Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Новини законодавства

Рімма Медведєва
податковий консультант

№4(15)(2013)

1.ЗАКОНОДАВСТВО

1.1 Мінфін затвердив Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності

Наказ від 28.03.2013 р. №433

Дані Методичні рекомендації є збіркою витягів зі скасованих П(С)БО 2-5 зі змінами, які враховують специфіку деталізації статей нових форм фінансової звітності

Нові форми фінзвітності, затверджені Наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. №3, починають застосовуватися для складання звітності за I квартал 2013 року.

У зв'язку з переходом низки підприємств на складання фінансової звітності за МСФЗ, виявилася законодавча колізія щодо складу квартальної фінансової звітності.

Відповідно до закону про бухоблік, проміжна (квартальна) фінансова звітність складається всього лише з балансу та звіту про фінансові результати, а норми міжнародних стандартів бухобліку хоч і не змушують подавати квартальну звітність, але в разі її надання вимагають наявності повного комплекту звітів.

Юридично пріоритет належить закону про бухоблік, оскільки він дозволяє застосовувати міжнародні стандарти в частині, що не суперечить йому самому. Таким чином, суворо виконуючи вимоги Закону, існує ризик невідповідності звітності МСФЗ, а при дотриманні міжнародних стандартів порушується закон про бухоблік.

1.2 Затверджено порядок, що визначає механізм проведення оцінки нерухомого та рухомого майна

Кабінетом Міністрів України Постановою від 04.03.2013 р. №231 затверджено Порядок, який визначає механізм проведення оцінки нерухомого та рухомого майна для цілей оподаткування і сплати інших обов'язкових платежів, що стягуються з доходу платника податків - фізичної особи, отриманого від продажу (обміну) рухомого і нерухомого майна (крім випадків його успадкування та дарування), а також обчислення суми державного мита, податків та зборів.

Дія цього Порядку поширюється на такі об'єкти оцінки:

- Нерухоме майно - земельні поліпшення (об'єкти багатоповерхового та малоповерхового житлового будівництва, у тому числі дачного та садибного типу, об'єкти нежитлового фонду та незавершеного будівництва), земельні ділянки;

- Рухоме майно (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, якщо для визначення доходу від продажу (обміну) за вибором платника використовується їх середньоринкова вартість, а також крім випадків звільнення відчуження таких об'єктів від оподаткування);

- Майнові права на нерухоме та рухоме майно.

Також даною постановою скасовується Тимчасовий порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються).

За новим Порядком майно буде оцінюватися з 1 серпня 2013 року.

1.3 Кабінет Міністрів вдосконалює діяльність у сфері трансферу технологій

Постановою від 15.04.2013 р. №271 Кабмін додав функцій структурному підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук і національної галузевої академії наук.

Зокрема, встановлено, що структурний підрозділ повинен буде забезпечувати:

- формування баз даних про технології, майнові права, а саме про майнові права інтелектуальної власності, що належать підприємствам, науковим установам, організаціям та вищим навчальним закладам, які відносяться до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади або перебувають у віданні НАН чи Національної галузевої академії наук;

- участь у підготовці проектів договорів про трансфер технологій;

- надання Держінформнауки інформації стосовно завершених технологій, у тому числі створених або придбаних за рахунок бюджетних коштів, стосовно технологій, створених або придбаних підприємствами державної форми власності, а також щодо технологій, пропонованих для реєстрації суб'єктами трансферу технологій (власниками технологій), для включення їх до реєстру технологій;

- надання інформації про передані технології, створені за рахунок бюджетних коштів підприємствами, науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади або перебувають у віданні НАН чи Національної галузевої академії наук;

- клопотання про необхідність підтримки патентування технологій за межами України;

- надання звітів про проведення патентно-кон'юнктурних, наукових досліджень, конструкторських, проектних, випробувальних робіт, пов'язаних із створенням та використанням технологій, патентуванням та ліцензуванням прав на них, про виплату винагороди їх авторам.

Постанова набуде чинності з дня офіційного опублікування.

2. РОЗ'ЯСНЕННЯ

2.1 Як правильно реєструвати податкові накладні в електронній формі?

Державна податкова служба у Листі від 28.03.2013 р. №7454/7/15-33-17-04 надала роз'яснення деяких питань реєстрації податкових накладних в електронній формі.

Щодо необхідності реєстрації всіх податкових накладних в електронній формі в Єдиному реєстрі податкових накладних, незалежно від суми, надана наступна інформація.

