Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Новини законодавства

№8(31)(2014)

Українцям перестануть видавати зарплати в касах
Нацбанк постановою від 18.08.2014 р. № 499 вніс зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.
Відповідно до змін, банк для зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат відкриває фізособі окремий поточний рахунок у порядку, визначеному главою 6 Інструкції, або використовує вже відкритий для цього рахунок.
Додатково у листі від 18.08.2014 р. № 25-110/45476 Нацбанк повідомляє, що ця постанова розроблена для дотримання та реалізації банками пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу щодо оподаткування пасивних доходів у вигляді відсотків на поточні банківські рахунки (крім заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат).
За словами прес-служби НБУ, постанова має суто технічний характер, щоб забезпечити коректне стягування 15 % податку на доходи з депозитів. Наприклад, вже найближчими днями тим, хто тримає депозити в банках на пенсійних і зарплатних рахунках, доведеться від цього відмовитися, інакше на відсотки з нових надходжень буде нарахований новий податок.
Тепер на зарплатний, пенсійний, стипендійний рахунок можна буде перерахувати тільки зарплату, пенсію чи стипендію, нараховані банком відсотки на ці гроші 15-відсотковим податком не обкладаються. А от з інших рахунків, на які нараховуються відсотки, банки братимуть податки. Крім того, за підприємствами залишиться право платити зарплату працівникам готівкою.
Постанова набуде чинності з дня її офіційного опублікування.

За нарушение порядка проведения проверок контролеров будут штрафовать
С 17 августа вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования» от 22.07.2014 г. № 1600-VII.
Законом внесены изменения в ряд законодательных актов Украины, в частности, Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен новой статьей, устанавливающей ответственность должностных лиц органа государственного надзора (контроля) за нарушение определенного законом порядка осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.
Кроме этого, внесены изменения в Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», в соответствии с которыми не допускается проведение в течение одного года более одного планового мероприятия государственного надзора (контроля) в отношении одного субъекта хозяйствования; осуществление мероприятий госнадзора (контроля) различными органами госнадзора (контроля) по одному и тому же вопросу запрещено.
Согласно Закону, во время проведения мероприятий государственного надзора (контроля) не допускается изъятие у субъектов хозяйствования оригиналов финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, а также компьютеров, их частей, кроме случаев, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством, а вред, причиненный физическому или юридическому лицу незаконными решениями, действиями либо бездеятельностью должностного или служебного лица органа госнадзора (контроля), возмещается за счет средств соответствующих бюджетов, предусмотренных для финансирования этого органа, независимо от вины должностного или служебного лица.
Указанный Закон также запрещает проведение проверок субъектов хозяйствования по анонимным и другим не­обоснованным заявлениям и устанавливает ответственность лиц за подачу таких заявлений.

До Державного бюджету України на 2014 рік внесено зміни
Законом України від 31.07.2014 р. № 1622-VII (Закон № 1622) внесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 р.
№ 719-VII.
Ухваленими змінами, зокрема, установлено, що Кабмін затверджує особ­ливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на 2014 рік.
Максимальний місячний розмір суддівської винагороди обмежується 15 розмірами мінімальної заробітної плати.
Керівникам центральних органів виконавчої влади, які здійснюють контроль та нагляд у відповідних галузях і сферах, та центральних органів виконавчої влади, виконання функцій яких можуть здійснювати відповідні міністерства, з метою забезпечення скорочення видатків, передбаченого Законом № 1622, потрібно здійснити заходи щодо:
– оптимізації штатної чисельності працівників;
– надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати;
– встановлення для працівників ре-­
жиму роботи на умовах неповного робочого часу;
– зменшення або скасування стимулюючих виплат, підвищень посадових окладів;
– зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах;
– перегляду укладених договорів на придбання товарів, робіт, послуг.
Керівникам зазначених центральних органів виконавчої влади надано право у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників установлювати для них режим роботи на умовах непов­ного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками строк.
При цьому встановлено, що під час здійснення центральними органами виконавчої влади цих заходів:
– положення ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р.
№ 504/96-ВР та ст. 32, 56 і 84 Кодексу законів про працю України (у частині обмеження строку відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження із працівником установлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу) не застосовуються;
– до працівників, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати відповідно до Закону № 1622, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, встановлені ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI, не застосовуються.
Встановлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби) здійснюються протягом серпня – грудня 2014 року виключно з дозволу КМУ або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.
Закон від 31.07.2014 р. № 1622-VII набув чинності з 3 серпня 2014 року.

