Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Новини законодавства

Рімма Медведєва
податковий консультант

№2(13)(2013)

1. ЗАКОНОДАВСТВО

1.1. Чинність КВЕД-2005 продовжено до 31 грудня 2013 року

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Наказом від 07.02.2013 р. №113 продовжено дію ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності до 31 грудня 2013 року.
Як відомо, свого часу Наказом Держспоживстандарту «Про затвердження і скасування національних класифікаторів» від 11.10.2010 р. №457 був затверджений новий національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», який набув чинності з 1 січня 2012 року. Також цим наказом був скасований з 31 грудня 2012 року його попередник - ДК 009:2005.
У зв'язку з цим впродовж 2012 року суб'єкти господарювання змушені були перереєструвати документи, в яких зазначаються коди видів економічної діяльності, на нові з урахуванням кодів згідно з ДК 009:2010. Для тих суб'єктів господарювання, хто не встиг цього зробити, зазначений вище наказ стане приємною новиною.

1.2. Про ратифікацію Протоколу про внесення змін і доповнень до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах

ВРУ Законом України від 11.01.2013 р. №21-VII ратифікувала Протокол про внесення змін і доповнень до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах. Зокрема, змінено перелік видів допомоги, які запитувана держава не зобов'язана надавати. Уточнена допомога, пов'язана з дискримінацією між громадянами запитуваної і запитуючої держав, що знаходяться в однаковому становищі. Встановлено, що не допускається погіршення умов для громадян запитуваної держави.
Додана допомога:
- якщо запитуюча держава не вжила всі обґрунтовані заходи відповідно до її законодавства або адміністративної практики, за винятком випадку, коли вжиття таких заходів призводить до надмірних труднощів;
- у стягненні в тих випадках, коли адміністративне навантаження для запитуваної держави явно перевищує вигоду, яку отримає запитуюча держава.

1.3. Про внесення змін до Наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року №1492
Мінфін Наказом від 17.12.2012 р. №1342 виклав у новій редакції форми звітності з ПДВ. Як і планувалося, передбачена єдина форма декларації для:
- простого платника;
- спеціалізованого режиму у сфері сільського господарства;
- спеціалізованого режиму у сфері лісового господарства;
- спеціалізованого режиму у сфері рибальства;
- сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спецрежим;
- спеціалізованого режиму переробного підприємства.
Нові форми набули чинності з 05.02.2013 р.

1.4. Новий Закон про благодійну діяльність та благодійні організації
Важлива новина для благодійників, меценатів, благодійних організацій та отримувачів благодійної допомоги! Президент підписав Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. №5073-VI (далі - Закон №5073). Він визначає загальні засади благодійної діяльності в нашій країні, забезпечує правове регулювання суспільних відносин, спрямоване на розвиток благодійної діяльності, затвердження гуманізму і милосердя, сприятливі умови для створення та діяльності благодійних організацій.
Цей Закон запрацював 3лютого.2013 року (опублікований в Голосі України №22 за 02.02.2013 р.).
Відповідно, втратив чинність його попередник - Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 р. №531/97-ВР. Важливо, що законодавці наголосили: зважаючи на набрання чинності Закону №5073, перереєстрація благодійних організацій, зареєстрованих до цієї дати, не потрібна.
Разом із тим у зв'язку з прийняттям Закону №5073 необхідні корективи внесли і в низку інших нормативів. Зокрема, в Податковий кодекс України та Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. №755-IV.


2. РОЗ’ЯСНЕННЯ
2.1. Щодо відображення у бухгалтерському обліку авансових внесків з податку на прибуток
Мінфін в ході розгляду порядку відображення в бухгалтерському обліку авансових внесків з податку на прибуток платниками, які надають річну декларацію, Листом від 24.01.2013 р. №31-08410-06-52297 повідомив наступне.
Облік податків (податок на прибуток, ПДВ та інші) ведеться на рахунку 64 «Розрахунки по податках і платежах», по окремих субрахунках сальдо якого на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунка визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.
Отже, авансові внески з податку на прибуток відображаються за кредитом рахунка 31 «Рахунки в банках» і дебетом аналітичного рахунка з податку на прибуток рахунка 64 «Розрахунки по податках і платежах». Протягом року дебетове сальдо аналітичного рахунка з податку на прибуток відображається в балансі підприємства в статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом».
В кінці року зобов'язання з податку на прибуток відображаються за кредитом аналітичного рахунка з податку на прибуток 64 «Розрахунки по податках і платежах» і дебетом рахунка 98 «Податок на прибуток». Кредитове сальдо на відповідному аналітичному рахунку підлягає перерахуванню до бюджету.