Податкова накладна, в якій сума ПДВ не перевищує 10 тис. грн, не підлягає включенню до ЄРПН. При цьому податкова накладна, виписана при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, з 1 січня 2012 року підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній. Крім того, відповідно до п. 4 Порядку ведення ЄРПН, не підлягають реєстрації податкові накладні, які не видаються покупцеві та залишаються у продавця в порядку, встановленому ДПС.

Щодо можливості накладення протягом 15 календарних днів, наступних за датою їх складання, електронного цифрового підпису/печатки на податкові накладні в електронній формі, незалежно від сум, які передаються покупцеві, відзначається наступне.

Так, після складання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб платника податків у такому порядку: перший - електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника; другий - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця.

За відсутності у продавця посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків накладаються у такому порядку: перший - електронний цифровий підпис керівника; другий - електронний цифровий підпис - аналог відбитка печатки продавця.

Продавець, який є фізособою-підприємцем, накладає електронний цифровий підпис у такому порядку: перший - електронний цифровий підпис фізособи-підприємця, другий - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця.

Тепер щодо дійсності податкової накладної, у разі коли електронний цифровий підпис, який накладається при реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, і підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцеві, належить різним особам: для делегування права підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування іншій посадовій особі продавець отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає податковому органу за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи. У такому випадку електронні цифрові підписи посадових осіб продавця накладаються у наступному порядку: перший - електронний цифровий підпис посадової особи, якій делеговано право виписки податкової накладної та/або розрахунку коригування; другий - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця.

Таким чином, електронний цифровий підпис, який накладається на податкову накладну при її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, і підпис, що скріпляє цю податкову накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі, котрій делеговано право підпису податкових накладних.

2.2. ДПСУ роз'яснила черговість електронного підпису податкових накладних

Державна податкова служба України в Листі від 04.04.2013 р. зазначила, що після складання податкової накладної або розрахунку коригування в електронній формі на неї накладаються електронні цифрові підписи в наступному порядку:

1) підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або керівника;

2) аналог відбитка печатки продавця.

За відсутності у продавця посади бухгалтера першим накладається підпис керівника.

Фізособа-підприємець накладає електронний цифровий підпис у такому порядку:

1) підпис фізособи-підприємця;

2) аналог відбитка печатки продавця.

У разі делегування права підпису податкової накладної або розрахунку коригування іншій посадовій особі, першим накладається підпис особи, якій делеговано право підпису. При цьому підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, і підпис, котрий скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі.

2.3. Як здійснюється зарахування надміру сплачених грошових зобов'язань на сплату щомісячних авансових внесків?

Державна податкова служба України в Листі від 01.04.2013 р. №4420/6/15-14-15-13 вказала, що, згідно з перехідними положеннями Податкового кодексу, платники податку на прибуток, які, починаючи з 2013 року, подають річну податкову декларацію, відповідно до п. 57.1 ст. 57 ПКУ, сплачують у січні-лютому 2013 року авансовий внесок у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого за дев'ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Згідно з п. 87.1 ст. 87 ПКУ, джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема, корпоративних прав, отриманих як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі заяви платника) до відповідних бюджетів.

Виходячи з вищевикладеного, ДПС роз'яснила, що зарахування надміру сплачених грошових зобов'язань платника податку на прибуток на сплату щомісячних авансових внесків може бути здійснене на підставі поданої платником заяви про таке зарахування.

2.4. НБУ роз'яснив деякі аспекти порядку виплати переказів з-за кордону фізособам

Національний банк України в Листі від 11.04.2013 р. №29-209/4174/4330 вказав, що, згідно зі ст.ст. 34, 37 Віденської конвенції про дипломатичні зносини та ст. 49 Віденської конвенції про консульські зносини, співробітники дипломатичних представництв та консульських установ, а також члени їх сімей звільняються від усіх податків, зборів і мит, у тому числі на заробіток, отриманий ними на службі.

Дія зазначених статей поширюється на дипломатичних агентів, членів адміністративно-технічного персоналу, членів обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва, приватних домашніх працівників співробітників дипломатичного представництва, консульських посадових осіб консульських установ, працівників обслуговуючого персоналу консульської установи, а також членів сімей працівників дипломатичного представництва та консульської установи, якщо останні не є громадянами держави перебування або не проживають на її території постійно.

Належність до осіб, які користуються привілеями та імунітетами відповідно до законодавства та міжнародних договорів, засвідчується документами, які видаються МЗС у порядку, визначеному Положенням про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їх представництв, інших іноземних організацій.

