Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Академія фінансового управління намітила шляхи співпраці з Радою підприємців

Ольга Марчук
економічний оглядач

№5(28)(2014)

ДННУ «Академія фінансового управління» (далі – Академія) та Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (далі – Рада) 20 травня 2014 року підписали Меморандум про співпрацю. Підписи під документом поставили президент Академії фінансового управління Тетяна Єфименко та голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, президент ВГО «Українська аграрна конфедерація» Леонід Козаченко.

Меморандум охоплює широке коло напрямів, де сторони можуть спільно застосувати можливості. В документі, зокрема, йдеться про співпрацю у сфері розробки інноваційних науково-дослідних, інформаційно-аналітичних та інших матеріалів щодо фінансового управління, підтримки розвитку малого й середнього бізнесу, його дерегуляції, удосконалення податкової політики, механізмів державно-приватного партнерства, обліку та звітності, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, президент ВГО «Українська аграрна конфедерація» Леонід Козаченко на церемонії підписання документа висловив переконання, що висококваліфіковані фахівці, які працюють в Академії, допоможуть представникам малого й середнього бізнесу, котрі доволі часто не мають часу працювати над законодавчими ініціативами, кваліфіковано втілити їхні пропозиції щодо вдосконалення системи оподаткування. Він повідомив, що при Міністерстві фінансів створені робочі групи, які нині працюють над покращенням оподаткування, проте є ідея створити ще одну групу при Кабінеті Міністрів, у яку ввійдуть представники міністерств фінансів, економіки, а також великих об’єднань підприємців.

Підписання ж Меморандуму з на­уковою установою дасть підприємцям додаткову можливість сформулювати їхню точку зору й донести її до вищих органів влади.

Президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук Тетяна Єфименко підкреслила, що з урахуванням того, що малий і середній бізнес є локомотивом розвитку української економіки, необхідно постійно працювати над удосконаленням системи оподаткування, прислуховуючись до потреб і побажань представників цього бізнесу. «Є системи оподаткування Євросоюзу, і вектор європейської інтеграції України зобов’язує нас еволюційно підходити до реформування податкової системи, щоб інвестори, перш за все стратегічні, розуміли норми й правила вітчизняного оподаткування», – наголосила вона.

Саме тому в Меморандумі одним з пріоритетних напрямів роботи визначено координацію зусиль Ради та Академії з проведення аналізу економічної частини Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС стосовно сучасного стану, проблем та перспектив розвитку бізнесу в Україні, зокрема в межах автономного преференційного торговельного режиму Європейського Союзу для України та визначення засадничих принципів ЄС щодо державної політики підтримки розвитку малого й середнього підприємництва. Передбачена спільна участь у підготовці змін до Бюджетного кодексу України, «Кодексу економічного зростання» (нова редакція Податкового кодексу), змін до законодавства, які удосконалять правову базу державної підтримки малого й середнього бізнесу в Україні, сприятимуть демонополізації та дерегуляції економіки, захисту конкуренції, розробленню пропозицій до проекту Державного бюджету України на наступні роки (відповідно до повноважень Ради та в межах компетенції Академії), подальшому налагодженню діалогу влади, бізнесу та суспільства.

Сторони також домовилися про проведення Академією за поданням Ради наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, методик, рекомендацій та пропозицій щодо розвитку малого й середнього бізнесу в Україні, удосконалення регуляторної та антимонопольної політики. Фахівці Академії на виконання Меморандуму проводитимуть обґрунтування напрямів удосконалення механізмів оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності з ураху­ванням міжнародного досвіду та правил і програм проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, даватимуть кваліфіковану оцінку пропозиціям щодо перегляду чинних податкових пільг на предмет їхньої реальної ефективності у сприянні економічному розвитку та соціальної доцільності.

У полі зору науковців залишатиметься вивчення та експертна оцінка пропозицій щодо зменшення впливу факторів, які викривлюють умови конкуренції, дестабілізують національну фінансово-економічну систему, заходів щодо створення привабливого інвестиційного клімату, належних умов для розвитку малого й середнього підприємництва, підтримки інтересів національного бізнесу на міжнародних ринках, залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій для макроекономічної й фінансової стабілізації, підтримки структурних реформ у реальному та фінансовому секторах національного господарства. Фахівці Академії спільно з представниками Ради підприємців готуватимуть рекомендації, спрямовані на подальшу демонополізацію економіки, розширення свободи підприємницької діяльності, скорочення функцій адміністративного регулювання та детінізацію економіки.

Підписання Меморандуму відбулося за участі представників низки об’єднань та бізнес-асоціацій малого й середнього бізнесу, які були присутніми на круглому столі «Реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», ініційованому Академією та Радою підприємців при КМУ. З інформацією про пропозиції, які надійшли від організацій, установ України стосовно внесення змін до спрощеної системи оподаткування присутніх ознайомили віце-президент Академії Сергій Лондар та заступник начальника Управління податкової політики Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Віктор Овчаренко. Аналіз гармонізації податкового законодавства щодо оподаткування малого й середнього підприємництва в контексті виконання Угоди про асоціацію України та ЄС провів голова ради Асоціації інформаційного бізнесу Володимир Левін.

У дискусії взяли активну участь перший віце-президент Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України В’ячеслав Биковець, президент Спілки орендарів і підприємців України, шеф-редактор журналу «Роботодавець» Віктор Хмільовський. Присутні обговорили низку пропозицій до Податкового кодексу України стосовно вдосконалення законодавчого забезпечення реформування податкового законодавства України в частині спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.

Зі слушними пропозиціями виступили президент асоціації «Союз ювелірів України» Дмитро Ви­до­люб, голова комісії УСПП з питань економічної політики Юлія Дро­го­воз, виконавчий ди­ректор Української асоціації підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» Тетяна Ізовіт, директор ГО «Палата податкових консультантів України» Лариса Антощук, заступник голови Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» Віталій Андреєв, заступник директора Центру наукових фінансово-економічних експертиз ДННУ «Академія фінансового управління», заслужений економіст України Світлана Сороко.

Завідувач відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічних досліджень Академії Валентина Плескач представила напрацювання групи фахівців Академії – пошукову систему стосовно змін та доповнень у чинний Податковий кодекс України, а директор Центру розвитку компетентності фахівців фінансової сфери Юрій Яцишин продемонстрував новий портал журналу «Фінанси України».

За результатами круглого столу учасники ухвалили резолюцію, в якій, зокрема, наголошується на необхідності опрацювання пропозицій, зауважень та доповнень, висловлених під час дискусії. Вирішено після спільного погодження винести їх на засідання відповідної робочої групи Міністерства фінансів України. Присутні також домовилися в двотижневий термін розробити та погодити план спільних заходів на 2014 рік у межах виконання підписаного Меморандуму про співпрацю між ДННУ «Академія фінансового управління» та Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%