Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Новини законодавства

№12(59)(2016)

Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг

Тридцятого листопада Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг)» від 03.11.2016 р. № 1724-VIII.
Цей Закон має полегшити роботу вітчизняним фрілансерам, які дистанційно надають різні послуги клієнтам, що перебувають за межами України. Документ дозволяє укладання зовнішньоекономічних договорів не тільки в простій письмовій, але і в електрон­ній формі. Такий зовнішньоекономічний договір у разі експорту робіт (послуг) може укладатися шляхом:
прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти);
обміну електронними повідомленнями;
в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді.
Для ідентифікації валютної виручки як такої, що отримана від експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності, банки мають право вимагати від резидентів надання виставленого нерезиденту рахунка (інвойсу). При цьому вони не вимагатимуть від резидентів перекладу на українську мову документів, у тому числі рахунка (інвойсу), складених англійською мовою.
Крім того, законодавчим актом внесені зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Згідно з ними первинним є документ, який містить відомості про господарську операцію. Тобто з визначення первинного документа виключили норму, що він є доказом здійснення господарської операції.
Законом № 1724 передбачено, що ці документи можуть бути складені як в паперовій, так і в електронній формі. Електронні первинні документи застосовуються в бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
Із обов’язкових реквізитів первинних документів виключено місце складання.
Закон набере чинності 03.01.2017 р.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада 6 грудня 2016 року підтримала за основу і в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (законопроект № 5130).
Так, зміни вносяться до законодавчих актів щодо оплати праці, пенсійного забезпечення, сплати ЄСВ, діяльності фондів соціального страхування, порядку забезпечення і виплати стипендій, верифікації та моніторингу соціальних виплат, монетизації пільг тощо.
З 1 січня 2017 року розмір мінімальної зарплати вже не змінюватиметься протягом року залежно від перегляду прожиткового мінімуму. Але, як і раніше, він встановлюватиметься ВР у Законі про держбюджет не рідше одного разу на рік.
Заробітну плату або посадові оклади розраховуватимуть на основі прожиткового мінімуму.
Замість єдиної тарифної системи оплати праці в Україні з’являться різні.
Якщо проголосують ще й мінімальну зарплату в 3200 грн, то мінімальний страховий внесок із 1 січня становитиме 704 грн. Роботодавцям доведеться не тільки переглянути оклади працівників, а й здійснювати доплату ЄСВ до цієї суми.
Максимальний розмір пенсії обмежено на рівні 10 740 гривень.
Розміри платежів за надання адмінпослуг, сплати судового збору та держмита прив’язуються до прожиткового мінімуму для працездатних осіб (замість мінімальної заробітної плати, як зараз).
Підприємців (крім єдинників першої групи) зобов’яжуть сплачувати ЄСВ не нижче від мінімального страхового внеску. Тобто ФОП на загальній системі слід чекати додаткових витрат у 704 грн за місяці, коли вони не отримають доходи.
За недопущення державного інспектора праці до перевірки застосовуватиметься штраф у розмірі до трьох мінімальних заробітних плат, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів із працівниками та виплата заробітної плати без нарахування і сплати ЄСВ.
А ось якщо інспектор прийшов виявляти факти виплати зарплат «у конверті», недопущення його оцінено у 100 мінімальних заробітних плат. Станом на грудень 2016 року це 160 тис. грн. І, швидше за все, вдвічі більше з 1 січня.

Упрощен доступ украинского бизнеса к валютным кредитам с участием экспортно-кредитного агентства

