Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Стартапи: юридичні та практичні аспекти. Ознайомча частина

Денис Збанацький
директор підприємства

№3(14)(2013)

У наш час, швидше за все, багато підприємців або управлінців уже чули такий термін, як «стартап». Однак є ті, хто навіть не замислювався над тим, що ж це таке. Хоча очевидно, що із зразками продуктів світових стартапів багато хто вже зіткнувся. Адже прикладами є такі відомі проекти, як Wikipedia, Instagram або YouTube. І це - лише вершина світового «айсберга» з дивною назвою «стартап».

Тому сьогодні журнал «Незалежний аудитор» розпочинає новий цикл статей. Узагальнена назва сюжетів - «Стартапи: юридичні та практичні аспекти».

У статтях цього циклу ми хочемо максимально зрозуміло донести до нашого читача, що таке «стартап». Ми запланували доступно розповісти про норми українського законодавства, які регулюють правові відносини у сфері швидкозростаючих та інноваційних проектів. Також ми будемо поступово знайомити нашого читача з проектами, які за короткий період вже досягли значних успіхів або мають досить високі показники зростання прибутку. Однією з важливих тем, що розглядаються нами в статтях циклу, буде тема актуальності інвестування в швидкозростаючі проекти.

Слід зазначити, що у світовій економіці місце успішних стартапів досить високе і почесне. Так, на ринках країн Європи, США, Японії, РФ і навіть Білорусі активно створюються венчурні інвестиційні фонди і «бізнес-інкубатори», спрямованість яких - саме фінансування й підтримка сміливих проектів з метою капіталізації доходів. Не є винятком і Україна. Саме тому дана тема є досить актуальною і для нашої країни.

Сьогоднішня стаття буде вступною. Її мета - роз'яснити поняття «стартап», а також виділити ті норми законодавства України, які на даний момент регулюють діяльність у цій сфері.

Тому, перш за все, ми визначимо, що ж означає термін «стартап».

Важливо У законодавстві України термін «стартап» відсутній

Стартап або стартап-компанія (від англ. start-up - запускати) - компанія або проект, котрий має коротку історію діяльності, метою якої є отримання прибутку. Найчастіше стартапи - це абсолютно нові проекти й навіть такі, які перебувають лише на стадії розробки.

Одним із видів стартапів є хайтек-стартапи (від англ. high technology, high tech, hi-tech) - ті стартапи, в яких для отримання прибутку використовуються або розробляються нові та прогресивні технології сучасності.

Найчастіше стартапами є Інтернет-проекти та IT-проекти. Однак читачеві слід знати, що стартапом може бути проект, що швидко розвивається в будь-якій з існуючих галузей економіки. Наприклад, стратапом у рівній мірі можна назвати як діяльність з продажу очищеної води, так і високотехнологічний бізнес, спрямований на отримання енергії з альтернативних джерел.

Для довідки

Стартапом може бути проект, що швидко розвивається в будь-якій з існуючих галузей економіки

На початку статті ми згадали Wikipedia, Instagram і YouTube. Однак названі проекти - це відомі інтернет-стартапи. Чудовим прикладом стартапу поза мережею Інтернет (оффлайн-стартапу) може стати ізраїльський стартап Emefcy. Згадана компанія розробила та впроваджує технологію, котра дозволяє дешево і безпечно очищати стічні води за допомогою бактерій. І це - лише один приклад з безлічі оффлайн-проектів, які можна з усією відповідальністю називати «стартапом».

Таким чином, відмінною рисою стартапу є новизна бізнес-моделі. Головною ж його особливістю вважається наявність здібності такої бізнес-моделі стати масштабованою, а саме - бути повтореною і розширеною. Останнє твердження засноване на думці Стіва Бланка (Blank Steve) - одного з найвідоміших методологів стартапів, успішного підприємця і новатора, творця концепції розвитку споживачів і автора профільної книги «Посібник для власника стартапу» (The Startup Owner's Manual).

У нашому виданні йтиметься про існуючі можливості, практичну реалізацію та правові особливості стартапів саме в Україні.

Тому, перш за все, необхідно визначити законодавчу основу можливості проведення інноваційної діяльності.

Нормативно-правову основу ведення діяльності стартапів та інвестиційної діяльності в Україні становлять такі законодавчі акти:

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. №1560-XII

Визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України. Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування народного господарства України, розвиток міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

2. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. №93/96-ВР

Визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України, виходячи з цілей, принципів і положень законодавства України.

3. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р.№40-IV

Визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом.

4. Закон України «Про наукові парки» від 25.06.2009 р. №1563-VI

Цей Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані зі створенням і функціонуванням наукових парків, та спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

У зв'язку з тим що більша частина власників стартапів має «ноу-хау», різні винаходи, оригінальні технології, твори науки і навіть зразки мистецтва, а також права власності на знаки для товарів і послуг, до згаданого переліку нормативно-правових актів слід додати і такі, які регулюють відповідні суспільні відносини, а саме:

- Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993 р. №3792-XII;

- Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. №3687-XII;

- Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. №3689-XII.

Не варто обходити увагою і Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI. Адже саме з його прийняттям для більшості комерційних компаній і підприємців з'явилася ще одна нелегка задача, яку поставила держава - захист персональних даних. У силу того що стартапи - легальні суб'єкти підприємницької діяльності, цей закон відіграє не останню роль і в їх діяльності.

Також, відповідно до напрямку діяльності стартапу (комерція, енергетика, інформаційні технології), у наступних статтях, націлених на розгляд правових і практичних аспектів конкретних напрямків бізнесу, ми будемо виділяти конкретні специфічні нормативні акти, які регулюють ті чи інші сфери діяльності, і максимально детально розбирати їх.

Важливо

Стартапи як вид компаній з високою оборотністю капіталу зможуть стати новими об'єктами для інвестування

Таким чином, незабаром в Україні стартап знайде популярність і практичне значення як для окремих підприємців, так і для економіки України в цілому. Це обумовлено тим, що для вигідного вкладення капіталу з метою його зростання та диверсифікації, інвестор (в тому числі й український) постійно шукає нові напрямки бізнесу. Саме стартапи, як вид компаній з високою оборотністю капіталу, зможуть стати новими об'єктами для інвестування.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%