Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Індексуємо грошові доходи населення за новими правилами

Ольга Житник
економіст

№6(2012)

У газеті «Урядовий кур’єр» 21 червня 2012 року офіційно було опубліковано зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 р. №526 (далі – Постанова №526) до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. №1078 (далі – Порядок №1078). Відповідно, із 21 червня 2012 року всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та господарювання, а також фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані проводити індексацію грошових доходів населення з урахуванням змін, внесених Постановою №526.

Постанова №526 конкретизувала вже існуючі та ввела нові норми, які суттєво призвели до зміни порядку проведення індексації грошових доходів населення. Однак відзначимо, що порядок розрахунку індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення залишився без змін. Перейдемо до детального розгляду та аналізу цих змін.
Працюючі студенти
Згідно з новою редакцією абзацу 8 п. 4 Порядку №1078, змінено механізм індексації стипендії та заробітної плати працюючим студентам. Особам, які одночасно і працюють, і навчаються за денною формою навчання або з відривом від виробництва у клінічній ординатурі, аспірантурі та докторантурі, в першу чергу індексуватиметься стипендія, а вже потім заробітна плата.
Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється, починаючи з місяця, в якому її призначено. Якщо студент не отримував стипендію або втрачав право на її призначення, але через деякий проміжок часу знову набував право на призначення стипендії, то обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця призначення стипендії (абзац 2 п. 101 Порядку №1078). Таким чином, базовим місяцем для проведення індексації стипендії буде місяць, який передуватиме місяцю призначення стипендії.
Роботодавець на підставі отриманої довідки про розмір і строк нарахування стипендії від професійно-технічних та вищих навчальних закладів працюючим студентам проводить індексацію заробітної плати у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії.
Відповідно, працюючі студенти повинні будуть отримати в навчальному закладі довідку про розмір і строк призначення стипендії та надати її роботодавцю.

Працюючі пенсіонери
Згідно з викладеним у новій редакції абзацом 1 п. 9 Порядку №1078, працюючим пенсіонерам в першу чергу індексуватиметься заробітна плата, а індексація пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії, проводитиметься тільки після індексації заробітної плати на підставі довідки з місця роботи, в якій вказуватиметься розмір нарахованої заробітної плати, проіндексована її сума і сума індексації.
Звертаємо вашу увагу на те, що з цього правила введено виняток, зазначений в абзаці 5 п. 9 Порядку №1078, а саме: в разі працевлаштування пенсіонера на строк, що не перевищує одного місяця, або на період виконання робіт, пов’язаних з організацією та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад і сільських, селищних, міських голів, індексація пенсійних виплат здійснюватиметься, як непрацюючому пенсіонеру, без зменшення суми виплат, що підлягають індексації на суму проіндексованої заробітної плати пенсіонера.
Новоприйняті працівники
Суттєвих змін зазнав порядок індексації грошових доходів новоприйнятих працівників. Обчислення індексу споживчих цін для індексації заробітної плати новоприйнятого працівника буде проводитися з місяця прийняття людини на роботу (абзац 3 п. 101 Порядку №1078). Відповідно, базовим місяцем для проведення індексації грошових доходів працівника буде місяць, який передуватиме місяцю прийняття на роботу.

Працівники, яких переведено на іншу роботу, на інше підприємство
або в іншу місцевість та у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці

Введено новий механізм індексації доходів працівників, яких переведено на іншу роботу, підприємство або місцевість та у зв’язку зі змінами в роботі підприємства. Згідно з п. 102 Порядку №1078, передбачено збереження суми індексації таким працівникам, якщо сума збільшення заробітної плати менша, ніж сума індексації, що повинна була нараховуватися за відповідний місяць. У разі коли сума збільшення зарплати більша, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідний місяць, такий місяць вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації.
Проте звертаємо увагу, що на даний момент відсутні роз’яснення контролюючих органів стосовно конкретизації, про яку саме індексацію йдеться в п. 102 Порядку №1078, тому питання стосовно механізму проведення індексації доходів відповідних працівників залишається відкритим.