Військовий збір, скасовані пільги та інші зміни до ПКУ
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.2014 р.
№ 1621-VII (на базі законопроекту від 21.07.2014 р. № 4309а) офіційно опубліковано у газеті «Голос України» від 2 серпня 2014 року № 146. Це означає, що він набув чинності 3 серпня, за винятком деяких положень. Цим Законом, зокрема:
– введено електронне адміністрування ПДВ (з 01.01.2015 р.);
– введена обов’язкова реєстрація усіх податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (з 01.01.2015 р.);
– збільшено «поріг» обов’язкової реєстрації платником ПДВ з 300 тис. грн до 1 млн грн (з 01.01.2015 р.);
– скасовано оподаткування за нульовою ставкою ПДВ послуг із перевезення пасажирів швидкісними потягами Інтерсіті+;
– скасовано пільгове оподаткування податком на прибуток підприємств – суб’єктів готельної діяльності та підприємств галузі електроенергетики, які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії;
– скасовано оподаткування за зниженою ставкою (10 %) прибутку, отриманого від операцій із цінними паперами та деривативами;
– скасовано звільнення від оподаткування ПДВ операцій із постачання лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості;
– продовжено до 31 грудня 2014 року включно режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур (встановлено п. 151 підрозд. 2 розд. ХХ «Прикінцевих положень» ПКУ);
– для алкогольних напоїв, які сьогодні класифікуються як продукти дієтичного харчування і містять етиловий спирт 8,5 % та більше, установлено ставку акцизного податку на рівні горілки – 70,53 грн за 1 літр 100 % спирту, з маркуванням таких напоїв марками акцизного податку;
– збільшено ставки плати за користування надрами для видобування природного газу, який реалізується не для потреб населення.
Крім того, до 1 січня 2015 року стягується новий загальнодержавний збір – військовий збір у розмірі 1,5 % від доходів у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку із трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри.
До того ж уряду надано право встановлювати пропорції розподілу ЄСВ між фондами соціального страхування та законодавчо закріпити норму щодо затвердження Кабміном бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Изменения в стандарты бухучета
Минфин приказом от 14.07.2014 г. № 754 «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины по бухгалтерскому учету» утвердил изменения в:
– Положение (стандарт) бухгалтерского учета 25 «Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства», утвержденное приказом Минфина от 25.02.2000 г.
№ 39;
– Положение (стандарт) бухгалтерского учета 21 «Влияние изменений валютных курсов», утвержденное приказом Минфина от 10.08.2000 г. № 193 (далее – П(С)БУ 21);
– Положение (стандарт) бухгалтерского учета 31 «Финансовые расходы», утвержденное приказом Минфина от 28.04.2006 г. № 415;
– Порядок бухгалтерского учета отдельных активов и обязательств бюджетных учреждений, утвержденный приказом Минфина от 02.04.2014 г. № 372.
Следует обратить особое внимание на изменения, внесенные в П(С)БУ 21. Они связаны с новым порядком установления Нацбанком официального курса гривны к иностранным валютам. Так, на сегодня существует ситуация, когда в течение одного рабочего дня действуют два официальных курса НБУ к иностранным валютам.
В такой ситуации нужно определить, по какому курсу НБУ следует вести бухгалтерский учет операций в иностранной валюте во время первоначального признания активов, обязательств и т. п.; определять курсовые разницы по монетарным статьям в иностранной валюте.
Внесенными изменениями Минфин установил, что операции в иностранной валюте во время первоначального признания отражаются в валюте отчетности путем пересчета суммы в иностранной валюте с применением валютного курса на начало дня, даты осуществления операции (даты признания активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов).
Операции по безналичным расчетам в иностранной валюте предприятие может отражать в валюте отчетности в сумме, определенной в документах банка, с учетом особенностей применения банком валютного курса на дату осуществления операции, если это не противоречит требованиям налогового и таможенного законодательства в части применения валютного курса.
Для определения курсовых разниц на дату баланса применяется валютный курс на конец дня даты баланса. При определении курсовых разниц на дату осуществления хозяйственной операции применяется валютный курс на начало дня даты осуществления операции. Предприятие может осуществить перерасчет остатков на конец дня по монетарным статьям в иностранной валюте, по которым в течение дня осуществлялись хозяйственные операции с применением валютного курса, установленного на конец этого дня.
Данный приказ вступил в силу с 19.08.2014 года.