Нацбанк роз'яснив, що вимоги Постанови від 16.11.2012 р. №476 «Про порядок виплати переказів з-за кордону фізичним особам» стосовно обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень з-за меж України в інвалюті на користь фізосіб відносно співробітників дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав в Україні та представництв міжнародних організацій в Україні, якщо останні не є громадянами України або не проживають на її території постійно і акредитовані в МЗС, не застосовуються.

Законопроекти

3.1. Кабінет Міністрів пропонує заборонити уточнювати перевірений податківцями період

КМУ розроблено законопроект від 08.04.2013 р. №2752 про обмеження проведення контрольних заходів, надання уточнюючих розрахунків та посилення відповідальності посадових осіб контролюючих органів 

Проектом передбачено такі нововведення:

- за прийняття неправомірних рішень, що впливають на права та обов'язки платників податків, у тому числі якими визначаються податкові або грошові зобов'язання, посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом;

- платник податків не має права подавати уточнюючі розрахунки до наданих ним податкових декларацій за будь-який звітний період, за який контролюючим органом проводилася документальна планова перевірка;

- забороняється проведення документальної позапланової перевірки платника податків за періоди, за які проведена планова документальна перевірка, крім випадків, коли посадові особи органу податкової служби, котрі її проводили, притягнуті до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення у сфері службової діяльності, пов'язані з цим платником податку;

- обмеження на проведення позапланових перевірок платників податків не поширюються на перевірки, які:

а) проводяться на виконання постанови (ухвали) суду або з метою перевірки підстав, які свідчать про порушення розрахунку бюджетного відшкодування ПДВ;

б) пов'язані з прийняттям заходів за наслідками зустрічних звірок, здійснених у зв'язку з проведенням документальної планової перевірки.

3.2. Гарантії зайнятості молодих громадян посилять

Розроблено законопроект від 04.04.2013 р. №2725 про стажування студентів з подальшим працевлаштуванням та забезпеченням молодих спеціалістів першим робочим місцем, яким передбачено зміни до деяких статей КЗпП, Закону «Про зайнятість населення», Закону «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді».

Проектом, зокрема, пропонується:

- зобов'язати Державну службу зайнятості надавати інформацію про вакансії, що підпадають під визначення першого робочого місця, керівникам вищих і професійно-технічних навчальних закладів;

- запровадити механізм контролю у разі відмови роботодавця від прийому на роботу молодих громадян у межах встановленого нормативу, а також при отриманні заяви про бажання проходження переддипломного практикуму або навчально-виробничої практики від особи, якій роботодавець запропонував перше робоче місце;

- зобов'язати роботодавця інформувати керівника навчального закладу або його структурного підрозділу про направлення особи, котра завершує навчання, на практику за місцем майбутнього працевлаштування.

3.3 Платників податку на прибуток хочуть консолідувати

На додаток до законопроекту про трансферне ціноутворення розроблено законопроект від 05.04.2013 р. №2737 про введення консолідованої групи платників податків 

Зазначений інститут передбачає надання учасникам консолідованої групи можливості враховувати податкові збитки інших учасників. На думку авторів проекту, це дозволить виключити можливість зловживання учасниками консолідованої групи договірними цінами для мінімізації податкових зобов'язань.

Передбачається, що консолідовану групу платників податків можуть сформувати учасники, які в сукупності повинні відповідати одночасно таким критеріям (за календарний рік, що передує року подання до податкового органу документів для реєстрації договору про створення консолідованої групи платників податків):

- сукупна сума сплаченого податку на прибуток становить не менше 100 млн грн;

- сукупний обсяг отриманої господарської виручки становить не менше 1 млрд грн.

3.4. Ставки екологічного податку за побутові відходи пропонують збільшити

Розроблено законопроект від 01.04.2013 р. №2672, яким пропонується збільшити ставки екологічного податку за розміщення твердих побутових відходів та встановити, що податок за розміщення твердих побутових відходів утримується і сплачується до бюджету податковими агентами.

До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які здійснюють перевезення твердих побутових відходів у спеціально відведені для цього місця чи об'єкти.

В основу розподілу запропонованих проектом розмірів ставок податку покладена схема очищення населених пунктів, що розробляється на основі науково-експертного проекту.

