Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Новини законодавства

Рімма Медведєва
податковий консультант

№9(2012)

Чергова зміна соціальних показників, які застосовуються майже всіма бухгалтерами

Із 1 жовтня 2012 року підвищуються розміри соціальних показників і виплат:
Прожитковий мінімум:
– працездатні особи – 1118 грн (було 1102 грн);
– особи, які втратили працездатність – 856 грн (було 844 грн);
– діти до 6 років – 930 грн (було 917 грн);
– діти від 6 до 18 років – 1161 грн (було 1144 грн);
– загальний показник – 1060 грн (було 1044 грн).
Мінімальна заробітна плата:
– місячний розмір – 1118 грн (було 1102 грн);
– погодинний розмір – 6,70 грн (було 6,61 грн);
Максимальний дохід (зарплата),
з якого необхідно утримувати ЄСВ:
– 19006 грн (було 18734 грн).
ЄСВ для підприємців – платників єдиного податку:
– мінімальний – 387,95 грн (було 382,39 грн);
– максимальний – 6595,08 грн (було 6500,7 грн).
Допомога при народженні дитини:
– на першу дитину – 27 900 грн (збільшено на 390 грн);
– на другу дитину – 55 800 грн (збільшено на 780 грн);
– на третю і кожну наступну дитину – 111 600 грн
(збільшенона 1560 грн).
Наступна зміна показників - 1 грудня 2012 року.

Про затвердження Національним банком України Змін до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

Правління Національного банку України постановою від 31.08.2012 р. №364 затвердило Зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями (постанова набуває чинності з 5 жовтня 2012 року)
Затверджені Національним банком України зміни дають змогу банкам знімати з контролю експортні, імпортні операції резидентів у разі оформлення митних декларацій (МД) як на паперовому носії, так і у формі електронного документа. Також Національний банк України врегулював питання щодо здійснення банками валютного контролю за зазначеними операціями резидентів.
Зокрема, установлене загальне правило, згідно з яким банки матимуть змогу знімати з контролю експортні та імпортні операції резидентів лише на підставі інформації про ці операції в реєстрах митних декларацій. Для цього немає потреби пред’являти клієнтам оригінали цих декларацій (незалежно від оформлення митних декларацій на паперовому носії чи у формі електронних документів). Якщо інформації про такі операції у відповідних реєстрах немає, то банки матимуть змогу знімати з контролю експортні, імпортні операції резидентів на підставі письмових повідомлень митних органів та засвідчених у встановленому законодавством України порядку копій митних декларацій.

Нові терміни сплати єдиного соціального внеску

У газеті «Голос України» від 12.10.2012 р. офіційно опубліковано Закон від 18.09.2012 р. №5292-VI, яким вносяться зміни в порядок сплати єдиного соціального внеску підприємцями, в тому числі платниками єдиного податку, та особами, які забезпечують себе роботою самостійно
Всі платники повинні сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця.
Виняток становлять:
гірничі підприємства, які сплачують ЄСВ, нарахований за місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця;
підприємці на загальній системі оподаткування нараховують ЄСВ за рік і сплачують ЄСВ до 10 лютого наступного року;
підприємці - платники єдиного податку ЄСВ, нарахований за календарний квартал, сплачують до 20 числа місяця, наступного за цим кварталом. За членів своїх сімей, які беруть участь у їхній підприємницькій діяльності, аналогічно. При цьому звітним періодом для них є рік;
особи, які забезпечують себе роботою самостійно (п. 5 ч. 1 ст. 4 закону про ЄСВ), за умови, що вони не є найманими працівниками чи підприємцями, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.

Нові правила набули чинності 13 жовтня 2012 року.

Порядок проведення Пенсійним фондом України планових та позапланових перевірок

Кабмін постановою від 10.10.2012 р. №914 «Про внесення змін до Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» вніс зміни до назначеного Порядку
До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які:

  • використовують працю найманих осіб без нарахування єдиного внеску;
  • зменшують у звітності суму нарахованого єдиного внеску за попередні періоди більше ніж на 20 відсотків загальної суми нарахованого єдиного внеску за останні 12 місяців, що передують звітному;
  • порушують встановлені строки сплати єдиного внеску більше ніж на 365 днів.
  • До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які:
  • зменшують у звітності суму нарахованого єдиного внеску за попередні періоди на 10-20 відсот­ків загальної суми нарахованого єдиного внеску за останні 12 місяців, що передують звітному;
  • порушують встановлені строки сплати єдиного внеску на 180-365 днів;
  • порушують більше ніж на 30 календарних днів встановлені строки подання звітності за три або більше звітні періоди підряд;
  • припускаються помилок, неузгодженостей у звіті, які призводять до заниження суми нарахованого єдиного внеску більш ніж на 25 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за місяць.

