такі ставки:
– якщо база оподаткування звітного податкового року не перевищує 204 прожиткових мінімуми – 15 %;
– якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує 204 прожиткових мінімуми, але не перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення – 20 %;
– якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення – 25 %.
Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь доходів у формі відсот­ків є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).
Зазначені зміни передбачено законами «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року № 1166-VII та «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства» від 10 квітня 2014 року № 1200-VII.

Медицинское страхование работников и налоговые расходы
Налоговики ответили на вопрос, включаются ли в состав расходов и при каких условиях затраты на медицинское страхование работников.
В состав расходов плательщика налога включаются обязательные выплаты, а также компенсация стоимости услуг, взносы плательщика налога на обязательное страхование жизни или здоровья работников в случаях, предусмотренных законодательством.
Для осуществления обязательного страхования Кабмин устанавливает порядок и правила его проведения, формы типового договора, особые условия лицензирования обязательного страхования, размеры страховых сумм и максимальные размеры страховых тарифов или методику актуарных расчетов.
На сегодня нет утвержденного Кабмином порядка проведения обязательного медицинского страхования. Таким образом, затраты на такое страхование не включаются в состав расходов плательщика налога и считаются добровольным финансированием личных потребностей работников.

Обобщающая налоговая консультация относительно налогового учета возвратной финансовой помощи
Приказом от 01.07.2014 г. № 367 утверждена обобщающая налоговая консультация относительно налогового учета возвратной финансовой помощи, в которой разъяснено:
– как получателю возвратной финансовой помощи с годовым базовым отчетным периодом отражать ее получение и возврат в учете по налогу на прибыль;
– как получателю возвратной финансовой помощи с квартальным базовым отчетным периодом отражать ее в учете по налогу на прибыль;
– как отражать в налоговом учете полученную возвратную финансовую помощь при переходе заемщика на упрощенную систему налогообложения;
– нужно ли включать в доход сумму невозвращенной возвратной финансовой помощи, которая получена во время пребывания предприятия на специальном режиме налогообложения.
Обобщающая налоговая консультация относительно налогового учета возвратной финансовой помощи претерпела изменения на основании Приказа от 08.07.2014 г. № 402, согласно которому в целях обеспечения единого подхода к практическому применению норм налогового законодательства внесены изменения в Обобщающую налоговую консультацию относительно налогового учета возвратной финансовой помощи.
В частности, уточняя ответ на вопрос 2, который задан в Обобщающей налоговой консультации, налоговики отметили, что в 2014 году условные проценты не начисляются.

Ожидаются изменения в условиях реализации права на труд
В Верховной Раде 14.07.2014 г. зарегистрирован законопроект № 4282а «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», направленный на поощрение работодателей за трудо­устройство молодежи и лиц, вынужденных выехать
с территории АТО.
В частности, проектом предусмотрено уменьшение ЕСВ на сумму начисленной заработной платы по видам выплат для следующих категорий работников:
1) молодежи, которая закончила или прекратила обучение в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы (в течение шести месяцев после окончания или прекращения учебы или службы) и которая впервые принимается на работу;
2) граждан, выехавших с территории проведения антитеррористической операции.
Указанные положения могут применяться в течение трех лет с момента приема лица на работу.

Контроль продуктов станет европейским
Верховная Рада 22.07.2014 г. приняла новую редакцию Закона «О безопасности и качестве пищевых продуктов» под названием «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» и внесла изменения в ряд других законов (на основе законопроекта № 4179а).
Предложенные изменения касаются уточнения терминов и их определений в сфере пищевых продуктов, осуществления полномочий центральных органов исполнительной власти, в том числе относительно требований к процедурам государственного контроля пищевых продуктов на рынке Украины и импортной продукции. Отменены некоторые разрешительные процедуры, внедрены принципы регистрации источников ГМО, а не продуктов, произведенных из них, установлена юридическая ответственность за правонарушения в соответствующей сфере.
Закон принят с целью гармонизации с законодательством ЕС. Предусмотрено создание единого контролирующего органа для всей пищевой продукции, установление механизма саморегуляции операторами рынка на основе общих требований законодательства по гигиене пищевых продуктов.
Закон, за исключением некоторых норм, вступит в силу через год после официального опубликования. Пищевые продукты и другие объекты санитарных мер, которые соответствуют сегодняшним требованиям, но не соответствуют требованиям данного Закона, могут производиться или вводиться в обращение в течение одного года.

