Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

На з’їзді Спілки аудиторів України обрано нове керівництво організації

Ольга Марчук
економічний оглядач

№3(14)(2013)

У Києві 29 березня 2013 року відбувся черговий ХХІ з’їзд Спілки аудиторів України.
Він зібрав понад сотні делегатів від регіональних відділень організації та представницьких органів. Оскільки з’їзд проводився напередодні святкування САУ свого 20-ліття, тому більша частина доповіді президента Спілки Івана Пилипенка та виступаючих була присвячена підсумкам діяльності за цей період та перспективам розвитку САУ.

Про зміни в одній з найчисельніших професійних громадських організацій України, які відбулися за 20 років, говорили всі присутні. Причому не в оптимістичному тоні. Насамперед тому, що нині САУ налічує 999 аудиторів, що становить заледве третину представників професії, якщо виходити з даних Аудиторської палати, котрі свідчать, що в Україні 3058 аудиторів. Згадували, що на минулому з’їзді було представлено в межах 300 делегатів. Що ж відбулося?
Саме на необхідності змін акцентував увагу в своїй доповіді президент САУ Іван Пилипенко. Яким чином Спілка аудиторів України повинна впливати на професію через сертифікацію та підвищення кваліфікації аудиторів через контроль якості професійних послуг? Яким бути українському аудиту – регульованим ззовні чи саморегульованим? Відповіді на ці питання неоднозначні, тому, посилаючись на власний досвід керівника та аудитора, Іван Пилипенко зазначив, що вбачає майбутнє професії якраз у саморегулюванні. «Саме на це повинні бути націлені й новий статут Спілки, і робота з саморегулювання, і загалом майбутнє існування САУ», – підкреслив Іван Пилипенко.
Говорячи про перспективи роботи на наступний період, керівник САУ звернув увагу на необхідність здійснювати заходи, за результатами яких пересічні аудитори захочуть стати членами Спілки. Це, насамперед, розробка власної системи контролю і якості аудиторських послуг, навчання членів САУ цієї системи та реальна допомога у її практичному впровадженні, розробка власної системи підвищення кваліфікації, яка зробить членів Спілки більш конкурентоздатними та надасть переваги перед іншими пересічними аудиторами, реалізація захисної функції САУ щодо професійних конфліктів. На думку Івана Пилипенка, варто розпочати реальну роботу з органами законодавчої та виконавчої влади, галузевими регуляторами, потрібно посилити пропаганду професії, оскільки нині «є слабке розуміння в суспільстві, що таке аудит та яка з нього практична користь менеджменту або власнику».

Іван Пилипенко також закликав аудиторську спільноту «припинити воювати з органами державної виконавчої влади чи АПУ, паплюжити один одного в соціальних мережах». «Всі ми аудитори, всі ми рівні, але напевно інтелект декого дозволяє робити ті речі, які іноді з’являються публічно», – продовжив Іван Пилипенко, зауваживши, що «поганий мир – краще гарної війни». Новому керівництву він побажав шукати консенсусу з владними структурами, ініціювати зміни до законодавства або регуляторних актів з огляду на розвиток професії, пропонуючи власні пакети документів.
Лідер Спілки аудиторів України подякував колегам за небайдужу позицію та закликав відстоювати загальну позицію САУ на будь-якому рівні, ставлячи інтереси професії вище власних амбіцій чи поглядів. Він запропонував започаткувати Наглядову та Методологічну ради, що відповідає вимогам до саморегулюючих громадських організацій. Слід також прийняти зауваження щодо необхідності ротації керівництва САУ. «Проте не треба забувати, що люди не призначалися зі сторони, а обиралися з’їздом, тобто нами з вами», – додав Іван Пилипенко, підкресливши, що нове керівництво має зосередитися на проблемах розвитку професії аудитора, оскільки відповідальність за майбутнє аудиту лежить саме на членах САУ.

