Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Аудиторську діяльність – до стандартів ЄС

Ольга Марчук
економічний оглядач

№4(2012)

Під час проведення круглого столу, який відбувся 26 квітня 2012 року у Федерації роботодавців України, обговорювалися питання реформування вітчизняної аудиторської діяльності на засадах законодавства Європейського Союзу. Організаторами заходу виступили ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів і Федерація роботодавців України.

Відкриваючи засідання, заступник голови Ради Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко підкреслив важливість проведення круглого столу на незалежній площадці, якою вважається Федерація роботодавців.
– Діяльність Аудиторської палати торкається також і представників бізнесу, які користуються послугами аудиторів, – зауважив Олексій Мірошниченко, запропонувавши у відкритій обстановці обговорити порушене питання.
– Так нам буде легше працювати і вносити зміни, прискорювати просування законопроекту або пробувати накласти вето на нововведення, що не влаштовують аудиторську спільноту.
Цю пропозицію підтримав президент ВГО «Спілка податкових консультантів України» Леонід Рубаненко, який ознайомив присутніх із концептуальними засадами законопроекту про аудиторську діяльність. В обговоренні теми активну участь взяли представники об’єднань роботодавців і підприємців, професійних організацій бухгалтерів та аудиторів, члени Громадської ради при Міністерстві фінансів України, керівники аудиторських компаній, провідні науковці.
Cвоїми міркуваннями поділилися віце-президент ВПГО «Спілка аудиторів України» Михайло Крапивко, президент громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів» Людмила Аксьонова, голова комісії ВПГО «Спілка аудиторів України» з питань аудиторської етики Валерій Галасюк, президент Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів Андрій Клімов, голова Аудиторської палати України Іван Нестеренко, голова комісії АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності Олександр Кузуб, президент BDO-Ukraine Алла Савченко, голова комісії АПУ з сертифікації та освіти аудиторів Олександр Бойко, голова комісії зі зв’язків з громадськістю та міжнародних зв’язків ВПГО «Спілка аудиторів України» Тетяна Зацерковна.

Начальник управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів Олег Канцуров торкнувся проблематики складу АПУ та довіри аудиторів, міжнародної професійної спільноти до цього професійного об’єднання. Людмила Ловінська, заступник голови Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, доктор економічних наук, професор, закликала присутніх згуртуватися та доопрацювати поданий до Верховної Ради законопроект стосовно аудиторської діяльності, зробити документ таким, що дасть змогу працювати на засадах стандартів ЄС.
За підсумком обговорення учасники круглого столу ухвалили резолюцію. Зокрема, у ній підкреслюється, що законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності» від 29.03.2012 р. №10285 потребує доопрацювання з урахуванням пропозицій учасників засідання відповідно до вимог Директиви 2006/43/ЄС. Із цією метою при Федерації роботодавців України вирішено створити Робочу групу з представників зацікавлених громадських організацій та запропонувати увійти до її складу розробникам законопроекту.
Вашій увазі пропонуються окремі виступи учасників круглого столу, які містять конкретні пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази з питань аудиторської діяльності та приведення її до стандартів ЄС.
Людмила Ловінська,
заступник голови Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, доктор економічних наук, професор
– Було дуже цікаво почути думку присутніх. Проаналізувавши ваші висловлювання, я зробила висновок, що насамперед це не закон поганий, а просто важко розлучитися з тим, що діє нині. Подивімося на систему регулювання аудиторської діяльності. Тут все в одних руках – і нагляд, і нормативне регулювання, і ведення реєстру, і здійснення контролю якості, і сертифікація.
Ми любимо говорити про корумпованість держави. Як науковець, я хочу підкреслити, що мій досвід роботи над Податковим кодексом в Методологічній раді засвідчив про те, що іноді в недержавних структурах виявляється ще більша корумпованість, ніж у державних.
А поле для корупції – це коли все в одних руках, коли інші люди відсторонюються від процесу. Монополізм – найстрашніший ворог, і проти цього виступає Європейська Директива. Безперечно, закон недосконалий, але почута патетика не налаштовує на конструктивну співпрацю. Як науковець і людина, що вболіває за цю справу, я прошу вас долучитися до розробки проекту. Ми працюємо над законом про аудиторську діяльність. Давайте робити це разом, не боятися розлучатися з тим, що застаріло,
а впевнено дивитися вперед.