Порядок применения санкций за нарушения в сфере РРО
Государственная фискальная служба Украины в письме от 31.07.2014 г. № 862/7/99-99-22-06-03-17/34 рассказывает о порядке применения штрафных санкций, установленных п. 1
ст. 17 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг»
от 06.07.1995 г. № 265/95-ВР (далее – Закон № 265).
Так, данным пунктом определено, что в случае установления в течение календарного года в ходе проверки факта:
– проведения расчетных операций с использованием РРО или расчетных книжек на неполную сумму стоимости проданных товаров (предоставленных услуг);
– непроведения расчетных операций через РРО с фискальным режимом работы;
– несоответствия суммы наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете, а в случае использования расчетной книжки – общей сумме продажи по расчетным квитанциям, выданным с начала рабочего дня;
– нераспечатки соответствующего расчетного документа, который подтверждает выполнение расчетной операции или проведение ее без использования расчетной книжки на отдельном хозяйственном объекте. К такому субъекту хозяйствования применяются штрафы в следующих размерах:
1) совершено впервые – 1 грн;
2) совершено повторно – 100 % стоимости проданных с нарушениями, установленными данным подпунктом, товаров (услуг);
3) за каждое следующее совершен­ное нарушение – в пятикратном размере стоимости проданных с нарушениями, установленными дан­ным подпунктом, товаров (услуг).
Указанная норма Закона № 265 определяет виды нарушений, которые могут повторяться в течение длительного периода работы субъекта хозяйствования, то есть могут быть однотипными.
Поскольку продажа товара без применения РРО не является длящимся нарушением и невыдача кассового чека при каждой продаже товара признается отдельным нарушением, следующее неприменение РРО при продаже товаров (предоставлении услуг) является отдельным нарушением, то есть следующее неприменение РРО или невыдача чека при продаже товара будут считаться повторными.
Таким образом, в случае выявления во время проверки субъекта хозяйствования подтвержденных должным образом фактов неоднократных нарушений требований относительно применения РРО, к субъекту хозяйствования применяются следующие финансовые санкции:
– за нарушение, совершенное впервые, – 1 грн;
– за нарушение, совершенное пов­торно, – 100 % стоимости проданных с нарушением товаров;
– за нарушение, совершенное в третий раз, – в пятикратном размере стоимости проданных с нарушением товаров (услуг).

Относительно исчисления сроков расчетов по экспортным и импортным операциям
НБУ в письме от 18.07.2014 г. № 29-207/38389 отметил, что до вступления в силу постановления о сокращении срока расчетов по экспортно-импортным операциям такой срок составляет 180 дней, как того требует ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 2 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» от 23.09.1994 г. № 185/94-ВР.
Вместе с тем Законом № 185 четко определено, что НБУ имеет право вводить на срок до шести месяцев другие сроки расчетов.
Следовательно, воспользовавшись данным правом, НБУ сократил срок расчетов со 180 до 90 дней. Для этого было принято постановление Правления НБУ «Об изменении сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров и введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте» от 14.11.2013 г. № 453. Это постановление действовало до 17.05.2014 г. включительно, то есть с 18.05.2014 года им уже нельзя было руководствоваться.
Вместе с тем Нацбанк решил продлить действие 90-дневного срока расчетов, а потому принял постановление Правления НБУ «Об изменении сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров и введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте» от 12.05.2014 г. № 270. Указанное постановление действует с 20.05.2014 г.
Итак, фактически 18.05.2014 г. и 19.05.2014 г. не действовал ни один нормативный документ, который бы сокращал срок расчетов по экспортно-импортным операциям. Поэтому 18.05.2014 г. и 19.05.2014 г. действовали нормы Закона № 185 относительно осуществления расчетов по экспортным, импортным операциям в 180-дневный срок. Именно к такому выводу пришел НБУ в своем письме.

