Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Новини законодавства

№5(52)(2016)

Нові розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 1 травня 2016 року

Згідно з Держбюджетом на 2016 рік на період з 01.05.2016 р. до 30.11.2016 р. прожитковий мінімум та мінімальна зарплата будуть встановлені у таких розмірах:

  • працездатні особи – 1450 грн;
  • особи, які втратили працездатність, – 1130 грн;
  • діти віком до 6 років – 1228 грн;
  • діти віком від 6 до 18 років – 1531 грн;
  • загальний показник – 1399 грн;
  • розмір мінімальної зарплати – 1450 грн;
  • розмір погодинної мінімальної зарплати – 8,69 грн.

На що це впливає у роботі бухгалтера?
Нарахування зарплати.
Якщо розмір окладів на підприємстві встановлено на рівні мінімальної зарплати, з 01.05.2016 р. потрібно провести підвищення розмірів таких окладів з 1378 до 1450 грн.
За недодержання мінімально встановлених розмірів зар­плати роботодавця може бути притягнуто до відповідальності згідно зі ст. 265 КЗпП.
Індексація зарплати.
З 01.05.2016 р. індексація зарплати розраховуватиметься шляхом множення визначеного коефіцієнта залежно від «базового» місяця проведення індексації на прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 1450 грн.
Нарахування лікарняних та декретних.
При нарахуванні лікарняних та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами у випадках, коли такі виплати потрібно нараховувати на рівні мінімальної зарплати, слід також застосовувати новий розмір мінзарплати.
Нагадаємо, що з 2016 року на виплату лікарняних та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами мають право фізособи-підприємці незалежно від обраної системи оподаткування у разі своєчасної сплати ЄСВ. При цьому такі платники ЄСВ, на думку Мінсоцполітики, мають розраховувати лікарняні та декретні виходячи з мінімальної зарплати.
Єдиний соцвнесок.
З 01.01.2016 р. ставка для нарахування ЄСВ становить 22 % до визначеної бази нарахування.
Але ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ встановлено порядок нарахування ЄСВ, якщо база його нарахування не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід. У такому разі сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (22 %). Тож з 01.05.2016 р. розмір мінімального страхового внеску становитиме 319 грн (1450 грн × 22 %).
Також зміниться максимальна величина доходу, на яку потрібно нараховувати ЄСВ. Нагадаємо, що з 01.01.2016 р. вона становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на місяць нарахування доходу. Тобто з 01.05.2016 р. – 36 250 грн (1450 грн × 25).
Відповідно збільшиться максимальний розмір нарахованого ЄСВ. З 01.05.2016 р. він становитиме 7975 грн (36 250 грн × 22 %) або 3048,63 грн (36 250 грн × 8,41 %) при нарахуванні ЄСВ на зарплату працівника-інваліда, якщо роботодавцем є юрособа.
Звертаємо увагу! Залишаються незмінними:
– граничний розмір добових, сума податкової соцпільги, а також граничний розмір доходу, який дає право на ПСП;
– сума неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків;
– сума нецільової благодійної допомоги;
– ставки єдиного податку для І та ІІ групи;
– ставки податку на нерухоме майно.
Ці показники обчислюються на основі розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року.

Щодо вдосконалення професійних знань аудиторів

Рішенням від 31.03.2016 р. № 323/12 Аудиторська палата затвердила роз’яснення щодо процесу щорічного вдосконалення професійних знань для аудиторів:
– військовослужбовців, які беруть участь в АТО;
– мобілізованих до військових формувань України;
– які зареєстровані та проживають у зоні проведення АТО;
– які проживають на тимчасово окупованій території (АР Крим).
Таким аудиторам АПУ дозволила пройти вдосконалення професійних знань за 2015–2016 рр. упродовж строку чинності сертифіката аудитора у випадку, якщо за цей період було пропущене вдосконалення професійних знань не більш ніж за 2 роки.
Пройти вдосконалення професійних знань ці аудитори зобов’язані у спосіб, визначений Положенням про постійне вдосконалення професійних знань аудиторів, не пізніше, ніж за 2 місяці до закінчення терміну чинності сертифіката.
Рішення щодо продовження для аудиторів, які пропустили вдосконалення професійних знань за 2015–2016 рр. та термін чинності сертифікатів яких закінчується у 2016 році, прийматиметься АПУ за поданням Комісії АПУ із сертифікації та освіти аудиторів індивідуально в кожному окремому випадку при поданні заяви, в якій будуть вказані причини пропуску аудиторами вдосконалення професійних знань.