Людмила Аксенова,
президент общественной организации «Совет независимых бухгалтеров и аудиторов»

– Международная общественная организация «Совет независимых бухгалтеров и аудиторов» создана, чтобы объединить усилия бухгалтеров и аудиторов для содействия реформированию и развития бухгалтерского учета и аудита в Украине, принимая во внимание процесс европейской интеграции. Мы поддерживаем законопроект №10285 от 29 апреля и внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины и считаем, что это альтернатива всем принятым ранее проектам.
Хотела бы обратить внимание на положительные аспекты этого документа: паритетное распределение роли государства и общественных организаций, саморегулирование процессов и регулирование аудиторской деятельности в Украине. По нашему мнению, организационным путем регу­ли­рование профессии должно постепенно переходить в форму саморегулирования. Интерес государства при этом учитывается и не уменьшается. Еще одним положительным моментом можно считать закрепление использования в Украине международных стандартов аудита на законодательном уровне. Третье – это установление неограниченного срока действия сертификата аудитора, что является европейской практикой. Четвертое – создание комиссии по сертификации аудиторов в составе АПУ с учетом принципа независимости.
Законопроектом предлагается формировать эту комиссию путем делегирования в ее состав представителей государственных органов и профессиональных организаций, бухгалтеров и аудиторов Украины. Профессия аудитора является общественно важной во всех странах мира. Поэтому экзаменация аудитора должна проходить с серьезными требованиями к уровню знаний и практическому опыту кандидатов, с обеспечением независимой проверки и результатов таких экзаменов. Мы уверены, что сегодня надо работать над повышением качества отечественного аудита. Украинские специалисты должны составить достойную конкуренцию международным аудиторам.
Мы настаиваем на проведении экспертизы данного законопроекта не только министерствами и ведомствами страны, но и международными институциями, в том числе Европейской комиссией. В мире не существует универсальной модели правил. В каждой стране есть своя национальная специфика, история, и это тоже надо учесть. Но мы должны заручиться поддержкой международных институций, которые поддерживают профессию аудитора в Европе и мире. Ведь самое главное – это доверие, и доверие к профессии со стороны общества, инвес­торов, кредиторов, государства, да и самих субъектов аудиторского рынка. Поэтому мы считаем, что над улучшением законопроекта должны работать все – и Аудиторская палата, и государство,
и профессиональные органи­зации, и бухгалтеры, и аудиторы.
Татьяна Зацерковная,
глава комиссии по связям с общественностью и международным связям ВПОО «Союз аудиторов Украины»
– Мне законопроект не нравится, но работать над ним я все-таки хочу. Почему не нравится? Если мы говорим о Директиве ЕС, то должны понимать, что на сегодняшний день наша задача заключается не в том, чтобы добиться признания нас как аудиторов в Евросоюзе. Мы прекрасно понимаем, что, пока не станем членами ЕС, аудиторов Украины европейское сообщество не признает. Вопрос в другом: мы должны идти этим путем потому, что мир к этому пришел, и следовать правилам, которые утверждены в ЕС. На данный момент мы не соответствуем требованиям, в частности, у нас нет надзорной функции. Я бы хотела поставить акцент – надзорной функции не от Аудиторской палаты. Она не имеет права делать надзор, потому что тогда все окажется в одних руках. Стоит вопрос надзора не над палатой, а над аудиторами и аудиторскими фирмами.
Поэтому считаю неуместным предложение в новом законопроекте добавить два человека и говорить, что это – общественный надзор. Все равно будет практически половина государственных представителей. Давайте отдельно пропишем, что общественный надзор будет осуществлять какой-то комитет или ассоциация – назовите это как угодно, но в состав общественного надзора действительно необходимо включить представителей от трех заинтересованных сторон – государства, бизнеса и аудиторов на паритетных основаниях. Тогда мы сможем говорить, что все представлены в равной степени, и это действительно будет надзор.

Такая схема была бы неплохой, потому что сегодня от бизнеса практически никого нет, от работодателей только один представитель. Какой же это паритет между участниками? Проще и прозрачнее будет избрать по три представителя от каждой стороны. При этом не нужно менять состав палаты. Что касается головы АПУ, то я уверена, что такая должность должна быть.


