Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Документальне оформлення операцій з переказним векселем

Оксана Проманенко
економіст

№8(19)(2013)

У цій статті ми розглянемо порядок документального оформлення операцій з переказним векселем на умовах прикладу, описаного в попередньому номері журналу «Незалежний АУДИТОР» (№ 7 (18), липень 2013 р., с. 70).

Оформлення правовідносин між трасантом та ремітентом

Правовідносини між трасантом та ремітентом за вексельним зобов’язанням оформляють такими документами:
Договір або додаткова угода до нього, що містять умову про розрахунок за отримані товари переказним векселем. Така умова може попередньо зазначатися як у самому договорі поставки, так і вноситися в подальшому, на підставі додаткової угоди, до такого договору.
Вексельну форму оплати в договорі поставки можна передбачити наступним чином: «Оплата за товар, поставлений згідно з цим Договором, здійснюється у вексельній формі шляхом видачі Покупцем на користь Постачальника безвідсоткового переказного векселя номінальною сумою, рівною загальній сумі цього договору, зі строком платежу 30 вересня 2013 р. Вексель має бути оформлено відповідно до вимог чинного законодавства за формою, встановленою на дату його складання. Покупець зобов’язаний видати вексель не пізніше п’яти робочих днів, наступних за днем отримання товару. Факт передачі векселя Покупцем Постачальнику підтверджується актом прий­мання-передачі векселя».
Умова про вексельну форму оплати в додатковій угоді до договору поставки може бути зазначена так (див. зображення 1):

8-19-52-1

Акт приймання-передачі векселя, ознайомитися з прикладом оформлення якого можна, переглянувши зображення 2.

8-19-52-2

Довіреність на отримання цінностей, типова форма якої затверджена наказом Мінфіну № 991. Довіреність складається особою, яка отримує вексель (у даному випадку ремітентом). Приклад оформлення довіреності наведено на зображенні 3.

8-19-52-3

Переказний вексель, складений на спеціальному бланку суворої звітності за формою, затвердженою Положенням № 3382 (з прикладом заповнення бланка переказного векселя ви можете ознайомитися в попередньому номері журналу «Незалежний АУДИТОР» (№ 7 (18) за липень 2013 р., с. 73)).
Реєстр виданих переказних векселів, обов’язок із ведення якого покладено на векселедавця (трасанта), у порядку та за формою, що затверджені рішенням ДКЦПФР № 2963 (див. зображення 4).

8-19-52-4

Оформлення правовідносин між трасантом і трасатом

Правовідносини між трасантом (векселедавцем переказного векселя) та трасатом (платником по векселю) слід оформити такими документами:
Договір або додаткова угода до нього, що містять умову про погашення заборгованості трасата за отримані товари шляхом акцептування або оплати ним виданого трасантом векселя. Таку умову в самому договорі можна зазначити наступним чином: «Розрахунок за зобов’язаннями, що виникли на підставі цього Договору, здійснюється боржником шляхом акцептування переказного векселя кредитора, виданого на користь третьої особи. Кредитор зобов’язується письмово повідомити боржника про вексель, що підлягає акцепту, шляхом надсилання авізо. Строк оплати такого векселя не може бути меншим, ніж строк виконання зобов’язань за цим Договором».
Вищевказана умова в додатковій угоді до основного договору поставки, що передбачає акцептування переказного векселя, може зазначатися наступним чином (див. зображення 5):

8-19-52-5

Авізо – письмове повідомлення, що надсилається векселедавцем (трасантом) на адресу майбутнього платника по векселю (трасата), про необхідність акцептування векселя з наступною його оплатою. Авізо можна оформити за зразком, наведеним на зображенні 6.

Відповідь на авізо – письмове повідомлення, що надсилається платником (трасатом) на адресу векселедавця (трасанта), про отримання авізо та надання ним згоди (або відмови) акцептувати вексель з обов’язковим посиланням на номер авізо та реквізити векселя. Письмову відповідь на авізо можна оформити за прикладом, наведеним на зображенні 7.

Повідомлення про акцептування векселя. Надсилається акцептантом на адресу трасанта як підтвердження факту здійснення акцепту. В ньому зазначаються пред’явлені до акцепту та акцептовані векселі. Повідомлення можна скласти за зразком, наведеним на зображенні 8.

Наявність авізо дає змогу платнику переконатися, що до акцепту пред’явлено саме той вексель, який належить акцептувати. Векселедержатель не зобов’язаний залишати трасату вексель, що був пред’явлений для акцептування. А тому трасат, за відсутності авізо, має право утриматися від негайного здійснення акцепту, вимагаючи повторного пред’явлення йому векселя на наступний день після першого пред’явлення, та може звернутися до трасанта (векселедавця пререказного векселя) для з’ясування обставин і отримання інформації про вексель, який слід акцептувати. Не отримавши авізо, платник за векселем має право відмовити в акцепті, а в подальшому й у здійсненні платежу по векселю.

8-19-52-6

У випадку необхідності пред’явлення векселя до акцепту повторно на векселі здійснюють напис такого змісту:

8-19-52-7

Оформлення правовідносин між трасатом та ремітентом

Правовідносини між трасатом і ремітентом оформляють такими документами:
Акт пред’явлення векселя до акцепту (див. зображення 9).
Відмітка на векселі про здійснення акцепту (з прикладом оформлення на векселі напису про акцепт можна ознайомитися в попередньому номері журналу «Незалежний АУДИТОР» (№ 7 (18) за липень 2013 р., с. 73).

8-19-52-8

Продовження статті очікуйте в наступному номері журналу «Незалежний АУДИТОР».


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%