Национальный банк облегчил украинскому бизнесу условия для притока кредитных ресурсов в иностранной валюте и усовершенствовал механизм предотвращения их оттока за пределы страны.
С этой целью постановлением Правления НБУ от 22.11.2016 г. № 404 внесены изменения в Положение о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам.
В документе предусмотрено исключение из общего порядка контроля над соблюдением максимальной процентной ставки по внешним кредитам или займам, которые резидент-заемщик (как предприятие, так и финансовое учреждение) привлекает от нерезидента-кредитора при участии экспортно-кредитного агентства (ЭКА).
Сейчас Нацбанк следит, чтобы стоимость внешних частных заимствований в форме кредитов или займов в инвалюте не превышала предельный размер (размер максимальных процентных ставок, которые установлены постановлением НБУ от 03.08.2004 г. № 363). Но в дальнейшем во время такого контроля над размером выплат резидента за пользование кредитом не будут учитываться платежи, которые он осуществляет для возмещения нерезиденту фактических затрат по оплате услуг (вознаграждения, премии, комиссии и т. п.) ЭКА. При этом ЭКА должно быть в перечне, приведенном на официальном сайте ОЭСР.
Ожидается, что такой шаг расширит возможности для доступа резидентов к внешним кредитным ресурсам, предоставляемым при участии ЭКА.
Также Нацбанк дополнительно предусмотрел проведение банками анализа источников происхождения средств в иностранной валюте у резидентов (не имеющих статуса финансового учреждения), которые намерены использовать эту валюту для предоставления займов нерезидентам. Такая мера сделает невозможным использование резидентами-предприятиями инвалюты, которая была получена в качестве кредита или ссуды, для предоставления займа нерезиденту за пределами Украины на основании индивидуальной лицензии НБУ.
Постановление вступило в силу 30.11.2016 г.

Как облагать налогом товары, полученные в обмен на накопленные покупателем бонусы

ГФС в письме от 01.12.2016 г. № 25319/10/26-15-13-01-12 обратила внимание, что стоимость безвозмездно полученных товаров или сумма денежных средств, которые предоставляются в обмен на накопленные баллы, включаются в общий налогооблагаемый доход плательщика налога исключительно в случае, если они носят индивидуальный (персональный) характер и облагаются НДФЛ и военным сбором.
Если же получателями товаров и денежных средств является неопределенный круг лиц, то сумма таких доходов не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога.
Также фискалы отметили, что в случае предоставления физическим лицом-предпринимателем копии документа, подтверждающего его государственную регистрацию согласно закону как субъекта предпринимательской деятельности, НДФЛ не удерживается и военный сбор не взимается.
При выдаче продавцом дистрибьютору вознаграждения (бонуса) за достижение соответствующих показателей и выполнение плана продаж объектом налогообложения НДС являются маркетинговые услуги, которые предоставляются дистрибьютором, а мотивационные и стимулирующие выплаты (премии, бонусы, другие поощрения), со своей стороны, являются компенсацией стоимости таких услуг.
Таким образом, дистрибьютор при получении от продавца мотивационных и стимулирующих выплат (премий, бонусов, других поощрений) в связи с достижением соответствующих показателей и выполнением плана продаж обязан определить налоговые обязательства по НДС исходя из суммы полученных мотивационных и стимулирующих выплат (премий, бонусов, других поощрений), а также составить и зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную.
У продавца при выплате мотивационных выплат дистрибьютору, в соответствии с п. 198.3 НКУ, возникает право на формирование налогового кредита (при условии регистрации в ЕРНН налоговой накладной, составленной дистрибьютором).
Также фискалы напомнили, что методологические принципы формирования в бухгалтерском учете информации о расходах предприятия и ее раскрытия в финансовой отчетности определяет П(С)БУ 16 «Расходы», утвержденное приказом Минфина от 31.12.1999 г. № 318. При этом по вопросам отражения в бухгалтерском учете расходов, формирующих себестоимость реализованных услуг, посоветовали обращаться в Минфин.

Налоговики не могут проводить внеплановую проверку вопросов, которые уже проверялись

В письме от 17.11.2016 г. № 24817/6/99-99-14-03-03-15 налоговики подчеркнули, что контролирующим органам запрещается проводить документальные внеплановые проверки, предусмотренные п. п. 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 НКУ, если вопросы, являющиеся предметом такой проверки, были охвачены во время предыдущих проверок налогоплательщика.
Фискалы напомнили, что документальная внеплановая проверка не предусматривается в плане работы контро­лирующего органа и проводится при наличии хотя бы одного из обстоятельств, определенных п. 78.1 НКУ.
При этом решение о проведении документальной внеплановой проверки, в том числе по обращению налогоплательщика, принимается в порядке, установленном п. 78.4 НКУ.