Національний банк України знизив облікову ставку та вдосконалив операційний дизайн монетарної політики

Рішення щодо облікової ставки затверджене постановою Правління НБУ від 21.04.2016 р. № 278 «Про регулювання грошово-кредитного ринку».
Нагадаємо, що востаннє Нацбанк змінював ставку у вересні 2015 року. Тоді облікову ставку було знижено з 27 до 22 %.
Облікова ставка НБУ застосовується в оподаткуванні, договірних відносинах, при нарахуванні пені за заниження податкових зобов’язань та в інших випадках, передбачених законодавством, а також при порушенні договірних відносин, якщо це передбачено відповідним договором.
Так, при самостійному виявленні платником податків заниження суми податкового зобов’язання пеня нараховується на суму і за весь період заниження з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день заниження, на підставі абз. 2 п. 129.4 Податкового кодексу.
Нарахування пені на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки, здійснюється відповідно до Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами податкової служби.
Водночас Нацбанк також удосконалив операційний дизайн монетарної політики (постанова Правління НБУ від 21.04.2016 р. № 277 «Про процентну політику»).
Національний банк зберіг незмінним прогноз споживчої інфляції на рівні 12 % на кінець 2016 року і 8 % на кінець 2017 року, що збігається з його інфляційними цілями.
Нацбанк також зберіг прогноз темпів зростання реального ВВП – 1,1 % у 2016 році та 3 % у 2017-му. Крім того, прогноз дефіциту поточного рахунку майже не змінився порівняно з попередніми оцінками ($2,3 млрд, або 2,7 % ВВП, у 2016 році та $1,8 млрд, або 1,9 % ВВП, у 2017-му).
У разі подальшого зниження ризиків для цінової стабільності, у тому числі після успішного завершення другого перегляду Програми розширеного фінансування з МВФ, Національний банк продовжить пом’якшення монетарної політики.
Також у рамках зміни операційного дизайну монетарної політики Нацбанк оптимізував процедури та набір інструментів управління ліквідністю.
По-перше, зафіксував коридор процентних ставок за інструментами постійного доступу, який буде симетричним щодо облікової ставки +/-2 п.п. Верхньою межею коридору є ставка за кредитами овернайт, що встановлюється на 2 п.п. вище від облікової ставки. Нижньою межею коридору є ставка за депозитними сертифікатами овернайт, що встановлюється на 2 п.п. нижче від облікової ставки.
По-друге, НБУ не планує регулярне проведення тендерів із розміщення депозитних сертифікатів на терміни, відмінні від 2 тижнів. Це, з одного боку, стимулюватиме розвиток міжбанківського кредитного ринку, а з іншого – підсилюватиме чіткість сигналів щодо зміни у монетарній політиці.
По-третє, всі операції Нацбанку з надання ліквідності відтепер проводитимуться за єдиною ставкою, яка дорівнюватиме ставці за кредитами овернайт.
По-четверте, усунена можливість дострокового погашення депозитних сертифікатів НБУ.
Водночас Правління Національного банку вважає, що поточні економічні умови та баланс ризиків дозволяють продовжити лібералізацію валютного регулювання після відновлення співпраці з МВФ.

Уточнен порядок применения к аудиторам дисциплинарных взысканий

Аудиторская палата решением от 31.03.2016 г. № 323/11 внесла изменения в Порядок применения к аудиторам (аудиторским фирмам) взысканий за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.
В частности определено, что решение об открытии дисциплинарного производства с определением места, дня и времени его рассмотрения и включения соответствующего вопроса в повестку дня заседания дисциплинарной комиссии АПУ, а также решение об отказе в открытии дисциплинарного производства принимает председатель АПУ путем издания соответствующего распоряжения.
В отдельных случаях, по представлению председателя АПУ, решение об открытии дисциплинарного производства принимает дисциплинарная комиссия АПУ.
Секретариат АПУ заказным письмом информирует аудитора (аудиторскую фирму) об открытии дисциплинарного производства и дате заседания дисциплинарной комиссии АПУ с одновременным предложением предоставления дополнительных письменных мотивированных замечаний и/или объяснений.
Аудитор (аудиторская фирма), в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, уведомляется секретариатом АПУ о проведении заседания дисциплинарной комиссии АПУ не позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания, и вправе участвовать в заседании, давать объяснения, высказывать возражения, предоставлять доказательства.
Неявка аудитора на заседание дисциплинарной комиссии АПУ без уважительных причин, при наличии доказательств заблаговременного извещения указанного лица о месте, дне и времени заседания, не препятствует рас­смотрению дисциплинарного производства по существу.
В случае невозможности по уважительным причинам участвовать в заседании дисциплинарной комиссии АПУ аудитор, в отношении которого рассматривается дисциплинарное производство, может предоставить по существу затронутых вопросов письменные объяснения, которые прилагаются к материалам дела.
Во время заседания дисциплинарной комиссии АПУ ведется протокол.
Также предусмотрено, что решение АПУ о применении взыскания вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования, и может быть в течение 30 дней обжаловано в АПУ или в суд в порядке, установленном законодательством. Обжалование такого решения не приостанавливает его действия.