Парламенту предлагают внести изменения относительно налогообложения благотворительной помощи пострадавшим в результате участия в АТО
В Верховную Раду 31.07.2014 г. внесен на рассмотрение законопроект № 4415а «О внесении изменений в статью 170 Налогового кодекса Украины относительно налогообложения благотворительной помощи пострадавшим в результате участия в АТО».
Законопроект направлен на урегулирование и законодательное закрепление льготного налогообложения благотворительной помощи, компенсации медицинского обеспе­чения за рубежом участников АТО, получивших ранения.
Депутаты предложили не включать в налогооблагаемый доход целевую или нецелевую благотворительную помощь, в том числе от нерезидентов, которая предоставляется плательщику налога, пострадавшему от участия в АТО и получившему ранение, контузию или иное повреждение здоровья.

Депутаты планируют ввести сбор на лечение участников АТО
В Верховной Раде 31.07.2014 г. зарегистрирован законопроект № 4414а, направленный на обеспечение компенсации медицинского обслуживания (лечения, диспансеризации, реабилитации и пр.) за рубежом участников АТО, получивших ранения, контузию или иное повреждение здоровья.
В законопроекте предлагается ввести сбор за перевод за границу средств, размер которых превышает 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 грн) в течение отчетного месяца.
Указанный сбор будет направляться в специальный фонд госбюджета на компенсацию медицинского обеспе­чения военных, пострадавших в АТО и проходящих лечение за рубежом. Механизм взимания сбора и порядок использования этих средств будет утверждать Кабинет Министров.

Верховной Раде предлагают ввести ежемесячный налог на обороноспособность
Не успели бухгалтеры прийти в себя после стремительного введения военного сбора, как в парламенте появились два законопроекта о новом налоге – № 4418а и № 4419а, которыми предлагается внести изменения в Налоговый кодекс относительно взимания налога для обеспечения обороноспособности государства, а также в Бюджетный кодекс относительно направления этого налога не в общий, а в спецфонд госбюджета для финансирования исключительно потребностей Вооруженных сил Украины и других законных военных формирований.
Плательщиками данного налога определяются практически все юрлица, которые осуществляют хоздеятельность на территории страны и за ее пределами.
Базой налогообложения предлагается определить доход плательщика налога, полученный в течение налогового периода в денежной форме, материальной или нематериальной форме. Отчетным же периодом устанавливается календарный месяц.
Ставка налога составит 0,25 %, а в случае если база налогообложения составляет свыше 50 млн грн в месяц, – 0,5 %.
Аннулирование плательщика «обороноспособного» налога возможно только в случае ликвидации пред­приятия.
По мнению депутатов, введение нового налога позволит привлечь дополнительные средства для финансирования потребностей ВСУ и добровольческих батальонов, созданных в соответствии с требованиями законодательства, а его направление в спецфонд бюджета позволит контролировать его целевое использование.

