Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Де підвищити кваліфікацію внутрішньому аудиторові?

№12(23)(2013)

Розвиток економіки України та її інтеграція у світове співтовариство характеризуються процесами запозичення нових
елементів управлінських структур, одним з яких є внутрішній аудит.

В умовах економічної кризи ефективність діяльності підприємства багато в чому залежить від організації системи внутрішнього контролю. Оскільки в основі функціонування такої системи, постійний моніторинг якої здійснюється службою внутрішнього аудиту, є визначення законності й доцільності здійснюваних на підприємстві операцій, ефективності використання майна підприємства, грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, то, відповідно, постійно зростають вимоги до якості підготовки осіб, на яких будуть покладені зазначені функції.

Одним із факторів підтримки належного рівня кваліфікації внутрішніх аудиторів є їхнє навчання, оскільки підвищення професійного рівня забезпечує досягнення вищого фахового ступеня спеціалістів та якості перевірок внутрішнього аудиту. У цьому контексті слід відзначити прогрес у справі становлення зовнішнього аудиту в Україні. Проте вітчизняний внутрішній аудит і в професійному, і в законодавчому, і в інституціональному аспектах знаходиться на початковому етапі. Тому його нормативно-правове врегулювання потребує значного доопрацювання.

Оскільки в Україні внут­рішній аудит набув найвищого рівня розвитку у фінансових, банківських установах та в державному секторі, частково кваліфікаційні вимоги до внутрішніх аудиторів представлені в методичних рекомендаціях щодо проведення внут­рішнього аудиту фінансових установ, відповідно до яких служба внутрішнього аудиту комплектується кваліфікованими кадрами, котрі можуть виконувати покладені на них обов’язки (Методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ: розпоряджен­ня Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.09.2005 р. № 4660).

У проекті методичних рекомендацій, які були розроблені в 2010 році Національним центром обліку та аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту й Всеукраїнською громадською професійною організацією «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України» визначено, що кваліфікаційні вимоги мають бути визначені Положенням про службу внутрішнього аудиту та можуть бути закріплені у відповідному внутрішньому стандарті (Методичні рекомендації з організації внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах. Проект 2010 р.).

В якості опціонної вимоги до кваліфікації аудитора проектом також висувається наявність одного з професійних сертифікатів чи дипломів:

  • CIA (Certified Internal Auditor);
  • ACCA (Association of Certified Chartered Accountants);
  • DipIFR (Diploma in International Financial Reporting);
  • CIPA (Certified International Professional Accountant).

Питання сертифікації слід розглянути детальніше. Серед згаданих професійних сертифікатів найбільш релевантним для фахівця з внутрішнього аудиту є диплом CIA. Знання та навички, отримані в межах програми підготовки до кваліфікаційних іспитів CIA, є стандартом для фахівців з внутрішнього аудиту в міжнародних та українських компаніях. Сертифікат CIA підтверджує високу професійну кваліфікацію спеціаліста і відкриває для внутрішнього аудитора шлях до успішної кар’єри. Протягом підготовки систематизуються знання та набуваються практичні навички в сфері внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного управління. Отримані знання та інструменти є універсальними і можуть застосовуватися в різних типах організацій і бізнес-середовищ.

Необхідність постійного вдосконалення знань та навичок вимагається й стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247. Зокрема, згідно з гл. 2 «Компетентність та підвищення кваліфікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту» й п. 2.1. передбачається, що «Працівники підрозділу внутрішнього аудиту повинні володіти необхідними знаннями та мати досвід роботи для виконання своїх функціональних обов’язків». П. 2.2. вимагає: «Працівники підрозділу повинні постійно удосконалювати свої знання, підвищувати кваліфікацію, у тому числі шляхом самоосвіти. Підвищення кваліфікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту відбувається шляхом їх направлення до установ, які організовують та проводять навчальні заходи з державного управління та аудиту».

Проте постає питання, як серед установ, що пропонують послуги з підвищення кваліфікації внутрішнього аудитора, обрати найбільш авторитетну. На мою думку, слід виділити декілька авторитетних організацій.
Національний центр обліку та аудиту був створений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1993 року № 1042-р. відповідно до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3126-ХІІ.
На Центр покладаються наступні повноваження та завдання:

  • підготовка бухгалтерів та аудиторів;
  • перепідготовка бухгалтерів та аудиторів;
  • підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів;
  • розробка й видання методичних і навчальних посібників з обліку, аналізу, аудиту та аудиторської діяльності.

Серед відомих навчальних центрів також варто згадати Академію PwC, в якій слухачам серед низки тренінгів та семінарів пропонується програма підготовки до складання кваліфікаційних іспитів CIA російською чи англійською мовами.
У Національному центрі підготовки банківських працівників України (Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.09.2012 р. № 072588 на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням освіти на рівні підвищення кваліфікації банківських фахівців за спеціальностями «Банківська справа», «Фінанси і кредит (фінансова страхова діяльність)», «Облік і аудит», «Маркетинг», «Управління персоналом та економіка праці», «Оподаткування», «Менеджмент організацій (фінансова та страхова діяльність)», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») інструкторами є фахівці з Національного банку України та комерційних банків, спеціалісти з питань фондового ринку, спеціалісти аудиторських та консалтингових компаній, представники судової системи України, працівники Державної податкової служби, Кабінету Міністрів України та інших установ виконавчої влади, а також викладачі вищих навчальних закладів України. Це забезпечує диверсифіковане практично-теоретичне підґрунтя навчання.
Окремо слід згадати Все­україн­ське громадське об’єднання «Інститут внутрішніх аудиторів України», що є членом міжнародної професійної асоціації Global IIA, яка об’єднує 170 000 організацій у більш ніж 165 країнах світу. Global IIA, штаб-квартира якої розташована в Сполучених Штатах Америки, є єдиною глобальною платформою професії внутрішнього аудитора. Інститут ефективно реагує на сучасні виклики ринкової економіки, встановлюючи єдині Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту, надаючи всім своїм членам широкі освітні можливості, підтримуючи професійні кваліфікаційні програми, а також здійснюючи дослідження у сфері внутрішнього аудиту та забезпечуючи ефективні комунікації й співробітництво своїх учасників. Інститут, що заснований у 2001 році, організовує навчання й круглі столи для внутрішніх аудиторів.

Інститутом внутрішніх аудиторів присвоюється міжнародна кваліфікація CIA (Certified Internal Auditor) – «Дипломований внутрішній аудитор». Тут надають методологічну та практичну допомогу, зокрема із залученням міжнародних експертів та провідних сертифікованих вітчизняних фахівців, пропонують обмін досвідом у сфері внутрішнього аудиту, обговорення нагальних проблемних питань, пов’язаних з організацією та проведенням внутрішнього аудиту, напрацювання шляхів їх можливого вирішення.

Безумовно, це не повний перелік авторитетних організацій, які пропонують вузькоспеціалізоване навчання та семінари для спеціалістів внутрішнього аудиту фінансових установ і підприємств України. Проте, сподіваюся, що систематизована у цій статті інформація стане в нагоді як досвідченим, так і молодим представникам професії, а також приверне увагу вітчизняних і зарубіжних фахівців-практиків, оскільки їх експертні знання та передовий досвід – це саме те, що прагнуть отримати внутрішні аудитори, реєструючись на той чи інший тренінг. А постійне навчання внутрішніх аудиторів дасть можливість покращити якість внутрішнього аудиту в цілому та підвищити рейтинг аудиторської професії шляхом кваліфікованого виконання внутрішніми аудиторами своїх обов’язків.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%