Внесены изменения в Положение о регистрации плательщиков НДС

Минфин приказом от 18.03.2016 г. № 373 привел Положение о регистрации плательщиков НДС в соответствие с действующими нормами Налогового кодекса.
В частности, больше не упоминаются ставки для единщиков – плательщиков и неплательщиков НДС. Регистрация таких лиц осуществляется не ранее даты изменения системы налогообложения с учетом положений ст. 293 НКУ, которыми устанавливаются ставки единого налога для плательщиков третьей группы.
Также наличие в ЕГР записи об отсутствии юридического лица или физического лица по его местонахождению (месту жительства) или записи об отсутствии подтверждения сведений о юридическом лице не может быть основанием для аннулирования регистрации плательщика НДС.
В выписке из реестра плательщиков НДС реквизиты счетов в СЭА НДС плательщика-сельскохозяйственного предприятия разделены в зависимости от осуществляемых операций:
– с сельскохозяйственными товарами/услугами (кроме операций с зерновыми и техническими культурами и с продукцией животноводства);
– с зерновыми и техническими культурами;
– с продукцией животноводства.
Приказ вступит в силу со дня официального опубликования.

ГФСУ разъяснила особенности признания операции бестоварной

В письме от 08.04.2016 г. № 7862/6/99-99-19-02-02-15 ГФСУ разъяснила нюансы признания операции бестоварной.
Согласно п. 44.1 ст. 44 Налогового кодекса для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухучета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.
Плательщикам налогов запрещается формирование показателей налоговой отчетности, таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных документами, которые определены в п. 44.1 ст. 44 НКУ.
Регулирование вопросов методологии бухучета и финансовой отчетности осуществляется Минфином, который утверждает национальные положения (стандарты) бухучета, другие нормативно-правовые акты относительно ведения бухучета и составления финансовой отчетности (п. 2 ст. 6 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»).
Высшим административным судом (письмо от 02.06.2011 г. № 742/11/13-11) установлено, что любые документы (в том числе договоры, накладные, счета и т.д.) имеют силу первичных документов только в случае фактического осуществления хозяйственной операции.
Если же фактического осуществления хозяйственной операции не было, соответствующие документы не могут считаться первичными документами для целей ведения налогового учета даже при наличии всех формальных реквизитов таких документов, предусмотренных действующим законодательством.

Что нужно сделать налогоплательщику при изменении наименования?

Государственная фискальная служба в письме от 21.03.2016 г. № 6092/6/99-99-19-03-02-15 разъяснила особенности изменения наименования налогоплательщика.
Для перерегистрации плательщика НДС, в случае изменения данных относительно наименования, он подает в контролирующий орган, в котором состоит на учете, дополнительное регистрационное заявление плательщика НДС по форме № 1-НДС с отметкой «Перерегистрация».
До даты перерегистрации плательщика НДС в связи с изменением наименования при составлении налоговых накладных он может одновременно указывать свое новое и предыдущее наименование.
При этом с момента государственной регистрации изменений к учредительным документам юрлица, которые касаются сведений, включенных в ЕГР (в том числе относительно наименования), налогоплательщик в налоговой отчетности должен указывать свое измененное (новое) наименование.
Налоговики напомнили, что в случае изменения налогоплательщиком наименования и внесения этих изменений в ЕГР контролирующие органы внесут соответствующие изменения в учетные данные налогоплательщика на основании сведений, полученных из ЕГР. То есть для этого плательщику обращаться в контролирующие органы не нужно.
Также в случае изменения наименования юрлица его должностные лица должны получить новые сертификаты открытых ключей и предоставить сообщение контролирующим органам с информацией относительно нового сертификата руководителя (до истечения срока действия предыдущего сертификата).