2.2. Щодо забезпечення сплати митних платежів
Держмитслужба Листом від 21.01.2013 р. №11.1/1.2-15.1/592-ЕП зазначила, що надання митним органам забезпечення сплати митних платежів є обов'язковим при ввезенні в Україну або переміщенні по її території прохідним та внутрішнім транзитом товарів за переліком, затвердженим КМУ. У разі ввезення на митну територію України підакцизних товарів, зокрема, тютюнової сировини, виконання зобов'язань зі сплати митних платежів забезпечується шляхом надання митним органам гарантій.
Розмір фінансової гарантії визначається митним органом виходячи з суми митних платежів, що підлягає сплаті при випуску товарів для вільного обігу на території України або при експорті товарів за її межі.
Ввезення на територію України підакцизних товарів з метою виробництва підакцизної продукції, з якої сплачується акцизний податок, або реалізації на експорт при пред'явленні митному органу ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів) звільняється від обкладення акцизом.
Враховуючи, що в разі ввезення товарів в Україну обов'язок зі сплати митних платежів виникає з моменту їх фактичного ввезення, за умови документального підтвердження права на звільнення від оподаткування (наявність ліцензії на право виробництва), сума грошового забезпечення розраховується виходячи з розміру податків, що підлягають сплаті при випуску товарів у вільний обіг.

3. ЗАКОНОПРОЕКТИ
3.1. Про усунення ряду протиріч у ПКУ
Розроблено законопроект від 17.01.2013 р. №2034, яким передбачено внесення наступних змін для усунення ряду протиріч:
- скасування обов'язку ведення обліку податкових різниць, оскільки вони не беруть участі в обчисленні податків;
- удосконалення порядку сплати авансових внесків з податку на прибуток з метою виключення неоднозначностей, якими ДПСУ зловживає для примусу платників до збільшення податкових зобов'язань. Один із таких спірних моментів стосується бази обчислення авансових внесків, в яку, на думку податкового відомства, включаються авансові внески з дивідендів. Інша колізія пов'язана з протестом ДПСУ проти можливості погашення авансових внесків шляхом використання переплати з податку на прибуток;
- встановлення фінансової відповідальності для продавця, який не виконав свої зобов'язання з реєстрації податкової накладної в ЕРНН, внаслідок чого покупець втрачає право на податковий кредит і ризикує зазнати позапланової перевірки;
- зміна порядку обкладення ПДФО операцій з інвестиційними активами, згідно з яким податковий агент має можливість розрахувати прибуток тільки за інвестактивами, якими він оперує, тоді як ПКУ вимагає оподатковувати фінансовий результат за операціями з усіма інвестактивами в цілому;
- виключення інституту «балансової вартості валюти» і спрощення процедури обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;
- звільнення від оподаткування податком на прибуток операцій з передачі між платником податку та його відокремленими структурними підрозділами не тільки безповоротної фінансової допомоги, а й будь-яких товарів, робіт, послуг;
- виключення посилання на порядок гарантійного ремонту технічно складних побутових приладів з метою зняття обмеження щодо витрат підприємства на виконання гарантійних зобов'язань;
- скасування 10-річного терміну корисного використання права на нематеріальний актив у разі відсутності такого терміну в правовстановлюючих документах;
- уточнення деяких нюансів проведення податковими органами перевірок. Наприклад, надання податковому агенту можливості порозумітися, перш ніж його перевірятимуть на підставі кляузи про ухилення від оподаткування зарплати працівників, усунення можливості ненадання платником оригіналів документів, пов'язаних з предметом перевірки;
- скасування 75-відсоткового штрафу з податкових агентів за неутримання податку при виплаті платниками податків з доходу.

