Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Особливості нарахування допомоги по вагітності та пологах

Іван Папроцький
головний бухгалтер

№3(2012)

Не секрет, що вагітність – це радість для майбутньої матері, проте великий клопіт для роботодавця. Як показує практика, работодавці не завжди готові до процесу оформлення купи паперів, наказів, звітів, а також складання розрахунку. Саме тому пропоную більш детально розглянути це питання.
Для початку необхідно з’ясу­вати, який нормативний акт дає право на отримання допомоги по вагітності та пологах. Згідно зі ст.ст. 50, 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» № 2240-ІІІ, виплата призначається та надається за основним місцем роботи та за сумісництвом за рахунок сплачених застрахованими особами внесків. Підставою для нарахування грошового забезпечення є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (ЛН), у разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.
Все починається з того, що працівниця приносить ЛН на підприємство. Він видається за місцем спостереження за пацієнткою у жіночій консультації з 30-го тижня вагітності одразу на 126 календарних днів, із яких 70 – це до пологів, а 56 – після. Розглянемо більш конкретно термін дії листка непраце­здатності по вагітності та пологах, що може бути більший, ніж вищезазначений. Так, для жінок, які відносяться до I-IV категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, ЛН видається з 27-го тижня вагітності одразу на 180 календарних днів, із яких 90 – це до пологів і 90 – після. Якщо пологи були передчасні або багатоплідні, виникли певні ускладнення, то листок непрацездатності продовжується на 14 календарних днів. Але зверніть особливу увагу: це положення не стосується жінок-чорнобильців. У випадку передчасних пологів до 30-ти тижнів вагітності та смерті дитини ЛН оформлюється на 70 календарних днів, із них 56 післяпологових і 14 – при виникненні ускладнень. При передчасних пологах після 30-ти тижнів вагітності у випадку смерті дитини листок непрацездатності продовжується на 14 календарних днів, і в цілому працівниця буде перебувати на лікарняному 140 календарних днів. Якщо жінка не спостерігалась і не перебувала на обліку до народження дитини, то їй видається ЛН з дня пологів на 56 календарних днів.
На вимогу ст. 17 Закону України «Про відпустки», працівниця має написати заяву на відпустку у зв’язку із вагітністю та пологах. На підставі даного документа по підприємству створюється наказ про соціальну відпустку. Після цього ЛН потрапляє до бухгалтерії. Далі нас чекає дуже цікава процедура: розрахунок допомоги по вагітності та пологах.
Матеріальне забезпечення обчислюється за такою формулою:

Двп = Зпср. х Ккд

де Двп – сума допомоги по вагітності та пологам, Зпср. – середньоденна заробітна плата за шість або менше відпрацьованих повних місяців або за фактично відпрацьований час,
Ккд – кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Слід зазначити, що цей показник не зменшується на святкові та неробочі дні. Про це говориться у Листі Міністерства праці та соціальної політики «Щодо оплати листків непрацездатності по вагітності та пологах» від 13.02.2010 №36/18/99-10.
Отже, середня заробітна плата розраховується за формулою:

Зпср. = Д / Ккд(рп)

де Д – дохід, що припадає на розрахунковий період, Ккд(рп) – кількість календарних днів у цьому періоді. До них відносяться всі дні, окрім періоду хвороби, відпустки за вагітністю та пологами і догляду за дитиною до досягнення нею трьох або шести років за медичним висновком.
Згідно зі ст. 39 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням», допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі в розмірі 100% середньої заробітної плати і не залежить від страхового стажу.
Розглянемо питання розрахункового періоду та обчислення середньоденної заробітної плати (грошового забезпечення). Згідно з пп. 3 та 4 Постанови КМУ №1266, розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) для розрахунку страхових виплат (крім страхування на випадок безробіття) та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, є період зайнятості за останнім основним місцем роботи (зайняття підприємницькою діяльністю) перед настанням страхового випадку. Впродовж даного часу застрахована особа мала сплачувати (або сплачувалися за неї) відповідні внески до профільних державних фондів.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) для застрахованих співробітників (включаючи добровільно застрахованих осіб і тих, хто працює неповний робочий день (тиждень), є останні шість календарних місяців
(з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.
Виплати, із яких розраховується середня заробітна плата грошового забезпечення, визначаються наступним чином. Згідно з п. 7 Постанови №1266, середня заробітна плата (грошове забезпечення) застрахованої особи обчислюється, виходячи з нарахованої зарплати за видами виплат. Зокрема, включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці» №108/95-ВР, та підлягають обкладанню податком із доходів фізичних осіб, не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується і з яких сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Розглянемо приклад з умовними цифрами.
Жінка працює на підприємстві з 2007 року. Йде у відпустку по вагітності та пологам з 04.09.2011 р. до 07.01.2012 р. Розрахунковий період – березень-серпень. Оклад – 2500 грн.
1) Працівниця перебувала у відпустці з 21.02.2011 р. до 17.03.2011 р. включно.
Сума відпускних за березень – 1000 грн. Розмір зарплати за цей місяць – 1200 грн.
2) Жінка брала відпустку без збереження ЗП з 04.05.2011 р. до 09.05.2011 р. Заробітна плата за травень – 1900 грн.
3) Працівниця хворіла з 15.07.2011 до 29.07.2011 р. Лікарняні – 1050 грн. Зарплата за липень – 1200 грн.