Зміни до ПКУ щодо ПДВ, акцизу, єдиного та інших податків

Верховна Рада 6 грудня 2016 року прийняла за основу та направила на друге читання за скороченою процедурою законопроект № 5132 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».
Пропонується:
відповідно до вимог п. 4 розд. ХІХ ПКУ переглянути ставки оподаткування, визначені в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, зокрема акцизного податку, екологічного податку та рентної плати;
переглянути положення, в яких міститься прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку з підвищенням її з 2017 року до 3200 грн.
Зокрема, запропоновано внести зміни до порядку встановлення ставок єдиного податку для єдинників. Так, ставки єдиного податку встановлюються:
– для платників І групи — у відсот­ках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
– для платників ІІ групи — у відсот­ках (фіксовані ставки) до розміру мінзарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року;
– для платників ІІІ групи — у відсот­ках до доходу.
Відповідні зміни будуть внесені до п. 293.1 та пп. 1 п. 293.2 ПКУ.
Тобто 2017 року для І групи буде встановлена фіксована ставка в межах до 10 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для ІІ групи — 20 % від мінімальної зарплати.
Для ІІІ групи ставки не зміняться. Як і в 2016 році, у 2017-м­у для ІІІ групи (платників ПДВ) ставка буде 3 %, для ІІІ групи (неплатників ПДВ) — 5 %;
удосконалити деякі положення про адміністрування податку на додану вартість, рентної плати тощо.
Законопроект прийнято з пропозиціями Комітету з питань податкової та митної політики, зокрема:
– підвищення специфічної ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 40 % без підняття адвалорної ставки;
– підвищення ставки акцизного податку на пиво на 12 % (індекс споживчих цін), на горілчані вироби на 20 %;
– включення збору з реалізації підакцизних товарів на пальне в розмірі 5 % до основної ставки акцизного податку з наданням Кабінету Міністрів України механізму розподілу коштів до місцевих бюджетів до 1 квітня 2017 року, але на рівні, не нижчому, ніж місцеві бюджети одержали 2016 року;
– на заміну скасування спецрежиму відшкодування ПДВ для аграріїв — надання прямої бюджетної підтримки сільгосптоваровиробникам, у яких частка власно вирощеної продукції становить не менш ніж 75 %.
Поки що остаточний текст Закону не оприлюднений.

Украинцев предлагают штрафовать за использование квартир в жилых домах не по назначению

За использование квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания, предложено штрафовать граждан на сумму от 34 тыс. до 51 тыс. грн. За повторное нарушение штраф возрастет до 85 тыс. грн.
Соответствующие изменения в КоАП предусмотрены законопроектом № 5473 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования квартир в многоквартирных жилых домах».
Также предложены изменения в Жилищный кодекс относительно усиления жилищных обязанностей граждан и Гражданский кодекс относительно ограничения возможности использования квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению и уточнения возможности их использования для осуществления хозяйственной деятельности только лицами, которые являются их собственниками или место проживания которых зарегистрировано в данной квартире.

Банковские вклады пенсионеров предлАгают освободить от налогообложения

Депозитные вклады граждан, которые получают пенсию по возрасту, могут освободить от налогообложения.
Предлагается временно — до 1 января 2020 года — освободить от налогообложения НДФЛ доход в виде процентов, начисленных на сумму текущего или депозитного (вкладного) банковского счета для граждан, которые получают пенсию по возрасту, если сумма на этом счете не превышает 100 тыс. грн.
Данная норма предлагается в законопроекте № 5439 о внесении изменений в Переходные положения НКУ, который зарегистрирован в ВР.
Цель проекта — поддержка пенсионеров и сохранение поступлений средств в банковскую систему Украины.

Как налогоплательщикам будут списывать безнадежный налоговый долг

Минфин обнародовал проект приказа «Об утверждении Порядка списания безнадежного налогового долга налогоплательщиков», который будет распространяться на физических и юридических лиц (резидентов и нерезидентов), а также их обособленные подразделения, которые имеют, получают (передают) объекты налогообложения или осуществляют деятельность (операции), являющуюся объектом налогообложения согласно Кодексу или налоговым законам, и на которых возложена обязанность уплаты налогов и сборов согласно НКУ.
Нормы Порядка не будут распространяться на налоговый долг, оставшийся непогашенным после ликвидации налогоплательщика, не связанной с банкротством.
Документ определяет, какой именно налоговый долг является безнадежным, суммы такого налогового долга, подлежащего списанию, а также непосредственно процедуру принятия решения о списании безнадежного налогового долга.

