Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Транскордонне співробітництво систем незалежного суспільного нагляду в аудиті

Олена Макеєва
експерт з питань бухгалтерського та податкового обліку

№3(2012)

Життєво важливим елементом інституту аудиту є ефективний громадський (суспільний) нагляд, яким мають бути охоплені всі суб’єкти аудиторської діяльності. До складу органів нагляду суб’єктів господарювання громадського інте­ресу повинні входити непрактикуючі особи, однак достатньо обізнані в аудиті та бухгалтерському обліку. Система громадського нагляду має нести остаточну відповідальність за надання дозволу та реєстрацію суб’єктів аудиторської діяльності, схвалення стандартів етики, внутрішнього контролю якості, подальшу освіту, гарантії якості, розслідування та дисциплінарні системи. Національні системи громадського нагляду повинні бути об’єднані в єдину загальносвітову систему задля забезпечення високої якості здійснення професії аудитора. Тому окремі країни та ЄС розробляють процедури взаємного визнання систем громадського нагляду, що надає змогу міждержавного моніторингу системи нагляду.

Система забезпечення якості повинна знаходитися під відповідним суспільним контролем. Його цілі – це нагляд за управлінням системою забезпечення якості (планування та контроль), оцінка висновків перевірок із якості, схвалення публічної звітності про результати проведеного контролю якості, які повин­ні бути опубліковані належним чином. Це також є способом вираження суспільної довіри до систем забезпечення якості.
На рівні ЄС Директива №2006/43/ЄС вимагає від країн-членів створення системи суспільного нагляду в аудиті,
а також встановлення координації суспільних систем нагляду на рівні Співтовариства та з третіми країнами. Для досягнення викладених у Директиві цілей Комісія повинна створити групу експертів, які сприятимуть координації та розвитку системи публічного нагляду в рамках Євросоюзу.

У грудні 2005 року Комісія ЄС створила Європейську групу з представників органів нагляду за діяльністю аудиторів (EGAOB) із метою представлення рекомендацій Комісії відносно обов’язкового аудиту, а також координації
нових систем суспільного нагляду за обов’язковим аудитом
у рамках ЄС.

3-2-1

Цілями EGAOB є імплементація МСА, оцінка публічних систем нагляду за професією аудитора в країнах-членах ЄС і третіх країнах, виконання ролі радника Комісії. До завдань Європейської групи із представників органів за діяльністю аудиторів слід віднести публічний нагляд за реєстрацією представників професії, прийняття і розвиток стандартів внутрішнього конт­ролю, підвищення кваліфікації, забезпечення зовнішнього контролю якості та нагляду за перевіркою та роботою дисциплінарних органів.
Членами EGAOB є АРАК Німеччини, FRC Великобританії, H3С Франції, IAASA Ірландії та інші системи незалежного суспільного нагляду в аудиті країн ЄС.
Статті 34 та 36 Директиви вимагають, щоб органи незалежного суспільного нагляду покладалися на перевірки, проведені аналогічним органом іншої країни ЄС, оскільки взаємне визнання є головним принципом. Із точки зору міжнародної співпраці систем незалежного суспільного нагляду, велике значення приділяється конкретизації та цілеспрямованості такої діяльності. Сьогодні фінансові ринки не мають кордонів, компанії стають більш мобільними. Усе це потребує застосування передових стандартів регулювання та тісної щоденної співпраці спостережних рад банків, страхових компаній, ринків цінних паперів та аудиторів. Дуже важливо встановлювати діалог між регуляторними органами не лише в країнах ЄС, а й на міжнародному рівні.
EGAOB 8 грудня 2009 року видала посібник, в якому було викладено основні тези про співпрацю між компетентними органами в рамках Європейського Союзу, а також порядок взаємодії органів суспільного нагляду членів ЄС із подібними організаціями третіх країн. У тому числі подається приклад передачі інформації органів суспільного нагляду від третіх країн до держав європейської спільноти.

