Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Регулювання діяльності банків та проведення валютних операцій в Україні

Сергій Лєдяєв
юрист

№3(26)(2014)

У цій статті йтиметься про Постанову Правління Національного банку України (далі – НБУ) від 06.02.2014 р. № 49 (далі – Постанова), зі змінами та доповненнями, прийняття якої встановило низку заходів, спрямованих на забезпечення стабільності національної валюти, функціонування банківської системи, рівня цін в Украї­ні, а також захисту інтересів вкладників, інших кредиторів банків та забезпечення проведення розрахунків, у тому числі валютних.

Щодо заходів, яких вживатиме безпосередньо сам НБУ, слід відзначити п. 1 Постанови, відповідно до умов якого НБУ розширює, за необхідності, обсяги підтримання ліквідності банків, чим сприяє виконанню зобов’язань банків у повному обсязі.

Тимчасово встановлюється нульова ставка резервування коштів за валютними операціями щодо залучення резидентами кредитів від нерезидентів у іноземній валюті.

Нагадаю, що такий механізм, як ставка резервування коштів за валютними операціями, запроваджена Постановою НБУ від 12.08.2005 р. № 291 «Про запровадження обов’язкового резервування коштів за валютними операціями, пов’язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів», положення якої набрали чинності 12.03.2006 р., і така ставка відповідно до норм вказаної Постанови НБУ № 291 становить 20 % від загальної суми валютної операції.

Заходи захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків (своєчасність виплати заробітних плат, пенсій, стипендій, соціальних виплат та здійснення розрахунків) закріплені п. 3 Постанови і полягають у посиленні контролю за:

 • достатнім обсягом завантаження готівкою банкоматів та їх безперебійною роботою;
 • забезпеченням видачі власним клієнтам та клієнтам інших банків готівки у банкоматах за платіжними картками;
 • належним здійсненням касових операцій у гривні.

Підпунктом 2 п. 3 Постанови також передбачено необхідність взаємодії банків з НБУ шляхом невідкладного інформування про пікові навантаження на банкомати та каси банків, для оперативного прийняття додаткових заходів.

Перелік банків (178), щодо діяльності яких Постановою запроваджено заходи регулювання, затверджено в Додатку 1 до Постанови, самі ж заходи закріплені у п. 4 Постанови.

Основні заходи, які стосуються регулювання діяльності банків (згідно з Додатком 1 до Постанови), полягають у наступному:

 • тимчасова заборона купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку для:
  • розрахунків за кредитними договорами, договорами позики в іноземній валюті, з метою дострокового погашення резидентами грошових зобов’язань за відповідними договорами;
  • покриття частини страхових резервів страховиками;
  • інвестування за кордон резидентами. На підставі внесених 27.02.2014 р. змін до Постанови, вказані у цьому пункті заборони не запроваджуються у випадку здійснення резидентами вказаних операцій за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту, позики) коштів в іноземній валюті;
 • за неторговельними поточними валютними операціями фізичних осіб-резидентів і нерезидентів, на суму, що не перевищує еквівалент 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч грн 00 коп.) на місяць на одну фізичну особу, банки мають право за дорученням таких фізичних осіб купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України;
 • купівля іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців може здійснюватись банками лише після зарахування коштів клієнта на окремий аналітичний рахунок банку, шляхом перерахування відповідних сум коштів не раніше п’яти операційних днів з дати зарахування коштів клієнта на аналітичний рахунок банку. Починаючи з 25 березня 2014 року, такий строк для закупівлі іноземної валюти банком зменшено до чотирьох операційних днів – це означає, що у випадку необхідності здійснення операцій з іноземною валютою клієнтам банків (юридичним особам та фізичним особам – підприємцям) доведеться чекати не менше чотирьох банківських днів для здійснення купівлі банком такої іноземної валюти;
  Умовами цього пункту банкам дозволено у випадку зміни (протягом вказаних чотирьох операційних днів) офіційного курсу гривні відносно іноземної валюти зараховувати від клієнта суму коштів у гривнях, якої не вистачає для закупівлі необхідної суми іноземної валюти, вказаної у заявці клієнта.
  Цей пункт не застосовується у випадку здійснення операцій з купівлі іноземної валюти для сплати процентів за кредитними договорами в іноземній валюті.
 • дострокове повернення внесків, залучених в іноземній валюті за всіма типами договорів, може здійснюватись уповноваженими банками у гривні за курсом купівлі іноземної валюти, встановленим у такому уповноваженому банку, на дату проведення відповідної операції;
 • проведення уповноваженими банками роз’яснювальної роботи серед клієнтів з метою недопущення завчасного зняття депозитних вкладів, стимулювання пролонгації існуючих депозитних договорів з клієнтами, стимулювання внесення коштів на депозити новими клієнтами;
 • обмеження щодо видачі (отримання) готівки в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в розмірі 15 000,00 грн (п’ятнадцять тисяч грн 00 коп.) на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом НБУ, запобігання обмеженням щодо переказу коштів в іноземній валюті, що належать клієнтам, відповідно до нормативно-правових актів НБУ.

Постанова набрала чинності 07.02.2014 р. і діє до прийняття НБУ окремого рішення, крім підпунктів 7–9 Постанови, які втратили чинність 28.03.2014 р.

Отже, на сьогодні, коли майже всі фізичні особи у повсякденному житті, юридичні особи та фізичні особи – підприємці – у господарській діяльності, користуються послугами банків щодо зняття, зарахування, перерахування коштів, здійснення роз­рахун­ків у націо­нальній та іноземній валюті, раджу, з метою уникнення несприятливих фінансових наслідків детально ознайомитись із запровадженими НБУ заходами щодо регулювання діяльності банків та проведення валютних операцій в Україні, внести відповідні коригування в платіжну дисципліну вашу особисто або вашого бізнесу, подбати про можливі наслідки запроваджених НБУ заходів, переглянути умови кредитних договорів, договорів позики в іноземній валюті (якщо такі є), провести необхідні переговори, консультації з партнерами та обслуговуючими банківськими установами.

Доки ситуація в грошово-кредитній та банківській сфері залишається нестабільною і хиткою, доведеться чекати вищевказаного окремого рішення НБУ, яке, можливо, дасть відповіді на запитання стосовно рівня стабільності подальшого функціонування банківської си­стеми України.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%