4.РІЗНЕ

4.1 Почали діяти спецмита на імпорт в Україну легкових автомобілів

З 13 квітня 2013 року набуло чинності рішення Міжвідомчої комісії щодо міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, згідно з яким вводяться трирічні спецмита на імпорт нових авто 

Спеціальні заходи застосовуються незалежно від країни походження та експорту шляхом впровадження спеціального мита щодо імпорту в Україну легкових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням (бензиновим) залежно від робочого об'єму циліндрів двигуна:

- більше 1000 куб. см, але не більше ніж 1500 куб. см - у розмірі 6,46% (код УКТ ЗЕД 8703 22 10 00);

- більше 1500 куб. см, але не більше ніж 2200 куб. см - у розмірі 12,95% (код УКТ ЗЕД 8703 23 19 10).

Зазначимо, що для дорогих авто з великим об'ємом двигунів ставка не зміниться.

4.2. За відмову прийняти платіж банківською картою підприємців штрафуватимуть

Національний банк України зобов'язав підприємців приймати платежі за товари та послуги з використанням електронних платіжних засобів 

За обмеження споживачів у праві розплатитися банківською карткою продавець може бути оштрафований на 8500 грн (500 неоподатковуваних мінімумів). Про це Мінфіну стало відомо з повідомлення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Відповідальність за відмову продавця прийняти платіж з електронних засобів передбачена Кодексом про адміністративні правопорушення. У прес-службі Держпідприємництва повідомили про те, що розглядом таких правопорушень займеться податкова служба України.

Контроль над дотриманням підприємцями вимог НБУ щодо електронних розрахунків здійснюватиме ДПСУ. Забезпеченням захисту прав утримувачів електронних платіжних засобів на здійснення зазначених розрахунків займеться Держспоживінспекція - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.

Нагадаємо, НБУ може обмежити розрахунки готівкою понад 150 тис. грн вже в травні. Обговорення цього рішення в Нацбанку завершено, залишилося провести тестування, після чого обмеження можуть бути впроваджені.

4.3. Дотримуємося нових правил дорожнього руху!

У правилах дорожнього руху з 15 квітня 2013 року діє низка нововведень. А саме:

1. Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією. У Правилах уточнені і переваги, що стосуються сигналів регулювальника: відтепер його сигнали мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами всіх дорожніх знаків (раніше - дорожніх знаків пріоритету).

2. Дорожня розмітка містить тепер кілька кольорів: до білої і жовтої розмітки додана розмітка синього (місця паркування на проїжджій частині) та помаранчевого кольору (тимчасова розмітка). Дорожня розмітка застосовується згідно з Правилами і повинна відповідати вимогам національного стандарту. Національний стандарт ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування» Наказом Держспоживстандарту від 27.12.2010 р. перебував у плані розробки замість ДСТУ 2587-94.

Що стосується дорожніх знаків, то вони застосовуються згідно з Правилами і повинні відповідати вимогам національного стандарту - ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

3. Стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора, дозволяє рух у зазначеному напрямку при увімкненому червоному сигналі світлофора за умови надання переваги в русі іншим його учасникам, котрі рухаються з інших напрямків на сигнал світлофора, що дозволяє рух.

4. З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних ТЗ поза населених пунктів повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Увага! Нові правила вводяться в дію з 15 квітня 2013 року. Однак поки відсутні офіційні роз'яснення стосовно застосування включених денних ходових вогнів на період з 15 квітня до 1 травня 2013 року.

Задній протитуманний ліхтар дозволяється використовувати виключно в умовах недостатньої видимості, як у світлий, так і в темний час доби.

Під терміном «темний час доби» розуміють частину доби від заходу до сходу сонця.

5. Встановлено спеціальні умови щодо руху транспортних засобів зі знаком «Діти». Так, наближаючись до ТЗ з розпізнавальним знаком «Діти», що зупинився з включеними проблисковими маячками помаранчевого кольору та (або) аварійною світловою сигналізацією, водії ТЗ, що рухаються по суміжній смузі, повинні зменшити швидкість, а за необхідності - зупинитися, щоб уникнути наїзду на дітей.

6. Виключений п. 14.1 Правил, де вказувалося, що здійснювати обгін нерейкових ТЗ дозволяється тільки зліва.

7. Стоянка ТЗ тепер заборонена також і на газонах (п. 15.10 Правил). Під терміном «газон» розуміють ділянку однорідної території з дерновим покриттям, яка штучно створюється шляхом посіву і вирощування дерностворюючих трав (переважно багаторічних злаків).