Механізм проведення індексації грошових доходів населення
у разі їх підвищення

Згідно з новою редакцією абзацу 3 п. 5 Порядку №1078, у випадку, коли грошовий дохід особи з урахуванням підвищення є меншим за суму грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, в місяці підвищення необхідно нараховувати грошовий дохід у розмірі, який не перевищуватиме загальний дохід до його підвищення.

Крім того, залишився без змін абзац 1 п. 5 Порядку №1078, згідно з яким місяць, в якому відбулося збільшення грошових доходів, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації. Звертаємо вашу увагу, що таким чином місяць збільшення доходу завжди вважатиметься базовим, незалежно від розміру підвищення грошового доходу фізичної особи.
Аби краще зрозуміти зміни, внесені до абзацу 3 п. 5 Порядку №1078, розглянемо методику проведення індексації у разі підвищення посадових окладів працівника.
Насамперед звертаємо увагу, що після внесення змін Постановою №526 заробітна плата працівника в місяці підвищення посадового окладу може містити:

 • посадовий оклад;
 • суму підвищення посадового окладу;
 • різницю між сумами поточної індексації та підвищення посадового окладу.

Різниця між сумою поточної індексації та сумою підвищення посадового окладу – це фіксована величина суми індексації. Таким чином, особливість внесених змін полягає в тому, що законодавець ввів нове поняття «фіксована величина суми індексації».
Фіксована величина суми індексації буде складовою заробітної праці працівника до того місяця, в якому розмір збільшення посадового окладу перевищить загальну суму фіксованої та поточної індексації. Наочно дану умову можна виразити за наступною формулою:

6-51-1
Якщо в наступному періоді відбуватиметься чергове підвищення заробітної плати, розмір якого не перевищуватиме загальну суму фіксованої та поточної індексації, то відповідно виникатиме нова фіксована величина суми індексації (ФВ 2). Крім того, у даному випадку до заробітної плати працівника додаватиметься фіксована величина суми індексації (ФВ 1), яка вже зафіксована при першочерговому підвищенні посадового окладу працівника. Таким чином, у даному випадку заробітна плата буде містити наступні елементи:

 • посадовий оклад;
 • суму підвищення посадового окладу;
 • суму фіксованої величини (ФВ 1);
 • суму фіксованої величини (ФВ 2).

Далі розглянемо на прикладах застосування механізму проведення індексації у разі підвищення посадового окладу працівника.


 

1) Працівник прийнятий на роботу в січні 2010 року.
У березні 2011 року відбулося підвищення його посадового окладу і встановлено в розмірі 2000,00 грн. Березень 2011 року – базовий місяць. У липні 2012 року відбулося чергове збільшення посадового окладу працівника на 200,00 грн і встановлено в розмірі 2200,00 грн.

В даній ситуації сума – величина приросту індексу споживчих цін для визначення суми індексації в липні 2012 року складає 2,5%, відповідно, сума індексації в грошовому виразі дорівнює 27,55 грн (1102,00 х 2,5%).
Грошовий дохід з урахуванням суми індексації в липні 2012 року становить 2027,55 грн (2000,00 + 27,55). Грошовий дохід з урахуванням суми підвищення за липень 2012 року становить 2200,00 грн (2000,00 + 200,00). Сума підвищення посадового окладу працівника за липень 2012 року порівняно із березнем
2011-го становить 200,00 грн.
Оскільки грошовий дохід з урахуванням суми підвищення за липень 2012 року більший за суму грошового доходу з урахуванням суми індексації, то, відповідно, липень 2012 року вважається базовим місяцем, індексація заробітної праці в цьому місяці не проводиться і загальна сума заробітної праці працівника за липень 2012 року становить 2200,00 грн.
2) Працівник прийнятий на роботу в січні 2010 року.
У березні 2011 року відбулося підвищення його посадового окладу і встановлено в розмірі 2000,00 грн. Березень 2011 року – базовий місяць. У липні 2012 року відбулося чергове підвищення посадового окладу працівника на 25,00 грн
і встановлено посадовий оклад в розмірі 2025,00 грн.