Работающий студент имеет право на налоговую скидку

Если студент в течение года одновременно учился и работал, получал зарплату, то право на налоговую скидку по результатам отчетного налогового года имеет сам студент при условии документального подтверждения понесенных им расходов на обучение.
Об этом рассказала ГФСУ в письме от 13.04.2016 г.
№ 3741/З/99-99-17-02-03-14.
Напомним, налоговая скидка для физлиц, не являющихся субъектами хозяйствования, – это документально подтвер­жденная сумма расходов плательщика налога-резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов-физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде зарплаты (пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 НКУ).
Установлено, что плательщик налога имеет право на налоговую скидку по результатам отчетного налогового года.
Согласно пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 НКУ плательщик налога имеет право включить в налоговую скидку расходы в виде суммы средств, уплаченных плательщиком налога в пользу заведений образования для компенсации стоимости получения среднего профессионального или высшего образования такого плательщика налога и/или члена его семьи первой степени родства, который не получает зарплаты. Такая сумма не может превышать размера дохода, определенного в абз. 1 пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НКУ, в расчете на каждое обучающееся лицо за каждый полный или неполный месяц обучения в течение отчетного налогового года.
Членами семьи физлица первой степени родства считаются родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные (пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 НКУ).
В соответствии с пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 НКУ в налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года плательщиком налога расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности квитанциями, фискальными или товарными чеками, прибыльными кассовыми ордерами, копиями договоров, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и их покупателя (получателя). В указанных документах обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок их продажи (выполнения, предоставления).

Предложено позволить всем иностранным инвесторам приобретать несельскохозяйственную землю

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 4455 о внесении изменений в Земельный кодекс относительно права собственности иностранных инвесторов на землю.
Законопроект предусматривает норму о приобретении в собственность земельных участков несельскохозяйственного назначения иностранными предприятиями, предприятиями, в уставном (составном) капитале которых есть иностранная инвестиция (совместные предприятия, предприятия с иностранными инвестициями), международными правительственными и неправительственными орга­низациями.
Напомним, сейчас ст. 82 ЗКУ преду­смотрена возможность приобретения права собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения лишь предприятиями с иностранными инвестициями, иностранная инвестиция в уставном капитале которых составляет не менее 10 %. Для предприятий со 100 % иностранным капиталом такая возможность ЗКУ не предусмотрена. То есть законопроектом депутаты предлагают закрепить за всеми иностранными инвесторами право приобретения в собственность земельных участков несельскохозяйственного назначения.
Также в проекте устанавливается порядок обращения юрлиц, созданных по зарубежному законодательству, которые заинтересованы в приобретении земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной формы собственности.
Предполагается, что принятие изменений существенно улучшит инвестиционный климат в Украине, будет способствовать активизации бизнеса в регионах, положительно повлияет на социально-экономическое развитие государства.

Депутаты решили бороться с офшорами на законодательном уровне

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4380 «О налоговом суверенитете Украины и офшорных компаниях».
Основные задачи документа – определить содержание налогового суверенитета Украины (как части ее политического суверенитета) и снизить привлекательность использования офшорных компаний с целью уклонения от налогообложения.
Также предложено консолидировать в составе налогооблагаемой прибыли резидента Украины доходы, полученные его офшорными подразделениями и подконтрольными компаниями. При этом понесенные ими убытки не будут приниматься во внимание.
Законопроект предусматривает, что все политически значимые лица (далее – ПЗЛ) обязаны:
– задекларировать свою собствен­ность, которая находится в пре­делах офшорной юрисдикции, и оплатить офшорную пошлину;
– задекларировать такую собственность как предпосылку для регистрации кандидатом на должность Президента Украины, на­род­­ного/местного депутата, судьи, прокурора и др., а также для прохождения конкурса на должность в органы исполнительной власти.
Отдельным основанием для увольнения (отставки) ПЗЛ будет наличие в его собственности (как бенефициа­ра) офшорной компании (офшорного или анонимного счета).

