Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Як стати судовим експертом

Лариса Рябокучка
CIPA, аудитор

№7(2012)

Багатьох бухгалтерів, як і працівників інших професій, турбують роздуми про майбутню кар’єру. В кар’єрі бухгалтера існує декілька шляхів розвитку. Так, бухгалтер може стати найкращим фахівцем своєї справи і в майбутньому обіймати посаду головного бухгалтера великого підприємства або міжнародної компанії. Також шляхами кар’єрного розвитку є аудиторська діяльність, посада фінансового директора або начальника відділу міжнародної фінансової звітності. Ще одним напрямком професійного та кар’єрного розвитку є професія судового експерта.
Звичайно, судовим експертом може стати не лише бухгалтер.
Є великий перелік експертних спеціальностей, якими можуть оволодіти фахівці різних професій. Існує три експертні спеціальності, пов’язані зі знаннями у сфері бухгалтерського обліку, економічної діяльності підприємств та організацій, а також фінансово-кредитних операцій:
11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»;
11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»;
11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій».
Статус судового експерта фахівець набуває з моменту внесення його до Реєстру атестованих судових експертів та отримання Свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта. Для цього потрібно:

  • пройти навчання в одній з науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту;
  • скласти кваліфікаційний іспит Центральній експертно-кваліфікаційній комісії при Міністерстві юстиції України.

Процес навчання та складання кваліфікаційного іспиту дещо відрізняється для фахівців науково-дослідних установ судових експертиз та для фахівців, які не є працівниками даних установ. Детально з порядком атестації судових експертів можна ознайомитись в Положенні про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженому Наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 р. №86/5 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мін’юсту від 22.06.2012 р. №925/5).
Для фахівців, які планують здійснювати експертну діяльність самостійно або у складі приватних експертних установ, порядок навчання наступний.

Перш за все, перед укладанням договору на навчання фахівець перевіряється на відповідність певним вимогам:

  • вища освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста. При цьому спеціальність диплома про вищу освіту має відповідати обраній експертній спеціальності. На навчання та складання іспитів з вищенаведених трьох експертних економічних спеціальностей допускаються фахівці, що мають диплом про вищу освіту з економічних дисциплін;
  • стаж роботи на посадах економічного профілю не менше трьох років.

В процесі навчання фахівці мають виконати програму підготовки:
Прослухати курс лекцій з юридичної підготовки, тематикою яких є поняття, види судових експертиз, їх процесуальний статус, порядок проведення та оформлення результатів тощо.
Пройти курс практичних занять з обраних спеціальностей.
Написати реферат на тему судової експертизи.
Написати реферати по темах, що стосуються кожної з обраних експертних спеціальностей.
Підготувати проекти висновків експерта з обраних експертних спеціальностей. Кількість проектів висновків з кожної спеціальності має становити три-п’ять, але найчастіше готується три проекти. Якщо фахівець обрав для навчання всі три економічні експертні спеціальності, кількість проектів висновків становить дев’ять робіт.
Строк навчання фахівця залежить від експертної спеціальності, рівня базової підготовки, досвіду його роботи та, як правило, становить від 1 до 6 місяців. Підготовка майбутніх експертів проводиться на платній основі, і її розмір при навчанні одразу на три експертні спеціальності є порівнянним з вартістю за навчання на складання іспиту з міжнародної фінансової звітності (DipIFR).
На кожного кандидата складається індивідуальний навчальний план, призначається керівник стажування. На реферати та проекти висновків експерта складаються рецензії.

Коли пойдено курс лекційних та практичних занять, підготовлені всі письмові роботи, рецензії на них отримані, документи кандидата подаються до Центральної експертно-кваліфікаційної комісії (ЦЕКК).
Пакет документів має містити:
1. Заяву.
2. Копію диплома про відповідну вищу освіту з додатком до нього за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста.
3. Довідку про відсутність судимості.
4. Копію трудової книжки.
5. Дві фотокартки 3х4 см.
6. Довідку про проходження навчання з відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності.
7. Реферати з процесуальних та спеціальних питань.
8. Проекти висновків експерта з відповідних експертних спеціальностей.
9. Рецензії на реферати та проекти висновків.

Іспити проводяться ЦЕКК приблизно раз на місяць. Документи потрібно подати до ЦЕКК не пізніше ніж за 10 днів до чергового іспиту.
Кваліфікаційний іспит складається двома частинами: перша – процесуальні питання призначення та проведення судової експертизи; друга – знання з обраної експертної спеціальності. Про результати атестації фахівець отримує повідомлення протягом 10 днів після складання іспиту, однак найчастіше результат повідомляється одразу після складання іспиту. При невдалому складанні всього іспиту або будь-якої його частини повторне складання можливе наступного місяця, але дозволяється не більше трьох спроб.
У разі прийняття ЦЕКК позитивного рішення фахівцю видається Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта із зазначенням експертних спеціальностей, та відповідні дані заносяться до Реєстру судових експертів.
Строк дії свідоцтва – три роки, після чого відбувається процедура стажування для продовження дії цього свідоцтва.

Як бачимо, отримання кваліфікації судового експерта не є більш складним від будь-якого академічного навчання. При бажанні та достатній мотивації цей напрямок професійного розвитку відкритий для бухгалтерів та працівників інших економічних спеціальностей, а робота експерта – цікава, вдячна та розвиваюча.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%