В даній ситуації сума – величина приросту індексу споживчих цін для визначення суми індексації в липні 2012 року складає 2,5%, відповідно, сума індексації в грошовому виразі дорівнює 27,55 грн (1102,00*2,5%).
Грошовий дохід з урахуванням суми індексації в липні 2012 року становить 2027,55 грн (2000,00 + 27,55). Грошовий дохід з урахуванням суми підвищення за липень 2012 року становить 2025,00 грн (2000,00 + 25,00). Сума підвищення посадового окладу працівника в липні 2012 року порівняно з посадовим окладом за березень 2011-го становить 25,00 грн.
Оскільки грошовий дохід з урахуванням суми підвищення (2025,00 грн) менший за суму грошового доходу з урахуванням суми індексації (2027,55 грн) за липень 2012 року, то, відповідно, заробітна плата працівника за липень 2012 року становитиме 2027,55 грн та складатиметься з наступних елементів:
суми посадового окладу – 2000,00 грн;
суми підвищення посадового окладу – 25,00 грн;
фіксованої величини суми індексації – 2,55 грн (27,55 – 25,00).
Зверніть увагу, що липень 2012 року стає базовим періодом, і вже розпочинаючи з серпня 2012 року необхідно розраховувати новий індекс споживчих цін для індексації заробітної плати працівника.
3) Якщо працівнику, виходячи із прикладу 2, у листопаді 2012 року буде підвищено посадовий оклад на 15,00 грн і встановлено в розмірі 2040,00 грн, фіксована величина суми індексації складатиме 2,55 грн. Припустімо,сума можливої індексації в листопаді 2012 року становитиме 7,00 грн.

В даній ситуації сума підвищення посадового окладу в розмірі 15,00 грн перевищує загальну суму фіксованої та поточної індексації в розмірі 9,55 грн (2,55 + 7,00) за листопад 2012 року. Таким чином, заробітна плата працівника за листопад 2012 року буде становити 2040,00 грн і складатиметься з наступних елементів:
суми посадового окладу – 2025,00 грн;
суми підвищення посадового окладу – 15,00 грн.
4) Якщо працівнику, виходячи із прикладу 2, в листопаді 2012 року буде підвищено посадовий оклад на 5,00 грн і встановлено в розмірі 2030,00 грн, фіксована величина суми індексації складатиме 2,55 грн. Припустімо, сума можливої індексації в листопаді 2012 року становитиме 7,00 грн.

В даній ситуації сума підвищення посадового окладу в розмірі 5,00 грн буде меншою за загальну суму фіксованої та поточної індексації в розмірі 9,55 грн (2,55 + 7,00) за листопад 2012 року. Таким чином, заробітна плата працівника за листопад 2012 року буде становити 2034,55 грн і складатиметься із наступних елементів:

 • суми посадового окладу – 2025,00 грн;
 • суми підвищення посадового окладу – 5,00 грн;
 • фіксованої величини суми індексації 1 – 2,55 грн;
 • фіксованої величини суми індексації 2 – 2,00 грн (7,00 – 5,00).

Проаналізувавши новації, внесені Постановою №526, відзначимо, що бухгалтер зіткнувся із новою проблемою – автоматизація індексації грошових доходів населення. Поки що відсутні будь-які оновлення програмного забезпечення, які б полегшили роботу бухгалтеру. Але все-таки сподіваємось, що найближчим часом IT-спеціалісти розроблять необхідні оновлення. А поки роботодавцю, аби зекономити час та грошові кошти, найдоцільніше буде прийняти рішення про підвищення доходів фізичним особам у розмірі, який буде значно перевищувати загальну суму фіксованої та поточної індексації.


Коментарі  

0 #1 Марина.. 02.02.2016, 10:47
фіксовану платить?
Цитата

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%