Делегати з’їзду говорили переважно про власне бачення шляхів розвитку професії аудитора в Україні та ролі професійних спілок у цьому процесі, однак не минали увагою моральних аспектів. Галина Сочинська з Донецька закликала присутніх обдумано підходити до своїх вчинків, а також присвятила частину виступу заслугам тих, хто запроваджував і розвивав в Україні професію аудитора. Серед достойників було названо Володимира Головача як «батька аудиту», Івана Пилипенка, який «бачив перспективних аудиторів і давав прогресивній молоді крила, щоб вона могла розправити їх».

Вікторія Лісіна з Харкова підкреслила, що нинішній з’їзд – це свято, поєднане з можливістю обговорити професійні питання та ухвалити розумні рішення. Підкресливши, що САУ завжди була найбільш чисельною організацією, яка об’єднувала у своїх лавах професіоналів справи, вона закликала ухвалити зважені рішення, «тому що САУ завжди спільно з АПУ знаходила певні рішення і йшла вперед у боротьбі за зростання, удосконалення професії».

Тетяна Зацерковна з Києва звернула увагу колег на законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення переліку податкових різниць», який, на її думку, достатньо недоопрацьований, і закликала докласти зусиль для його удосконалення. Михайло Крапивко з Дніпропетровська говорив про розвиток організації, висловивши переконання, що звання члена Спілки має бути певним брендом на ринку. «Організація повинна заслужити довіру суспільства і виправдовувати цю довіру», – впевнений керівник регіонального відділення Спілки аудиторів.

Наталія Гаєвська з Миколаєва зауважила, що САУ як найбільш чисельна організацією аудиторів України має достатньо ресурсів, зокрема, талановитих і відданих справі професіоналів, щоб бути фаховою і впливовою організацією в державі. Разом із тим, сучасна тенденція розвитку Спілки свідчить про те, що вона втрачає позиції організації – лідера українського аудиту. На це вказує суттєве, майже в два рази, скорочення членів за останні п’ять років, пасивна участь в ухваленні державних рішень, які впливають на розвиток професії.

На переконання Наталії Гаєвської, руйнуються демократичні засади професійної організації, відсутній конструктивний діалог як серед членів Спілки, так і САУ в цілому, з органами, що регулюють професію. Такі тенденції, безумовно, можуть призвести до руйнування організації і розосередження членів Спілки по інших організаціях суміжних професій. Як претендент на посаду керівника Спілки вона запропонувала об’єднати на основі єдності професійних інтересів якомога більше аудиторів та асистентів аудиторів, зробити членство в Спілці відзнакою високого фаху, престижності. Серед пропозицій також – організація конструктивного діалогу з питань розвитку професії з державними та іншими органами, які здійснюють регулювання в галузі аудиту, вплив на процеси, що формують ринок аудиторських послуг в Україні через ініціювання внесення змін до законодавства в сфері регулювання аудиторської діяльності, підвищення якості аудиторських послуг та довіри до аудиторів – членів Спілки аудиторів України, робота над створенням власного бренду якості.

Олексій Гачковський, ще один претендент на посаду очільника САУ, у своїй програмі зробив акцент на питаннях забезпечення привабливості членства в професійній громадській організації для аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Для цього, на його думку, необхідно залучення САУ до виконання частини повноважень АПУ, контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, власників, керівників і співробітників, які є членами Спілки, реалізація одного з етапів сертифікації аудиторів, професійне представлення інтересів аудиторів і суб’єктів аудиторської діяльності перед АПУ.

Наступний кандидат на лідера САУ Ірина Павлова головним пріоритетом організації визначила захист інтересів членів Спілки та представлення їх у конфліктних ситуаціях із замовниками, контролюючими органами тощо; створення власних систем добровільних сертифікацій. Кількісне збільшення САУ, на її думку, можливе шляхом залучення на добровільній основі аудиторів та асистентів аудиторів. Членство в Спілці має стати вигідним через розробку та впровадження системи знижок на послуги з підвищення кваліфікації, придбання методичної літератури, участі у заходах САУ.

У ході виборів керівника Спілки переважна більшість делегатів з’їзду проголосувала за кандидатуру Наталії Гаєвської, яка стала новим президентом САУ. Також переобрано Комісію з питань аудиторської етики та Ревізійну комісію. Учасники заходу затвердили новий статут організації та ухвалили підсумкові документи Спілки аудиторів України.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%