4. РІЗНЕ
4.1 Скільки часу займе нова процедура складання угод з нерухомістю
З першого дня 2013 року українців позбавили необхідності спілкування з БТІ. Для оформлення угод купівлі-продажу нерухомості достатньо звернутися до нотаріуса, який самостійно внесе необхідні дані до Держреєстру речових прав на нерухоме майно, після чого покупець стане повноправним власником.
Майже кожен житель України хоч раз у житті стикався з необхідністю переоформлення права власності на нерухомість. Багато хто з нас успадковував квартиру, хтось ставав власником житла в новому мікрорайоні, дехто радів купівлі заміського будинку в мальовничому місці. При цьому в багатьох придбання квадратних метрів асоціюється із тривалою та клопіткою процедурою оформлення права власності. Із чергами в БТІ, які починаються біля дверей конкретного кабінету, а закінчуються поза будівлею. З кількома тижнями, а в окремих випадках і місяцями, життя, витраченими на оформлення різних документів, які згодом дають право гордо йменувати себе власником.
Тепер про десять кіл оформлення права власності нерухомості в БТІ можна згадувати, як про страшний сон, оскільки з 1 січня 2013 року реєстрацію угод із нерухомістю здійснюють за спрощеною процедурою.
Донедавна людина, яка купувала квартиру або будинок, мала спочатку звернутися до нотаріуса для укладання договору купівлі-продажу (при цьому укладанню договору передує збирання продавцем пакета документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору), після чого нотаріус засвідчував договір і реєстрував його в Державному реєстрі правочинів. Після цього покупець мав зареєструвати своє право власності в БТІ. Слід зазначити, що Україна залишалася чи не єдиною країною у Європі, де існувала така подвійна реєстрація.
За ідеальних умов оформити право власності на нерухомість можна буде впродовж однієї години (але лише за умови, що об'єкт уже зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно). Раніше ця процедура займала не менш ніж тиждень.
Також зменшиться вартість оформлення угод із нерухомістю. Адже відповідно до нової процедури, нотаріусу для оформлення права власності необхідні виписки із двох Держреєстрів, а не трьох, як це відбувалося до 1 січня. Таким чином, розмір витрат на отримання витягів із реєстрів може знизитися відсотків на 30.
Але попри очевидні плюси нового порядку реєстрації прав власності, дехто сприймає його вороже. Більше того, вони впевнені, що тепер оформити право власності на квартиру або дачу буде складніше й дорожче.
Такі припущення громадян виникли не на порожньому місці. Цю інформацію масово поширювали особи, що працюють у сфері нерухомості або причетні до раніше чинної системи реєстрації прав, які хотіли спонукати людей переоформити право власності на нерухомість до нового року. Частково це пов'язане і з тим, що дотепер не зовсім зрозуміла доля однієї з обов'язкових процедур при продажу нерухомості — технічної інвентаризації. Її скасування багатьох позбавляє можливості заробити.
Грають на руку БТІ й деякі нотаріуси, які заявляють, що в найближчі три-чотири місяці на ринку нерухомості буде колапс. Такі висловлювання навряд чи відповідають дійсності. Багато нотаріусів також хочуть отримати додаткову вигоду із ситуації, що склалася, завищуючи вартість своїх послуг. Також вони явно не хочуть брати на себе додаткову відповідальність, пов'язану з реєстрацією прав власності на нерухомість за новою процедурою.
Разом із тим власникам нерухомості варто пам'ятати, що реєстрація прав торік не звільняє їх від необхідності реєстрації прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в майбутньому за потреби здійснення угод із нерухомістю. «Термінова» реєстрація прав до нового року мала сенс лише якщо об'єкт нерухомості не був зареєстрований у діючому на той час Реєстрі прав власності на нерухоме майно.
Спрощена процедура реєстрації права власності має позитивно позначитися на ринку. За даними Міністерства юстиції, за І півріччя 2012 року нотаріуси засвідчили близько 177 тис. договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків, що на 2% більше від кількості угод за аналогічний період 2011 року. При цьому кожну десяту угоду було укладено у столиці України.
Також у першій половині 2012 року було нотаріально засвідчено 579 тис. договорів купівлі-продажу земельних ділянок. Приріст порівняно з аналогічним періодом минулого року становив 8,5%.
Але все ж таки, як і в кожної медалі, є інший бік. З нового року скасування обов'язкової процедури технічної інвентаризації об'єктів нерухомості, а простими словами, відсутність обов'язкової вимоги про проведення поточного огляду нерухомості перед відчуженням для виявлення незаконних перепланувань, може стати причиною зловживань. І, купуючи нові метри за спрощеною процедурою, можна не лише стати власником житла з незаконним переплануванням, а й придбати обов'язок погоджувати проведені попереднім власником поліпшення.

4.2. За січень і лютий застосовуються старі декларації з ПДВ
ДПС у м. Києві звернула увагу на те, що звітність з ПДВ за січень і лютий 2013 року подається платниками податку за старою формою, затвердженою Наказом Мінфіну від 25.11.2011 р. №1492, а за підсумками діяльності у березні 2013 року і в подальшому - за новою формою, затвердженою Наказом Мінфіну від 17.12.2012 р. №1342. Нагадаємо, що такі терміни відповідають порядку, встановленому п. 46.6 ПКУ.
Однак питання не повністю вичерпано: податківці обділили увагою квартальних платників ПДВ. Можливо, податковому відомству цей нюанс видався передчасним, адже останні дні терміну подання квартальних декларацій, який ще навіть не почався, дуже далеко, але не будемо залишати цю категорію платників у повному невіданні.
Оскільки в листі йдеться про те, що нова форма застосовується за березень, тобто з 1 квітня, і з цієї ж дати починає подаватися звітність за І квартал, то ніби можна припустити, що податківці захочуть отримувати нові форми декларацій уже за І квартал.
Однак у І квартал входять також січень і лютий, за які, на думку податківців, слід звітувати за старою формою.
Задача не з легких. В принципі, можна було б використовувати п. 46.6 ПКУ, який сам по собі не абсолютно однозначно, але в зв'язці з презумпцією правомірності рішень платника податків цілком переконливо виправдовує застосування нової декларації, починаючи зі звітності за ІІ квартал. Проте останнім часом немодно обґрунтовувати свої дії, особливо в питаннях щодо звітності, нормами ПКУ. Тому спробуємо використовувати більш актуальні аргументи.
Якщо міркувати демократично, тобто за чільним у нашій країні принципом влади більшості, виходить, що І квартал складається з 2/3 періоду, декларованого за старою формою, і тільки з 1/3 періоду, декларованого за новою формою. Отже, перемагає стара форма.
P. S. У ПКУ явно не вистачає норми про те, що форми звітності, а також порядок і терміни їх подання визначаються листами центрального органу виконавчої влади, що здійснює податкову політику.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%