Предлагается освободить от НДС взносы в уставный капитал юрлиц

В парламенте группа депутатов зарегистрировала законопроект № 5420 о внесении изменений в НКУ относительно освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость взносов в уставный капитал юридических лиц.
Законопроектом определяются изменения в ст. 197 НКУ — предоставление возможности плательщикам НДС осуществлять инвестиции в капитал других предприятий без уплаты НДС.
Согласно проекту освобождаются от налогообложения операции по внесению основных средств и материальных активов в уставный фонд другого лица в обмен на корпоративные права такого лица, выраженные в ценных бумагах, а также корпоративные права, выраженные в иных, чем ценные бумаги, формах.
В случае отчуждения в любой форме полностью или в любой части корпоративных прав, полученных в обмен на внесенные в уставный капитал основные средства и материальные активы в течение двух лет с даты их внесения, налогоплательщик обязан увеличить налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое отчуждение, на сумму НДС, которая должна быть уплачена с отмеченных операций в момент внесения основных средств и материальных активов в уставный капитал другого лица. Для целей этого подпункта под отчуждением корпоративных прав понимается любой переход права собственности на корпоративные права, кроме их наследования.
В пояснительной записке говорится, что принятие изменений значительно улучшит инвестиционный климат в Украине, позволит бизнесу высвобождать оборотные средства, которые будут направляться на развитие всех отраслей экономики, повысит позиции Украины в мировых рейтингах по легкости ведения торговли и бизнеса, приблизит законодательство страны к европейским нормам.

Как будет возмещаться стоимость лекарств?

С 1 апреля 2017 года начнет действовать механизм реимбурсации (возмещения стоимости) лекарств, в которых нуждаются больные некоторыми заболеваниями.
Механизм реимбурсации покрывает такие болезни:
сердечно-сосудистые заболевания;
сахарный диабет II типа;
бронхиальная астма.
Приоритетность предоставлена лечению этих заболеваний, поскольку именно они больше всего влияют на показатели смертности населения или эффективно лечатся на амбулаторном этапе.
Чтобы получить возмещение, пациент должен с рецептом, выписанным семейным врачом, обратиться в аптеку. Если цена лекарственного средства в аптеке не превышает минимальную в Украине и установленную Минздравом референтную цену, пациент получает лекарственное средство бесплатно (полная реимбурсация).
Если цена лекарства в аптеке превышает минимальную в Украине, однако ниже медианной цены, пациент получает возмещение средств, затраченных на приобретение лекарства в размере минимальной цены в Украине (частичная реимбурсация).
Если же цена в аптеке превышает медианную, пациент не получает никакого возмещения.
Лекарства будут выписываться не по названию, а по действующему веществу. Поэтому в каждом аптечном учреждении, которое участвует в программе реимбурсации, обязательно должен продаваться самый дешевый препарат и быть в наличии перечень цен возмещения.
Аптека представляет местным властям финансовый отчет и документальное подтверждение продажи лекарственных средств, подлежащих возмещению, и получает возврат средств из местных бюджетов в течение 15 рабочих дней.
Отметим, что в Украине и ранее пытались ввести реимбурсацию, но с финансированием предыдущих программ возникали проблемы, поэтому сейчас аптеки хотят быть уверенными в возврате денег.

Электронную цифровую подпись внедрят в ID-паспорт

Лица, достигшие 18 лет, которые получают паспорт гражданина Украины с имплантированным бесконтактным электронным носителем, могут подать заявление о регистрации в качестве подписчиков и заключить договор о предоставлении услуг электронной цифровой подписи.
Услуги ЭЦП в части, касающейся обслуживания усиленных сертификатов открытых ключей (формирование, распространение, отмена, хранение, блокирование и возобновление) физического лица, на имя которого оформлен ID-паспорт, предоставление информации о действующих, отмененных и блокированных усиленных сертификатах открытых ключей, фиксирование времени, консультации и другие услуги, определенные Законом «Об электронной цифровой подписи», предоставляются аккредитованным центром сертификации ключей МВД.
Уполномоченные субъекты, определенные в Законе «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» как имеющие право выдачи паспорта гражданина Украины, осуществляют представительство центра.
Порядки внесения средств ЭЦП в чип на ID-паспорте и предо­ставления услуг ЭЦП с использованием паспорта гражданина Украины утверждены постановлением Кабинета Министров от 30.11.2016 г. № 869. Постановление вступит в силу через месяц после официального опубликования.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%