Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Строки виконання основних вхідних документів

Людмила Штепа
діловод

№4(15)(2013)

Шановні читачі! Минулого разу ми розглянули існуючий у сучасному діловодстві порядок приймання та опрацювання документів, що надходять до будь-якої організації. У даній статті я хочу звернути вашу уваги на строки виконання основних документів, які були прийняті і зареєстровані службою діловодства та розглянуті керівником установи або його заступниками.

Служба діловодства, відповідно до покладених на неї завдань, серед іншого, здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням прийнятих на опрацювання вхідних документів і слідкує за строками їх виконання.

Як зазначається в Типовій інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженій постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. №1242 (п.190), строк виконання документа може встановлюватися у нормативно-правовому акті, розпорядчому документі або резолюції керівника установи (його заступника), яка пишеться на резолютивному аркуші до кожного окремо зареєстрованого вхідного листа.

Строки виконання вхідних документів обчислюються у календарних днях із дати їх надходження (реєстрації). У разі, коли останній день строку виконання документа припадає на неробочий (вихідний/святковий) день, останнім днем строку виконання вважається перший робочий день після неробочого.

Серед усього переліку вхідних документів, які отримують організації, особливу увагу слід звернути на виконання основних документів. До основних документів, що надходять до установи, належать: Укази, розпорядження і доручення Президента України; запити та звернення народних депутатів України; рішення Кабінету Міністрів України; проекти актів КМУ на погодження; протести, приписи, подання та постанови прокурора України; запити на публічну інформацію; звернення громадян; листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня; телеграми та інше. Ці документи передаються на розгляд керівнику установи одразу після реєстрації.

Отже, розглянемо строки виконання кожного окремо взятого основного документа, виконання яких підлягає обов'язковому контролю.

Виконання Указів, розпоряджень і доручень Президента України здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності одним з перелічених актів (за умови, що в акті чи дорученні строк виконання не визначено).

Запит народного депутата України виконується не пізніше ніж у п'ятнадцятиденний строк із дня його надходження або в інший строк, який встановить Верховна Рада України. Крім запитів народних депутатів України, до організацій можуть надходити запити депутатів місцевих Рад. Такі запити розглядаються у встановлений зазначеною Радою термін.

Звернення народного депутата України повинно бути виконано протягом десяти днів з дня його реєстрації. У разі неможливості розгляду запиту або звернення народного депутата України у встановлений строк, суб'єкт ом здійснення такого запиту або звернення складається та направляється офіційний лист, у якому зазначається причина необхідності продовження строку розгляду. Проте навіть з урахуванням строку продовження, строк виконання депутатського звернення не може перевищувати 30 календарних днів з моменту його надходження.

Проекти актів Кабінету Міністрів України погоджуються установами, яким вони надіслані, у строк, встановлений головними розробниками цих актів.

Протест прокурора на акт, що суперечить закону, та постанова прокурора про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення, розглядаються у десятиденний строк після їх надходження. Письмовий припис прокурора про усунення порушень закону виконується негайно.

Іноді організації та установи від фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи отримують запити на публічну інформацію. Строки виконання таких запитів – не більше п'яти робочих днів від дня їх надходження. Але залежно від характеру таких запитів їх термін може бути й інший. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, [ШЛ6] стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, які сталися або можуть статись і несуть загрозу безпеці громадян, то відповідь на такий запит повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження запиту.

Розпорядник інформації, що запитується, може подовжити строк розгляду запиту на інформацію до 20 робочих днів, але обов'язково обґрунтувавши таке продовження (запит стосується великого обсягу інформації, потребує її пошуку серед значної кількості даних та інше). Про необхідність продовження строку виконання запиту на інформацію її розпорядник надсилає запитувачу відповідного листа, але не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання (реєстрації) цього запиту.

Відповідь на звернення громадян повинна надаватися у місячний термін з дня його отримання. У разі неможливості вирішення порушених у зверненні питань протягом встановленого строку керівник/заступник керівника установи встановлює новий термін виконання цього звернення, про що у письмовій формі повідомляють особі, яка подала звернення. В цілому загальний строк виконання звернення громадян не може перевищувати 45 днів.

Прийняті на опрацювання організацією листи-доручення та листи-запити установ вищого рівня виконуються до зазначеного в них строку. Для опрацювання телеграм, в яких порушуються питання, що вимагають термінового вирішення, встановлюється строк до двох днів. Решта телеграм опрацьовуються протягом десяти днів. Організацію контролю за виконанням вищезазначених основних документів, що надійшли до компанії, здійснює перший заступник або заступник керівника відповідно до розподілу їх функціональних обов'язків.

У структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням документів покладається на особу, відповідальну за діловодство цього підрозділу. Відповідальність за виконання вхідного документа у визначений строк несуть особи, зазначені у розпорядчому документі, резолюції керівника, та безпосередні виконавці. Якщо ж документ виконується кількома працівниками установи, відповідальним за організацію виконання є працівник, котрий у резолюції керівництва зазначений першим.

Шановні читачі! Бажаю вам своєчасного та належного виконання поставлених завдань і до наступних зустрічей на сторінках часопису.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%