Предлагается определить в НКУ расходы физлиц при осуществлении независимой профдеятельности

В парламенте зарегистрирован законопроект № 4372 о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Законопроектом предлагается дополнить ст. 178.3 НКУ перечнем расходов, непосредственно связанных с получением доходов физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность:
расходы на оплату труда физических лиц, состоя­щих в трудовых отношениях с таким налого­плательщиком;
уплаченные налоги, сборы и другие предусмотренные законодательством обязательные платежи (кроме налога на доходы, полученного физлицом, осуществляющим независимую профдеятельность), суммы ЕСВ в размерах и порядке, установленных законом;
другие расходы, в состав которых включаются расходы, связанные с ведением хозяйственной деятельности, в частности арендная плата за пользование помещением, которое является рабочим местом, в том числе его текущий ремонт, оборудование пандуса для подъезда инвалидов, техническое обеспечение деятельности рабочего места и его обслуживание (охранная и пожарная сигнализация, огнестойкий сейф, информационная вывеска, металлическая дверь или металлические роллеты), расходы на ремонт и техническое обслуживание оборудования (компьютеров, в том числе их программного обеспечения, принтеров, сканеров, ксероксов, факсов, телефонов и т.п.), на изготовление печатей и штампов, а также их замену, расходы наемных работников и физлица, которое осуществляет независимую профдеятельность, расходы на почтовые и курьерские услуги, на программное обеспечение, услуги телекоммуникационной связи, электронные цифровые подписи, за пользование электронной базой законодательства, плата за расчетно-кассовое обслуживание, страхование профессиональных рисков, затраты на обучение физлица, которое осуществляет независимую профдеятельность, расходы на прохождение повышения квалификации физлица, которое осуществляет независимую профдеятельность, приобретение и подписка нормативной литературы, стоимость приобретенных услуг, прямо связанных с выполнением работ, оказанием услуг, другие расходы, непосредственно связанные с получением доходов.
Цель изменений – устранение дискриминации в налогообложении в отношении физлиц, осуществляющих независимую профдеятельность, установление единых принципов и правил налогообложения для разных организационно-правовых форм бизнеса.

Банки будут блокировать выдачу денег с карточки при подозрительных операциях

Украинские банки теперь будут тщательнее проводить финансовый мониторинг случаев обналичивания физлицом денег, поступивших от компании. Такое требование Нацбанк озвучил в письме от 13.04.2016 г. № 25-0004/31760. Регулятор обеспокоен, что подобные схемы часто служат прикрытием для отмывания денег или финансирования преступной деятельности.
Под подозрительные операции может подпадать, например, поступление на счет физлица платежа с назначением «возвратная финансовая помощь» по договору займа между физическим и юридическим лицом. Такие переводы в 99 % случаев обналичиваются в день получения платежа. Подозрительные поступления попадают в основном на карточки пенсионерам, временно безработным, студентам.
В таких случаях банк должен остановить движение по счету, перезвонить владельцу карточки и запросить у него детальную информацию о цели снятия средств. Если человек хотел снять материальную помощь от компании на лечение, он должен предоставить направление медучреждения и счет за услуги. После получения всей детальной информации банк сможет разблокировать счет и разрешить проводить операцию по снятию или переводу денег.

Семь специализированных ГНИ по обслуживанию крупных плательщиков ждет реорганизация

Кабмин сократит количество территориальных органов ГФСУ, присоединив семь специализированных государственных налоговых инспекций по обслуживанию крупных плательщиков к Офису крупных плательщиков налогов ГФСУ.
Так, специализированные ГНИ в Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Луганске, Львове, Одессе и Харькове в составе офиса образуют единое юридическое лицо, что позволит:
– создать единый центр принятия управленческих решений и контроля;
– выбирать каждому плательщику удобное место обслуживания в течение года;
– получать административные услуги крупными плательщиками в каждом территориальном подразделении ОКП;
– сократить процедуры административного обжалования (переход с 2-уровневой к 1-уровневой);
– оптимизировать организационную структуру ОКП с соответствующим сокращением штатной численности, что усилит финансовую мотивацию работников.
В рамках реформы за каждой компанией будет закреплен налоговый консультант-координатор для оперативного решения вопросов, связанных с налогообложением.

Упрощена процедура регистрации импортных лекарств

На заседании 20 апреля правительство приняло решение о том, что лекарства, которые были зарегистрированы и потребляются в ЕС, США, Канаде, Швейцарии, Японии и Австра­лии, будут допущены на рынок Украины без каких-либо прово­лочек. Экспертиза предоставленных документов будет происходить в течение 20 дней.
Если уполномоченный орган не проведет экспертизу, это будет считаться молчаливым согласием, и Минздрав будет обязан выдать препарату регистрацию в течение 10 дней. Как отметил Премьер-министр Владимир Гройсман, раньше этот вопрос решался годами.
Ожидается, что такое упрощение даст возможность попасть на украинский рынок качественным препаратам, которые сертифицированы и потребляются на рынках указанных стран, что будет положительно влиять на формирование цены медпрепаратов для украинцев.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%