Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Обліково-економічний факультет КНЕУ — гарантія професійного успіху

№3(14)(2013)

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – самоврядний (автономний) дослідницький вищий навчальний заклад із більш як столітньою історією. Він знаний в Україні та СНД, відомий у світі – це свідчить про те, що диплом випускника КНЕУ є одним з найбільш престижних і найбільш конкурентоспроможних на ринку праці. Крім того, КНЕУ виступає членом Європейської Хартії Університетів. Очолює університет 25 років академік Павленко Анатолій Федорович.
Одним з провідних факультетів університету є обліково-економічний, який було створено 1959 року. Деканом факультету вже 18 років є професор Єфіменко Василь Іванович.
Фахове формування молодої економічної генерації забезпечують чотири випускні кафедри, які функціонують у структурі факультету: обліку підприємницької діяльності – завідувач Бондар Микола Іванович, доктор економічних наук, професор; обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу – завідувач Кіндрацька Любомира Максимівна, доктор економічних наук, професор; бухгалтерського обліку – завідувач Кузьмінський Юрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор; аудиту – завідувач Петрик Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор.
На факультеті функціонує Інститут обліку, який очолює Свірко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор.

Після закінчення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» й одержання відповідного диплома студенти зі спеціальності «Облік і аудит» на конкурсній основі продовжують навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» за такими магістерськими програмами: «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю», «Облік і аудит в управлінні банками», «Облік і контроль в секторі загального державного управління». Магістерську програму студенти обирають за своїм бажанням, враховуючи майбутнє працевлаштування.
На освітньо-кваліфікаційний рівень магістра денної та заочної форм навчання приймаються випускники КНЕУ минулих років, а також особи, що закінчили інші вищі навчальні заклади, з освітньою кваліфікацією «бакалавр» і «спеціаліст» за напрямом підготовки «Облік і аудит».
Програми підготовки бакалаврів та магістрів розроблені на основі міжнародного досвіду, орієнтовані на ринкову економіку і дістали високу оцінку вітчизняних і зарубіжних фахівців. До викладацької роботи залучаються найбільш досвідчені та кваліфіковані вчені-економісти, у тому числі з-за кордону, працівники державних установ та відомств.
Слід особливо наголосити, що переважна більшість професорсько-викладацького складу факультету – це випускники обліково-економічного факультету. Це стосується й університету в цілому.
Головним надбанням факультету є його студенти, адже без них неможливо уявити факультет. За роки існування обліково-економічний факультет закінчили понад 19 тис. студентів.
Конкурсний відбір забезпечує вступ до університету добре підготовленої молоді практично з усіх регіонів України. Їй властиве прагнення до економічних знань, до професійної підготовки та інтелектуального самовдосконалення. І для цього є всі підстави: матеріально-технічна база факультету характеризується відокремленим навчальним корпусом, облаштованими аудиторіями, спеціалізованими класами, навчально-методичними кабінетами. Важливий компонент у його роботі – забезпечення студентів власними підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами. Всі дисципліни, що викладаються студентам на бакалаврському та магістерському рівнях, підкріплені навчальною та навчально-методичною літературою, підготовленою вченими цього ж колективу.
Висока якість підготовки студентів обліково-економічного факультету має у своїй основі першокласну систему гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, запровадження в начальний процес сучасних методів і технологій, зокрема комп’ютерних. До послуг студентів новітня бібліотека з обладнаними читальними залами.
За підтримки ректорату університету на факультеті успішно функціонує навчально-сертифікаційний центр користувачів автоматизованих інформаційних систем в економіці, де студенти старших курсів поглиблюють навички роботи з програмними продуктами 1С та іншими.
Велика увага приділяється вивченню іноземних мов. Факультет успішно інтегрується в європейську систему освіти на засадах Болонської декларації, яка визначила підходи до створення єдиного європейського освітнього простору. Встановлено дружні стосунки з провідними зарубіжними університетами, в яких студенти мають можливість паралельно навчатись.
Факультет славиться своїми відомими випускниками. Наші випускники працюють на керівних посадах в державних та комерційних структурах, на малих, середніх та великих підприємствах з іноземними інвестиціями, у комерційних банках, інвестиційних фондах та компаніях, аудиторських фірмах, організаціях, установах, в навчальних закладах.
Двері факультету завжди відкриті для талановитої молоді з усієї України.

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС!
СТАНЬТЕ СПРАВЖНІМИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ!


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%