Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Підприємства інвалідів: створення та податкові пільги

Андрій Брильов
юрист

№3(14)(2013)

У число суб'єктів господарювання, для яких законодавством передбачені певні податкові пільги, входять підприємства, створені громадськими організаціями інвалідів. У даній статті ми розглянемо особливості заснування таких підприємств та умови застосування ними податкових пільг

Отже, хто може претендувати на пільги?

Зі змісту ст. 14-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. №875-XII (далі - Закон №875) випливає, що на податкові пільги може претендувати підприємство, засноване громадською організацією інвалідів. Тобто якщо компанія, в якій працюють інваліди, заснована іншими юридичними та фізичними особами, вона не може розраховувати на пільги.

Для отримання податкових пільг підприємство повинно отримати відповідний дозвіл. Він видається за процедурою, встановленою Порядком надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. №1010 (далі - Порядок №1010).

Згідно з п. 2 Порядку №1010, для того щоб отримати дозвіл, підприємству необхідно відповідати наступним критеріям:

1) середньооблікова чисельність інвалідів, які працювали в компанії протягом попереднього звітного (податкового) періоду (як правило, це календарний квартал), становить не менше 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу. Визначаючи її, слід керуватися Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою Наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. №286;

2) фонд оплати праці інвалідів, які працюють на підприємстві, становить протягом звітного періоду не менше 25% від суми загальних витрат на оплату праці, які входять до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств;

3) сума витрат підприємства з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектуючих виробів, складових частин, інших придбаних товарів (послуг), що використовуються для виробництва товарів (надання послуг) безпосередньо підприємством, становить не менше 8% від продажної ціни таких товарів (наданих послуг);

4) розмір середньомісячної заробітної плати інвалідів, які працюють на підприємстві, в еквіваленті повної зайнятості повинен бути не меншим ніж законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати.

Як бачимо, на податкові пільги можуть претендувати, головним чином, ті компанії, які виробляють товари (надають послуги), а також філії та інші структурні підрозділи підприємства громадської організації інвалідів за умови, що вони відповідають зазначеним критеріям та зареєстровані як самостійні платники податків.

Хто видає дозвіл?

Згідно зі ст. 14-2 Закону №875, якщо за попередній рік валовий дохід підприємства склав менше 8400 мінімальних зарплат, дозвіл видається обласними, Київською та Севастопольською державними адміністраціями, а також органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері соціальної політики. Якщо ж дохід компанії перевищив зазначену суму, дозвіл видається Державною службою з питань інвалідів та ветеранів війни. Відповідно до Порядку №1010, для отримання дозволу необхідно надати наступні документи:

- заяву засновника громадської організації інвалідів про надання дозволу підприємству (його філії, іншому відокремленому підрозділу);

- виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо засновника;

- виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо підприємства;

- копію положення про філію або інший відокремлений підрозділ підприємства (якщо дозвіл виходить для них);

- копії установчих документів підприємства, а також засновника, крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація інвалідів, яка самостійно надає копії своїх установчих документів. Зазначені документи подаються один раз і потім повторно надаються лише у разі внесення до них змін;

- довідку про середньооблікову чисельність інвалідів за попередній квартал, які працюють на підприємстві (філії, відокремленому підрозділі), видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів;

- копію державного акта на право постійного користування землею або копію довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;

- бізнес-план діяльності підприємства (філії, відокремленого підрозділу);

- розрахунок суми витрат підприємства, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих виробів, складових частин, інших придбаних товарів, для визначення товарів, які безпосередньо виробляються підприємством;

- довідку про розмір середньомісячної заробітної плати працівників, у тому числі інвалідів, в еквіваленті повної зайнятості, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), за попередній звітний період (квартал);

- копії податкової та фінансової звітності (податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування підприємств, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт) послуг, крім підакцизних товарів; декларацію з податку на прибуток підприємства; звіт «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності» (форма 1-ПП); баланс підприємства і звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний період).

Зазначений пакет документів є вичерпним і подається не пізніше одного місяця до:

- закінчення терміну дії попереднього дозволу;

- початку кварталу, з якого підприємство планує застосовувати пільги з оподаткування.

Дозвіл на застосування податкових пільг видається на квартал, півріччя, три квартали або рік. Після закінчення терміну дії дозволу воно виходить заново.

Виходячи з вимог, які пред'являються до пакету документів, необхідних для отримання дозволу, можна зробити висновок про те, що підприємство як мінімум два квартали має пропрацювати на загальній системі оподаткування (тобто без застосування пільг).

Які податкові пільги надаються підприємствам громадських організацій інвалідів?

Податкові пільги, на які мають право підприємства громадських організацій інвалідів, найлегше представити у вигляді такої таблиці.

Податок на прибуток (п. 154.1 ст. 154 Податкового кодексу України)

Звільняється від оподаткування прибуток, отриманий від реалізації товарів (робіт, послуг), крім підакцизних.

На загальних підставах підлягає оподаткуванню прибуток:

- від реалізації підакцизних товарів;

- від здійснення операцій, не пов'язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг);

- від здійснення операцій з реалізації підакцизних товарів, отриманих у межах посередницьких договорів (комісія, консигнація, довірче управління і т. д.)

ПДВ (п. 197.6 ст. 197 Налогового кодексу України)

Звільняються від оподаткування операції з продажу товарів і послуг власного виробництва (за винятком підакцизних). До 1 січня 2015 року такі операції підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою.

На загальних підставах підлягають оподаткуванню ПДВ:

- операції з продажу підакцизних товарів;

- послуги, надані під час проведення лотерей і розважальних послуг;

- послуги, пов'язані з продажем товарів, отриманих за посередницькими договорами (комісія, доручення, консигнація, довірче управління і т. д.)

Збір за провадження торговельної діяльності (торговий патент) (п.п. 267.1.2 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу України)

Звільняються за умови торгівлі продуктами харчування вітчизняного виробництва, а також товарами, виготовленими на підприємствах «Українське товариство сліпих», «Українське товариство глухих», а також інвалідами-підприємцями

Плата за землю (п.п. 282.1.7 п. 282.1 ст. 282 Податкового кодексу України)

Звільнення від внесення плати за землю

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) (п.14 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»)

Його ставка становить:

- 5,3% від фонду оплати праці працюючих інвалідів для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів;

- 5,5% від фонду оплати праці працюючих інвалідів для підприємств інших громадських організацій інвалідів.


Коментарі  

0 #1 Віталік 21.03.2018, 16:29
:-) Хоть якось Держава дбає про інвалідів)
Цитата

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%