Госстат утвердил новые формы государственных наблюдений по статистике
Согласно приказам Госстата Украины от 05.08.2014 г. № 224 и от 07.08.2014 г. № 227, отчитываться за 2014 год нужно будет по новым формам государственных статистических наблюдений, а именно:
– № 6-ПВ (годовая) «Отчет о количестве работников, их качественном составе и профессиональном обучении»;
– № 9-ДС (годовая) «Отчет о количественном и качественном составе государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, занимающих должности руководителей и специалистов» – с отчета за 2014 год;
– № 1-ПВ (квартальная) «Отчет по труду» – с отчета за I квартал 2015 года;
– № 1-РС (один раз в четыре года) «Отчет о расходах на содержание рабочей силы» – с отчета за 2014 год.
Приказом от 05.08.2014 г. № 225 Госстат утвердил новые формы государственных статистических наблюдений по статистике капитальных инвестиций, строительства и инвестиционных проектов и постановил ввести их в действие с отчета:
– № 2-инвестиции (годовая) «Капитальные инвестиции, выбытие и амортизация активов» с отчета за 2014 год;
– № 2-инвестиции (квартальная) «Капитальные инвестиции»;
– № 1-буд (квартальная) «Информация об объекте, на который получен документ на выполнение строительных работ по новому строительству»;
– № 2-буд (квартальная) «Отчет о принятом в эксплуатацию законченном строительством объекте»;
– № 1-IП (квартальная) «Отчет предприятия о реализации инвестиционного проекта в специальной (свободной) экономической зоне или на территории приоритетного развития» – с отчета за январь-март 2015 года;
– № 1-кб (месячная) «Отчет о выполнении строительных работ» – с отчета за январь 2015 года.
Приказом от 05.08.2014 г. № 222 Госстат утвердил новые формы государственных статистичес­ких наблюдений по статистике промышленности:
– № 1П-НПП (годовая) «Отчет о производстве и реализации промышленной продукции» – с отчета за 2014 год;
– № 1-П (месячная) «Срочный отчет о производстве промышленной продукции (товаров, услуг) по видам» (физ., юр.) – с отчета за январь 2015 года.

Правительство открыло доступ к рынку оценки имущества
Соответствующее решение принято 21 августа 2014 года и зафиксировано в постановлении № 358.
В результате принятого решения постановление Кабмина от 04.03.2013 г. № 231 «Некоторые вопросы проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством», а также принятые на его основании приказы Фонда госимущества канули в Лету.
Вместе с тем правительство смягчило требования к субъектам оценочной деятельности. Так, оценка имущества может быть проведена субъектами оценочной деятельности, в составе которых работает хотя бы один оценщик, который получил квалификационное свидетельство оценщика по одной из специализаций:
– в рамках направления 1 «Оценка объектов в материальной форме»;
– в рамках направления 2 «Оценка целостных имущественных комплексов, паев, ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов, в том числе прав на объекты интеллектуальной собственности».
Кроме того, Кабмин поручил Фонду госимущества безотлагательно обеспечить предоставление беспрепятственного и бесплатного доступа к информации, содержащейся в единой базе данных отчетов об оценке:
– субъектам оценочной деятельности, нотариусам и контролирующим органам;
– другим лицам при условии соблюдения требований Закона «О защите персональных данных».

Откорректированы правила проставления апостиля на документах
Совместным приказом МИД, Минобразования и Минюста от 13.08.2014 г. № 341/934/1335/5, который вступил в силу с 22.08.2014 г., откорректированы правила проставления апостиля на документах.
В частности, апостиль не проставляется:
– на оригиналах паспортов, военных билетов, трудовых книжек, разрешений на ношение оружия, свидетельств о регистрации транспортных средств (технических паспортов), удостоверений личности. Эти документы могут быть приняты для проставления апостиля в виде копий (фотокопий), заверенных в нотариальном порядке;
– на оригиналах, копиях (фотокопиях) нормативно-правовых актов, разъяснений и правовых заключений относительно их применения, документах, имеющих характер переписки.
Кроме того, дополнен перечень документов, которые необходимо предоставить для проставления апостиля. Так, кроме оригинала (заверенной копии) документа, на котором проставляется апостиль, и документа (заверенной копии) об оплате услуги по проставлению апостиля или документа, подтверждающего право на освобождение от такой оплаты, необходимо подать заявление от лица, предоставляющего эти документы.
Напомним, если собственниками, учредителями налогоплательщика или участниками договоров о совместной деятельности и соглашений о разделе продукции являются юридичес­кие лица – нерезиденты, то при постановке на налоговый учет они обязаны представить документы, свидетельствующие о регистрации (создании) иностранного юридического лица (нерезидента) в стране его местонахождения.
Эти документы должны быть удостоверены согласно законодательству страны их выдачи, переведены на украинский язык и легализованы в консульском учреждении Украины. При этом официальные документы заверяются путем проставления апостиля, предусмотренного ст. 4 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%