Розрахуємо середню заробітну плату за розрахунковий період та визначимо кількість календарних днів у періоді. Дані наведено у таблиці.

3-28-1

На лікарняні не нараховуються страхові внески, тому цю суму не відносимо до доходу для обчислення середньої зарплати.

Зпср. = 12 800 грн / 169 днів = 75,74 грн

Двп = 75,74 грн х 126 днів =
9 543,24 грн

Але на цьому всі необхідні розрахунки не закінчуються. На вимогу ст. 6 абзацу 2 Постанови КМУ №1266, «у разі, коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць, середня заробітна плата (дохід) для розрахунку допомоги по вагітності та пологах за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, обчислюється з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не вище за розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок, відповідно в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (за даними Держкомстату) та не нижче за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку» бухгалтер повинен зробити порівняння заробітних плат. У нашому випадку середня зар­плата по Києву в серпні 2011 року становила 4056 грн, отже розрахунок буде незмінний.
Далі бухгалтер, аби отримати відшкодування суми оплати відпускних у зв’язку з вагітністю та пологами, повинен звернутися до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності із заявою-розрахунком. Протягом 10 календарних днів із моменту подачі документа Фонд перераховує на спеціальний поточний рахунок кошти матеріального забезпечення. Тільки після цього роботодавець має право виплатити працівниці матеріальне забезпечення. Після закінчення періоду вагітності та пологів із закриттям ЛН жінка пише заяву про надання відпустки по догляду за дитиною до трирічного віку.

Шановні читачі, звертаємо вашу увагу, що у випадку смерті дитини під час або після пологів листок непрацездатності перераховувати не потрібно. Грошові кошти до Фонду соцстраху не повертаються, а після закінчення періоду вагітності та пологів із закриттям ЛН працівниця повинна приступити
до роботи.


Коментарі  

0 #21 Наталі 17.04.2017, 17:22
доброго дня
підкажіть будь ласка,якщо я не працююча але зареєстрована як ФОП ,то який розмір плати після народення по складних пологах (14днів)?
Цитата
0 #20 Ффф 10.04.2017, 07:38
Цитую Маша:
Декретні виплачуються лише якщо працюєш у бюджетній установі

Що за бред? :-|
Цитата
0 #19 Маша 08.04.2017, 23:31
Декретні виплачуються лише якщо працюєш у бюджетній установі
Цитата
+4 #18 Nastia 15.02.2016, 18:29
В якій термін по закону повинні виплатити допомогу по вагітності та пологам ,якщо я стою на обліку у центрі зайнятості ?
Цитата
0 #17 Катрін 15.01.2016, 08:39
Будь ласка, дайте відповідь, якщо ваша працівниця( в цьому конкретному прикладі) після закінчення декрету звільняється, скільки днів розрахунку їй виплачувати???
Цитата
+9 #16 Антоніна 09.09.2015, 00:10
доброго дня. підскажіть будь- ласка. чи встановлені для роботодавця яий небудь термін для подачі документів до фсс. лікарняний в зв'зку вагітністю та пологами надала їм вчасно, а компанія не поспішає, уже пройшов місяць а документи мої не надійшли в фсс. чи правомірні їх дії.?
Цитата
+5 #15 #15Марія 08.09.2015, 22:32
привіт, у мене таке питання, як мені розрахувати суму декретних, якщо я закінчила університет 30 червня (стаціонар, бюджет, стипендія 800грн), в липні стала на облік у центрі зайнятості (без виплат), а 29 липня отримала листок непрацездатност і,? дякую
Цитата
+1 #14 Наталія 88 27.08.2015, 18:37
Юлія, я подала заяву про визнання неправомірними дій лікувального закладу...
Цитата
+1 #13 Iriuvarova 21.08.2015, 09:58
Доброго дня! у мне аналогічне питання з Інною, щодо відпустки у звязку з пологами строком 180 днів. продивившись законодавство зрозуміло, що колізія, але як же бути на практиці.? Я також збираюся у відпустку маючи посвідчення 4 категорії, але як зазначалося вище ЗУ "Про статус......" пільги для 4 категорії скасовані. в той час як ЗУ № 1105-XIV встановлює відпустку для 4 категорії - 180 днів. Так як же правильніше і які норми Законоу і якого головніші????
Цитата
+1 #12 tan869 27.07.2015, 17:50
Доброго дня.Лікарняне в мене з 23 липня 2015року,а згідно з наказу я повинна була бути на роботі ще 27,28,ТА 29 ЛИПНЯ.За липень мені були нараховані та виплачені відпускні.Чи маю я право написати заяву на відпустку з 01 серпня 2015 року,при цьому не втрачаючи своїх коштів?
Цитата

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%