Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі

Н.Сушко, Л.Гізатуліна
начальник Управління методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності, к. е. н., доцент; директор Департаменту консолідованої звітності

№6(2012)

Реформу системи бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку розпочато в Україні у 2007 році.
Питанню реформування бухобліку в держсекторі присвячена низка рішень уряду, якими затверджені Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки (постанова Кабінету Міністрів від 16.01.2007 р. №34 (далі – Стратегія), Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (розпорядження Кабінету Міністрів від 24.10.2007 р. №911–р) та Стратегія модернізації системи управління державними фінансами (розпорядження Кабінету Міністрів від 17.10.2007 р. №888-р). Основні завдання реформи системи бухгалтерського обліку в державному секторі також знайшли своє відображення у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Стратегією визначені мета, завдання та заходи, які передбачається здійснити в рамках зазначеної реформи.
Так, метою реформи є удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів (IPSAS). Для досягнення поставленої мети передбачалось:

 • розробити і запровадити національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів (IPSAS);
 • створити єдиний план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізований із бюджетною класифікацією, яка відповідає статистиці державних фінансів 2001 року (GFS 2001);
 • удосконалити методи складання та консолідації звітності з використанням сучасних інформаційних систем;
 • запровадити єдині підходи до організації бухгалтерських служб бюджетних установ;
 • створити інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління державними фінансами на базі єдиного плану рахунків та національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності в державному секторі.

Звичайно, усі ці заходи неможливо здійснити без удосконалення законодавства. Сьогодні можна з упевненістю констатувати, що в цьому напрямку вже чимало зроблено. У липні 2010 року затверджено Бюджетний кодекс України у новій редакції, в якому знайшли своє відображення основні моменти реформи, а саме:
згідно зі ст.ст. 43 та 56 Бюджетного кодексу, ведення бухгалтерського обліку і складання звітності як з виконання бюджетів, так і з виконання кошторисів бюджетних установ, буде здійснюватися відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджуються Міністерством фінансів України;
звітність про виконання державного бюджету (кошторисів бюджетних установ) включатиме фінансову та бюджетну звітність. При цьому фінансова звітність бюджетних установ буде складатися згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за формами, що також затверджуються Міністерством фінансів України;
питання функціонування бухгалтерських служб та їх керівників – головних бухгалтерів регламентовано ст.ст. 56 та 112 Бюджетного кодексу.
При реформуванні бухгалтерського обліку в державному секторі за основу прийнято Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектора. Стандарти бухобліку в державному секторі будуть поширюватися на суб’єктів держсектора, якими є Міністерство фінансів, що забезпечує проведення державної політики у сфері бухгалтерського обліку, розпорядники бюджетних коштів, Державне казначейство та державні цільові фонди, які забезпечують ведення бухгалтерського обліку.
Відповідно до плану-графіка затвердження положень (стандартів) бухобліку та фінансової звітності у державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 19.04.2007 р. №504, планувалося розробити та затвердити 24 національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі. Затверджено 19 національних положень (стандартів) бухобліку в держсекторі, гармонізованих із міжнародними стандартами.

6-56-1

У ході виконання заходів Стратегії розроблено проект єдиного плану рахунків, гармонізованого з новою бюджетною класифікацією.
Для забезпечення інтеграції бюджетної класифікації із планом рахунків та приведення економічної класифікації видатків у відповідність із вимогами Статистики державних фінансів 2001 року (GFS 2001) наказом Міністерства фінансів України від 26.12.2012 р. №1738 було затверджено нову економічну класифікацію видатків бюджету. Ця класифікація набере чинності з 1 січня 2013 року.
Процес модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності не буде завершеним без створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи. Перші кроки в реалізації цього напрямку реформи вже зроблені. Так, Кабінетом Міністрів прийнято постанову від 26.01.2011 р. №59, якою затверджено Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи з метою:

 • посилення фінансової дисципліни у державному секторі;
 • посилення ролі бухгалтерської служби бюджетних установ в управлінні бюджетними асигнуваннями, матеріальними та нематеріальними ресурсами;
 • упорядкування діяльності бухгалтерських служб бюджетних установ на підставі єдиних підходів та вимог;
 • унормування питання погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи.

Також затверджено Порядок погодження призначення та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи (наказ Міністерства фінансів від 21.02.2011 р. №214) та Порядок проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень (наказ Міністерства фінансів від 01.12.2011 р. №1537).
Реалізація реформи бухгалтерського обліку в державному секторі дозволить:

 • гармонізувати законодавство України з питань бухгалтерського обліку та звітності з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку для державного сектора;
 • удосконалити систему управління державними фінансами;
 • забезпечити транспарентність даних фінансової звітності в державному секторі та можливість їх зіставлення з аналогічними даними інших країн.

Необхідність стандартизації бухгалтерського обліку визначається насамперед розвитком процесів економічної інтеграції країн. Розробка національних стандартів бухобліку для державного сектора з урахуванням міжнародних стандартів є важливою передумовою ефективного функціонування та визнання бухгалтерського обліку в держсекторі на міжнародному рівні.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%