8. Змінено застосування знака пріоритету 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено». Якщо раніше діяло тільки правило «Забороняється проїзд без зупинки перед розміткою 1.12 (стоп-лінія), а якщо вона відсутня - перед знаком», то тепер додали: «Необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по дорозі, яка перетинається, а за наявності таблички 7.8 «Напрямок головної дороги» - транспортним засобам, що рухаються по головній дорозі, а також справа по рівнозначній дорозі».

9. Знак 3.1 «Рух заборонено» встановлюється разом із знаками 5.33 «Пішохідна зона» або 3.43 «Небезпека».

10. Інформаційний знак 5.38 «Місце для стоянки» застосовується:

- для позначення місць та майданчиків для стоянки ТЗ;

- знак з буквою «Р» і символом даху застосовується для критих стоянок;

- знак з буквою «Р» і символом автобуса застосовується для критих стоянок з можливістю пересадки в маршрутні ТЗ.

11. Введено новий інформаційний знак 5.70 «Фото-, відеофіксування порушень Правил дорожнього руху». Він інформує про можливість здійснення контролю над порушеннями Правил дорожнього руху за допомогою спеціальних технічних і (або) технічних засобів.

Верховна Рада ухвалила закон про хабарі

Парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» 

Верховна Рада України 18 квітня 2013 року прийняла в першому читанні за основу і в цілому законопроект, ініційований народними депутатами від чотирьох парламентських фракцій - УДАР, ВО «Свобода», «Батьківщина» і Партії регіонів, яким пропонує віднести отримання неправомірної вигоди (хабарі) і всіх дій, пов'язаних з таким діянням, до кримінальних злочинів.

Зазначимо, що прийняття відповідного проекту закону є необхідним для подальшої євроінтеграції України.

Зокрема, парламент затвердив Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією». За дане рішення проголосували 362 народних депутата з 421, зареєстрованих у сесійній залі. Згідно із Законом, пропонується віднести всі корупційні правопорушення, пов'язані з отриманням неправомірної вигоди, до числа злочинів, а також замінити термін «хабар» поняттям «неправомірна вигода».

Закон передбачає криміналізацію всіх елементів активного і пасивного хабарництва, у тому числі обіцянку неправомірної вигоди, а також встановлення кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди.

Згідно з документом, за пропозицію посадовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення нею тої чи іншої дії в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, передбачається встановити покарання - від штрафу (250-500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян) до позбавлення волі (від трьох до шести років з конфіскацією майна).

При цьому за прийняття посадовою особою пропозиції неправомірної вигоди пропонується встановити покарання у вигляді штрафу від 750 до 1 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Одержання неправомірної вигоди посадовою особою з використанням наданої їй влади чи службового становища карається штрафом від 1 тис. до 1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, чи позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади та здійснювати певну діяльність на строк до трьох років.

Одержання службовою особою неправомірної вигоди у особливо великому розмірі або отримання такої вигоди посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи здійснювати певну діяльність на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Депутати вирішили, що неправомірною вигодою в особливо великому розмірі вважається вигода, яка в 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, законопроектом пропонується розширення меж застосування диспозицій корупційних правопорушень таким чином, щоб відповідні положення стосувалися випадків, коли корупційна дія відбувається в інтересах третьої сторони.

Своїм рішенням парламент встановив більш жорсткі, порівняно з існуючими, санкції за корупційні діяння у публічній сфері, а також усунув ризик зловживання інститутом дієвого каяття шляхом введення додаткових обов'язкових умов для можливого звільнення від відповідальності за корупцію.

Йдеться про впровадження обов'язкового поєднання двох чинників – про вимагання та добровільне інформування органу досудового розслідування, тоді як на сьогодні для такого звільнення достатньо будь-якої з цих двох умов.

Нагадаємо, що Президент Віктор Янукович переконаний в тому, що Україні вдасться підписати Угоду про асоціацію з Європейським союзом в листопаді. Як повідомлялося, 10 грудня 2012 року Рада ЄС із зовнішньої політики допустила можливість підписання даного документа під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі (Литва) у листопаді 2013-го.

Раніше в Мін'юсті повідомили, що найбільше число корупціонерів в Україні виявилося серед депутатів, чиновників та правоохоронців. Як з'ясував Корреспондент.biz з документа, сумарний збиток, нанесений корупційними адміністративними правопорушеннями у минулому році, склав 1,2 млрд грн. Ще 577 млн грн збитків бюджет зазнав через кримінальні корупційні порушення. Відзначається, що до суду були направлені кримінальні справи про 2740 випадків корупції.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%