Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Затвердження Україною Всесвітньої поштової конвенції

Сергій Лєдяєв
юрист

№2(13)(2013)

Указом Президента України №5/2013 від 09.01.2013 р. було затверджено Всесвітню поштову конвенцію, Заключний протокол Всесвітньої поштової конвенції, Угоду про поштові платіжні послуги та Перший додатковий протокол до Загального регламенту Всесвітнього поштового союзу, які були вчинені 12 серпня 2008 року у м. Женеві.

Слід зазначити, що попередня редакція Всесвітньої поштової конвенції була створена 5 жовтня 2004 року у м. Бухаресті і набрала чинності 1 січня 2006 року, Україною ж була затверджена відповідно до Указу Президента від 21.06.2006 р. №564/2006.
У статті йтиметься про Все­світню поштову конвенцію, вчинену 12 серпня 2008 року у м. Женеві, яка набрала чинності 1 січня 2010 року (далі – Все­світня поштова конвенція) і затверджена Указом Президента.
Всесвітня поштова конвенція – це міжнародний нормативний акт, укладений країнами – членами Всесвітнього поштового союзу, яким встановлюються правила функціонування міжнародної поштової служби. Всесвітнім поштовим союзом (далі – ВПС) є міждержавна спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй, створена з метою організації та вдосконалення поштової служби та поштових зв’язків в усьому світі та забезпечення міжнародного співробітництва у сфері поштового зв’язку. ВПС шляхом вчинення (прийняття і підписання країнами – членами ВПС) Всесвітньої поштової конвенції встановлює єдині міжнародні поштові зв’язки та вдосконалює обмін міжнародної пошти, сприяє поштовій співпраці країн – членів Союзу, встановлює тарифи для міжнародного поштового зв’язку, забезпечує механізм врегулювання спірних питань між країнами – членами Союзу тощо.

Вищим органом ВПС є Все­світній поштовий конгрес, що скликається один раз на чотири роки, на якому, зокрема, вчиняється Всесвітня поштова конвенція, перегляд положень якої є необхідною умовою відповідності функціонування міжнародної поштової служби сучасним засобам зв’язку.
Відповідно до ст. 2 Всесвітньої поштової конвенції, країна-учасниця повідомляє Міжнародному бюро ВПС назву та адресу оператора (операторів), офіційно призначених для надання поштових послуг і виконання зобов’язань, пов’язаних із членством у ВПС, зокрема, виконання правил, закріплених у Всесвітній поштовій конвенції. На території України таким призначеним оператором є Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» (далі – УДППЗ «Укрпошта») та Державне підприємство спеціального зв’язку (далі – ДПСЗ).
Статтею 3 Всесвітньої поштової конвенції визначено право доступу користувачів послуг до універсальної поштової служби, яка полягає у наданні якісних основних поштових послуг за доступними цінами, що забезпечуються у всіх пунктах надання таких послуг на всій території країни на постійній основі. З метою реалізації правил, викладених у ст. 3 Всесвітньої поштової конвенції, ч. 2 цієї ж статті визначено, що країни-учасниці в межах свого законодавства, з урахуванням національних умов та потреб населення, визначають обсяг пропонованих послуг, а також вимоги щодо регулювання цін та якості сервісу.
Основними нормативними актами, які регулюють діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку в Україні, є положення ст. 31 Конституції, Закон «Про поштовий зв’язок», Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. №270, нормативні акти УДППЗ «Укрпошта».
Отже, перегляд положень Всесвітньої поштової конвенції з метою вдосконалення правил надання послуг поштового зв’язку і прийняття таких положень Україною шляхом затвердження Всесвітньої поштової конвенції і додатків до неї безпосередньо впливають на порядок регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку на законодавчому рівні, а також на якість, порядок і умови надання таких послуг.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Всесвітньої поштової конвенції, країни-учасниці зобов’язані забезпечити переадресування поштових відправлень (у випадку зміни адреси адресатом), а також повернення невідправлених відправлень їхніми призначеними операторами (призначеним оператором). Статтею 10 Всесвітньої поштової конвенції передбачено затвердження і реалізацію призначеними операторами (призначеним оператором) країн-учасниць стратегії дій у сфері сталого розвитку, приділяючи велику увагу екологічній, соціальній та економічній діяльності поштових служб, що має на меті створити сприятливі економічні та соціальні умови надання послуг поштового зв’язку та діяльності поштових служб. Нагадаю, що у попередній редакції Всесвітньої поштової конвенції (вчиненої 5 жовтня 2004 року у м. Бухаресті) відповідною статтею було передбачено необхідність сприяти приверненню уваги до питань екології у сфері надання послуг поштового зв’язку, що вказує на те, що на момент вчинення Всесвітньої поштової конвенції у поточній редакції розробники передбачили актуальність соціальних і економічних питань у відповідній сфері у найближчий час.

Країни-учасниці ВПС або їх призначені оператори (оператор), відповідно до ст. 14 Всесвітньої поштової конвенції, можуть домовлятися про участь у службах, які описані в Регламентах, а саме: службі електронної пошти, де використовується електронна передача повідомлень і призначені оператори (оператор) можуть запропонувати службу реєстрації електронної пошти шляхом надання підтвердження відправлення та доставки електронної пошти; EMS – службі термінового пересилання документів та вантажів (якою в Україні є ДПСЗ).
Призначені оператори (призначений оператор) несуть відповідальність у сфері надання послуг поштового зв’язку в порядку та на умовах, визначених ст. 21 Всесвітньої поштової конвенції, досить значущою є відповідальність призначених операторів (призначеного оператора), закріплена положенням п. 1.1.3. ст. 21 – відповідальність за повернення рекомендованих відправлень, відправлень з оголошеною цінністю і простих посилок, про причину недоставляння яких не повідомлено. Відповідальність відправника встановлена ст. 23 Всесвітньої поштової конвенції.
Головним удосконаленням послуг поштового зв’язку, яке нещодавно було введене УДППЗ «Укрпошта» з метою контролю місцезнаходження та стану поштового відправлення (дуже важливе для юристів під час необхідності доказу відправлення поштової кореспонденції) всіма користувачами послуг поштового зв’язку, є введення електронної форми отримання відповідної інформації на сайті УДППЗ «Укрпошта» (www.ukrposhta.com) в розділі «On-line сервіси».
Будемо сподіватись, що це не останні позитивні нововведення, які торкнулись діяльності основного оператора поштового зв’язку України – УДППЗ «Укрпошта».


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%