Законопроект для наповнення бюджету
Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень)» від 21.07.2014 р. № 4309а спрямований на створення умов для збільшення надходжень до бюджету, забезпечення справедливого оподаткування. Для цього пропонується внести зміни до Податкового кодексу:
1) у частині податку на прибуток підприємств:
– скасувати оподаткування за зниженою ставкою (10 %) прибутку, отриманого від операцій з цінними паперами та деривативами;
– скасувати звільнення від оподаткування прибутку суб’єктів готельної діяльності;
2) у частині ПДВ:
– перевести з 01 січня 2015 року найбільших сільгоспвиробників на загальну систему оподаткування ПДВ;
– скасувати оподаткування за ставкою 0 % послуг з перевезення пасажирів швидкісними поїздами Інтерсіті+;
3) а також у частині акцизного податку, плати за користування надрами, фіксованого сільськогосподарського податку.

Депутаты хотят исключить экспортные операции из списка контролируемых
Законопроектом № 4292а от 16.07.2014 г. «О внесении изменений в статью 39 Налогового кодекса Украины (относительно уточнения перечня контролируемых операций)» предлагается исключить из перечня хозяйственных операций, которые осуществляются налогоплательщиками со связанными лицами, уплачивающими НДС по иной, нежели основная, ставке, и которые контролируются в соответствии со ст. 39 Налогового кодекса, операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины (экспортные операции).
Как отмечается в объяснительной записке к документу, его принятие позволит:
– уменьшить затраты (временные, кадровые, финансовые) налогоплательщиков на подготовку отчета о контролируемых операциях;
– уменьшить затраты (временные, кадровые, финансовые) контролирующих органов на прием, обработку и проверку отчетов о контролируемых операциях за счет уменьшения их объема;
– повысить эффективность контроля за счет концентрации времени, усилий и внимания контролирующих органов к тем операциям налогоплательщиков, экономическая сущность которых действительно содержит значительные риски потерь Государственного бюджета Украины вследствие манипулирования ценами, уровень которых не соответствует рыночному.
Налоговики напомнили, что первым отчетным периодом для представления отчета о контролируемых операциях является 2013 год. Отчитаться плательщики должны до 01 октября 2014 года.
В отчете отражаются контролируемые операции, которые были осуществлены с 01 сентября по 31 декабря 2013 года. Но объем контролируемых операций рассчитывается исходя из стоимостных показателей всех операций с каждым контрагентом в целом за календарный год.

Национальный банк Украины с 17 июля повышает учетную ставку с 9,5 % до 12,5 %
Напомним, ставка 9,5 % действовала с 15 апреля 2014 года.
В течение трех лет до этого учетная ставка не превышала 8 %.
Как отмечается в сообщении, Правление Нацбанка решительно настроено обеспечить выполнение законодательно определенного приоритета деятельности НБУ в отношении достижения и поддержания ценовой стабильности в средне­срочной перспективе.
Учитывая указанное выше, макроэкономический прогноз и текущие инфляционные риски, в настоящее время крайне необходимо принятие дополнительных мер по увеличению внутренней стоимости гривны за счет применения процентных рычагов влияния.
Повышение учетной ставки вместе с другими стабилизационными мерами Нацбанка и Правительства Украины, которые поддерживаются кредитными ресурсами международного сообщества, будет способствовать улучшению ресурсной базы банков, конъюнктуры денежно-кредитного рынка Украины и ожиданий его участников. Это в свою очередь укрепит основу для возобновления экономического роста и стабильного функционирования финансовой системы.

Госпредпринимательство ликвидировано: создана Государственная регуляторная служба Украины 
16 июля вступило в силу постановление Кабмина «О Государственной регуляторной службе Украины» от 30.04.2014 г. № 252.

Согласно документу, Госпредпринима­те­ль­ство ликвидировано и в Украине с 16 июля создана Государственная регуляторная служба как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабинетом Министров Украины.
Полномочия и функции бывшего ведомства теперь разделены между новообразованной Гос­ре­гуляторной службой и Минэкономразвития.
Так, Государственная регуляторная служба Украины отвечает за реализацию государственной регуляторной политики, государственной политики в сфере лицензирования, разрешительной системы, надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, а на Мин­эко­ном­раз­вития возложены полномочия и функции по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
Положение о Государственной регуляторной службе должно быть подано в Кабмин в течение месяца.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%