3-2-2

Співпраця європейських інститутів аудиту відбувається в рамках EGAOB, проте міжнародне співробітництво у сфері аудиту проходить на рівні IFIAR – Міжнародного форуму незалежних аудиторів. IFIAR був створений 15 вересня 2006 року та об’єднав незалежних регуляторів аудиту 18 юрисдикцій. До кінця 2010 року кількість незалежних регуляторів у IFIAR збільшилася до 38 юрисдикцій (Звіт Форуму за 2010 рік).
Спільна мета членів IFIAR – це служити інтересам суспільства та сприяти підвищенню захисту інвестора в глобальному масштабі завдяки проведенню незалежних перевірок суб’єктів аудиту.

3-2-3

Група з поточних питань IFIAR відповідає за координацію пленарних дискусій і нарад щодо основних поточних питань. Очолюється представником FRC, Великобританія.
Робоча група інвесторів, голова якої є представником РСАОВ, США, несе відповідальність за організацію взаємодії IFIAR із представниками інвесторів.
Комітет глобальної публічної політики відповідає за постійний діалог і координацію IFIAR із фірмами, що не є учасниками даного комітету, і включають шість найбільших міжнародних аудиторських мереж (BDO, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst&Young, KPMG, Grant Thornton, PricewaterhouseCoopers). Очолюється представником CPAB, Канада.
Координаційна група зі стандартів несе відповідальність за організацію форуму учасників IFIAR для обміну думками стосовно заяв із боку International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) та International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), щоб допомогти членам обговорювати та напрацьовувати пропозиції до цих організацій. Головою є представник IRBA, Південна Африка.
Інспекційна робоча група відповідає за організацію щорічних семінарів щодо проведених інспекцій. Очолюється представником АРАК, Німеччина.

Група з міжнародного співробітництва несе відповідальність за розгляд шляхів майбутньої співпраці та обміном інформацією стосовно перевірок систем контролю якості та виявлених недоліків із метою побудови більш ефективної взаємодії між країнами – учасниками IFIAR. Головою даної групи є представник ASIC, Австралія.
На засіданні IFIAR, що відбулося в квітні 2011 року в м. Берлін, учасники Міжнародного форуму затвердили основні принципи незалежних регуляторів аудиту, відповідно до яких діяльність IFIAR сприяє:
обміну знаннями та практичними навичками, фокусуючись на питаннях проведення зовнішніх перевірок контролю якості;
співпраці та узгодженості в регулюючій діяльності;
створенню платформи для інших організацій, які займаються проблемами аудиту якості.
Обмін знаннями та практичними навичками повинен відбуватися з таких питань, як правила аудиту, нормативно-правова база, загальна інституційна основа регулювання аудиту, підзвітність і прозорість фінансування, структура аудиторської професії, правові можливості обміном інформацією, економічні та юридичні умови здійснення професії аудитора тощо.
IFIAR забезпечує обмін інформацією між наглядовими органами та заохочує транскордонне співробітництво, особливо щодо питань проведення зовнішніх перевірок із контролю якості суб’єктів професії аудитора, сприяє дискусії між наглядовими органами країн – членів IFIAR і пошуку консенсусу. Так, у 2010 році представники IFIAR взяли учать у семінарі Асоціації держав Південно-Східної Азії (Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур і Таїланд). Предметом дискусії були питання ефективності звітності по інспекціям та інші виклики, що виникають при створенні незалежного регулятора в аудиті.
Системи нагляду за професією аудитора та регулювання аудиту можуть бути ефективними лише за умови присутності певних передумов, зокрема йдеться про присутність добре розвиненої правової та корпоративної культури управління, що забезпечить високу якість надання послуг з аудиту. Насамперед, ця культура передбачає наявність правових вимог до публікації фінансової звітності відповідно до національно визначених стандартів і принципів, ефективних освітніх програм, системи підготовки бухгалтерів та аудиторів, а також виконавчої системи для емітентів такої фінансової звітності, що включає дисциплінарну відповідальність.

Посилення ролі обов’язкового аудиту в усьому світі має важливе значення для відновлення довіри інвесторів до фінансових ринків. Дискусійні питання щодо встановлення єдиних вимог до професії аудитора порушуються як на рівні Європейської комісії, так і на рівні міжнародних і європейських професійних організацій.

3-2-4

3-2-5


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%