Набув чинності новий порядок заповнення митних декларацій

Із 1 жовтня 2012 року набув чинності Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 р. №651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа», а також класифікатори, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, затверджених наказом Мінфіну від 20.09.2012 р. №1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій»
Порядок визначає правила заповнення граф митних декларацій на бланках єдиного адміністративного документа форми МД-2, додаткових аркушів до нього форми МД-3, специфікації форми МД-8, порядок внесення відомостей до доповнення форми МД-6, випадки застосування специфікації, а також порядок оформлення, розподілу та використання аркушів митної декларації форм МД-2, МД-3, МД-6, МД-8. Передбачені Порядком правила також розповсюджуються на застосування МД на бланках ЄАД, додаткових аркушів, доповнення та специфікації, виготовлених за допомогою комп’ютера, й електронних МД.

Щодо порядку сплати єдиного податку для фізичної особи – підприємця

Державна податкова служба України Листом від 27.09.2012 р. №б/н оприлюднила свою думку щодо окремих питань застосування спрощеної системи оподаткування, обліку
та звітності для суб’єктів господарювання
Податківці нагадали, що фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку першої та другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів (далі - Книга), у якій щодня , за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи.

Також з урахуванням положень п.п. 3 п. 292.11 ст. 292 ПКУ ДПСУ нагадала, що сума фінансової допомоги, не повернена впродовж 12 календарних місяців із дня отримання, зараховується в дохід за підсумками дня, наступного за останнім днем періоду 12 місяців.
Порядком ведення Книги обліку доходів платників єдиного податку першої та другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затвердженим наказом Мінфіну від 15.12.2011 р. №16371637 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення», не передбачена окрема графа для відображення сум фінансової допомоги, наданої на пццоворотній основі, не повернутих впродовж 12 календарних місяців із дня отримання такої допомоги. У даній ситуації податківці пропонують зазначені кошти зарахову­вати в графу 5 Книги.

Держслужба роз’яснила, коли не потрібно реєструвати бази персональних даних

Державна служба України з питань захисту персональних даних Листом від 20.08.2012 р. №10/3905-12 роз’яснила деякі питання, пов’язані з обробкою персональних даних
Держслужба нагадує, що, відповідно до Закону «Про захист персональних даних», персональні дані – це будь-яка інформація, за якою фізична особа може бути ідентифікована безпосередньо або опосередковано, зокрема прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, контактний телефон, дата народження тощо.
Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім’я документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе.
У листі зазначається, що власник бази персональних даних самостійно приймає рішення про те, чи є та чи інша сукупність персональних даних фізосіб, яка знаходиться в його володінні, базою персональних даних.
Також Держслужба звертає увагу на те, що в разі якщо власником бази персональних даних не здійснюється обробка відомостей про інших фізосіб (контрагентів, працівників, клієнтів і т. п.), у нього відсутня база персональних даних.
У такому випадку подавати заяву про реєстрацію бази персональних даних, у тому числі подавати відомості про власника бази персональних даних, який не здійснює обробку персональних даних інших фізичних осіб, не вимагається Законом «Про захист персональних даних».

ДАІ відбиратиме машини у боржників за кредитами та квартплаті

Власники автомобілів, у яких є заборгованість, у тому числі за кредитами та квартплаті, тепер позбавлятимуться своїх транспортних засобів. Їх будуть відслідковувати і затримувати співробітники Державтоінспекції. Про це повідомила прес-служба ДАІ м. Києва
Так, Державна виконавча служба та Держ­автоінспекція Києва погодили процедуру затримання та зберігання автомобілів.
Відомства вирішили, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 р. №1102 «Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках», співробітники Державтоінспекції мають право тимчасово затримувати і доставляти на спеціальний майданчик чи стоянку автомобілі, оголошені в розшук. Транспортні засоби будуть блокуватися за допомогою евакуаторів.
У ДАІ підкреслюють, що в більшості випадків – це автомобілі, власники яких не розрахувалися за банківським кредитом, мають борги по квартплаті або не виплачують аліменти. «У разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук, уповноважена особа Державтоінспекції негайно тимчасово затримує такий транспортний засіб та доставляє на спеціальний майданчик чи стоянку. При цьому згідно з встановленими вимогами складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу в присутності двох свідків і представника підприємства, установи чи організації, яке доставляє транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку», – заявили в ДАІ.
Так, авто можуть позбутися громадяни, які не платять кредити, штрафи, аліменти і комунальні послуги. Для здійснення таких дій у інспекторів має бути рішення суду і постанова державного виконавця про оголошення автомобіля боржника в розшук.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%