Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
EUR/UAH
29.39967
RUR/UAH
0.46675
USD/UAH
26.26612
BTC/UAH
2548.1459
 

Posted Автор: Створено: в Блоги
          Відповідно до Закону України « Про судоустрій та статус суддів» , до складу Верховного Суду входить Велика палата і 4 касаційні суди, в тому числі Касаційний адміністративний суд.          У свою чергу, в межах Касаційного адміністративного суду утворюються судові палати з розгляду окремих категорій справ.            Так, судові палати Касаційного адміністративного суду здійснюють правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законодавством.               Велика палата ВС діє як суд касаційної інстанції з метою забезпечення однакового застосування норм права касаційними судами, а також як суд апеляційної інстанції у справах, розглянутих ВС як судом першої інстанції.            Водночас, до інстанційної юрисдикції Верховного суду як суду першої інстанції (ч. 4 ст. 22) віднесені справи щодо: - встановлення ЦВК  результатів виборів або всеукраїнського референдуму (ч. 3 ст. 273); -  за позовами про дострокове припинення повноважень народного депутата України (ч. 3 ст. 273); - оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради Укоаїни, Президента України, Вищої Ради Правосуддя,...
0

Posted Автор: Створено: в Блоги
Законопроектом предусматривается усовершенствовать административный процесс с целью соблюдения основных принципов судопроизводства, закрепленных КУ, а также устранить недостатки и пробелы в правовом регулировании рассмотрения административных дел.  Следует отметить, что основные нововведения касаются: уточнения ранее регламентированной и закрепления новой терминологии; изменений предметной подсудности дел: например, споры социальной категории, которые на данный момент рассматриваются местными общими судами, отнесены к предметной подсудности окружных судов; закрепления порядка определения подсудности дел, одной из сторон по которым является суд или судья; изменения формы судебных решений: для суда первой инстанции вместо постановления вводится термин «решение», а для судов апелляционной и кассационной инстанций при рассмотрении апелляционной/кассационной жалобы, независимо от результата, – «постановление»; закрепления термина «отзыв на исковое заявление», подача которого ответчиком предшествует подаче возражений на иск, а также понятия «отзыв на апелляционную жалобу»; введения процедуры урегулирования спора при участии судьи (медиация), целью которой является мирное урегулирование спорных правоотношений до начала рассмотрения дела по сути исковых требований и которая широко...

Posted Автор: Створено: в Блоги
На початку цього року набув чинності новий ЗУ "Про Вищу раду правосуддя", який наділяє ВРП певним колом повноважень, необхідних для реалізації завдань, поставлених перед даним органом, та досягнення цілей судової реформи. Разом з тим, серед юридичної спільноти чомусть нерідко можна зустріти дві абсолютно полярні точки зору з приводу мети діяльності ВРП: дехто вважає, що Рада перетвориться в каральний орган, що працюватиме над очищеннм влади, а інші вважають, що ВРП захищатиме виключно інтереси суддів. На моє особисте переконання, не можна вважати ВРП каральним органом. Рада є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського самоврядування. Саме Рада має стати взірцем прозорості, доброчесності та законності у судовій системі, покликаним забезпечити незалежність, відповідальність, підзвітність перед суспільством та високу професійність всіх служителів Феміди, оновлення та самоочищення суддівського корпусу. Судді, які будуть обрані членами ВРП, мають працювати на суддів задля досягнення колективної спільної мети – захисту суддівської незалежності, оновлення суддівського корпусу, належного бюджетного фінансування та забезпечення...
0

Правильно ли критиковать свою страну, если вы из нее уехали?

Да, у нас свобода слова - 51.6%
Нет, совесть нужно иметь - 42.6%
Затрудняюсь ответить - 5.7%

Стоит ли разрешить в Украине двойное гражданство?

Да, это нормальная мировая практика - 42.9%
Нет, рано нам - 39.8%
Кому нужно, давно пользуются - 12.8%
Мне все равно - 3.8%