Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Нове НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Ольга Жогова
практикуючий аудитор

№3(14)(2013)

Міністерством фінансів України затверджено Наказ №73 від 07.02.2013 р. «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1« Загальні вимоги до фінансової звітності»

Відповідно до даного Наказу, втрачає свою чинність Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за №391/3684 (зі змінами), а саме:

• П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;

• П(С)БО 2 «Баланс»;

• П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»;

• П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»;

• П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».

Наказом №73 від 07.02.2013 р. введені нові форми фінансової звітності, які максимально наближені до МСФЗ (Додаток 1 до НП(С)БО):

• Баланс (Звіт про фінансовий стан);

• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи);

• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

• Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

• Звіт про власний капітал.

Додаток 2 до НП(С)БО 1 містить аналогічні форми для консолідованої фінансової звітності. Нагадаємо, що до внесених змін материнські підприємства користувалися звичайними формами з відображенням інформації у вписуваних рядках.

Склад фінансової звітності, терміни і періодичність її подання не змінилися. Як і раніше, квартальні форми необхідно подавати не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річні - не пізніше 9 лютого наступного за звітним року.

Форма та порядок подання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва та представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності також не змінилися. Вони, як і раніше, подають скорочену фінансову звітність у складі балансу й звіту про фінансові результати, форму і порядок складання яких визначає П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затверджений Наказом Мінфіну №39 від 25.02.2000 р.

У п. 4 розд. 2 НП(С)БО 1 зазначено, що підприємства можуть не подавати статті, по яких відсутнє розкриття інформації (за винятком випадків, коли така інформація була у попередньому звітному періоді). Що стосується вказівки додаткової інформації, не передбаченої затвердженими формами звітів, НП(С)БО 1 дозволяє додавати статті із збереженням їх назви та коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у Додатку 3 до НП(С)БО 1, у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:

- інформація є істотною;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.

Згідно з НП(С)БО 1, у балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс.

У звіті про фінансові результати розкривається інформація стосовно доходів, витрат, прибутків та збитків, стосовно іншого сукупного доходу і сукупного доходу підприємства за звітний період.

У звіті про рух грошових коштів надаються дані про їх рух у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можна обрати один із способів складання звіту: за прямим або за непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.

У звіті про власний капітал розкривається інформація стосовно змін у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації даного звіту, підприємства повинні додавати до річного звіт про власний капітал за попередній рік.

У нових формах звітів тепер містяться чотиризначні коди рядків, деякі рядки скорочені, а також додані нові, щоб максимально наблизити форми звітності за П(С)БО до вимог МСФЗ.

НП(С)БО 1 також встановлено, що підприємства, які відповідно до законодавства використовують міжнародні стандарти фінансової звітності відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» і подають першу річну фінансову звітність за міжнародними стандартами, в балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.

До того ж визначено, що Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств можуть використовувати підприємства, які зобов'язані застосовувати МСФЗ відповідно до законодавства, а також ті підприємства, які прийняли таке рішення самостійно. Застосування міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера його застосування. Підприємства, які для складання фінансової звітності використовують Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, застосовують форми звітів, затверджені Національним положенням (стандартом) 1.

Згідно з п. 2-3 р. 4 НП(С) О 1, у фінансовій звітності необхідно обов'язково вказувати інформацію, розкриття якої вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку. Інформацію, що підлягає розкриттю, слід наводити безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності.

Також Положеннями НП(С)БО 1 встановлено, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують нові форми фінансової звітності, починаючи зі звітності за I квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.


Коментарі  

-1 #1 Раїса 02.04.2015, 08:17
Добрий день працюю в бюджеті прошу Вас надати розяснення що до нових стандартів по дооцінки основних засобів? Заране деже вдячна
Цитата

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%