Андрей Климов,
президент Украинской ассоциации сертифицированных бухгалтеров и аудиторов
– Традиционно в Украине используется смешанная модель, но есть ряд нюансов, которые привели к тому, что на сегодняшний день существует очень серьезный конфликт интересов в разных сферах. Поэтому сейчас одним из главных моментов является внесение изменений в законодательство. Работа, проведенная Минфином по разработке законопроекта, заслуживает очень высокой оценки, и мы поддерживаем этот проект. Но есть моменты, которые необходимо учесть. Сегодня понятие «аудитор», к сожалению, нивелируется в связи с тем, что данный термин используется в разнообразных сферах. В Украине существуют государственные финансовые аудиторы, экологические, метрологические, кадровые, технические, налоговые, аккредитационные, сертификационные, даже аудиторы по пожарной безопасности. Такое разнообразие использования данного термина приводит к обесцениванию и неоднозначному пониманию роли и функции независимого аудита. Может быть, стоит поднять вопрос о том, что понятие «аудит» нужно применять так, как он практически используется во всем мире?
Другой принципиально важный момент – это количество органов, которые принимают участие в регулировании нашей профессии. Ни для кого не секрет, что сегодня функция Аудиторской палаты дублируется различными государственными органами, есть пять реестров аудиторов, существуют различные классификации. Четыре ре­естра ведутся разными органами, один классификатор – в палате. Но аудит – он единый, аудитор всегда использует стандарты, процедуры выполнения работы. Поэтому нельзя говорить об отдельных аудиторах для банков, для других категорий каких-то ценных бумаг. Согласен, аудитор должен знать специфику компании, которую он проверяет, но для этого существуют специальные стандарты аудита, направления, которые эти вопросы регулируют.
В 1993 году, когда был принят закон об аудиторской деятельности, АПУ формировали из разных органов, а также общественных организаций аудиторов. На сегодня в палате уже представлено 10 государственных органов, и по проекту добавляется еще два участника. Коллегиальность – это, конечно, хорошо, но часто бывает так, что в подобных случаях очень сложно найти ответственное лицо. Плюс сотрудники государственных органов заняты своей непосредственной работой, у них часто не хватает времени даже на участие в заседаниях палаты. Поэтому тоже дискуссионный вопрос: необходимо ли столько органов в АПУ? Может, консолидировать участие государства меньшим количеством представителей? Поэтому считаю, что нужно рассмотреть эти вопросы и внести изменения в законопроект.
Олег Канцуров,
начальник управления методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины

«Призываю к диалогу и конструктивной разработке законопроекта»


– То, о чем говорили с 2000 года, наконец-то произошло. Процесс идет, и он будет продолжаться независимо от того, есть у кого-то желание принимать в нем участие или нет. Палата сказала, что не хочет поддерживать Меморандум и сотрудничать в сфере применения МСФО. Это ее мнение. Второе – евроинтеграция. Последней каплей стало исключение Украины из числа стран переходного периода. Профессия не захотела сотрудничать в этой сфере, а у государства есть обязанности перед Евросоюзом…
В итоге получилось, что МСФО аудиторам не нужны. А какая ситуация на рынке? Больше 70% аудиторского рынка обслуживает «большая четверка». Что будет, если она займет весь рынок МСФО? А это самый дорогой и престижный рынок… Европа не признает, что мы та страна, которая обладает цивилизованными рамками аудиторской деятельности, пока нас не вернут в режим переходного периода. В этом наша самая большая проблема.
И еще. Мы никак не разберемся, кто кому начальник. Европа не может понять, кто у нас руководитель. Что получается в итоге? Краеугольный камень 43-й Директивы: профессия не может быть ни надзором, ни регулятором, потому что это в интересах пользователя, работодателя, в интересах тех коллективов, которые пользуются данной информацией. А что в Украине? У нас аудитор все делает ради того, чтобы зацементироваться в Аудиторской палате. Финансирование комиссии, содержание головы АПУ обходится в 300 тысяч гривен ежегодно. Это больше, чем разработка статистических материалов, и больше, чем мы платим специалистам по сертификации. Считаю, что профессиональное объединение должно больше присматривать за тем, на что тратятся деньги.
В нашей палате большинство – это представители профессии. Присутствие государства минимальное. В результате остается под сомнением необходимость реализации политики Президента и правительства. То есть надо определиться: мы общественная организация и не хотим исполнять то, что задекларировано на уровне государства и правительства, или все-таки работаем в одном направлении?
Наш приоритет – это внедрение Международных стандартов финансовой отчетности. Поэтому курс один: достоверная финансовая отчетность социально значимых предприятий.
С одной стороны, это МСФО, с другой – международные стандарты аудита. Если эти две вещи применяются, уже существует большая доля доверия к отчетности, составленной и подтвержденной. Если есть еще и доверие к профессии, которая подтверждает отчетность, будем считать, что мы свою задачу выполнили. Вот для чего все это делается, а совсем не для того, чтобы распределить полномочия в палате.
Госорганы работают по правилам, есть определенные процедуры, и существует ответственность государственных органов за свои действия.
В АПУ почему-то не соблюдается регламент. Есть замечательный документ, но он не исполняется. А начинаться все должно с того, что надо выполнять закон, регламент, статуты, то есть то, что мы принимаем. Пока не будет доверия к самой профессии в палате, к специалистам, мы не сможем гарантировать качество финансовой отчетности, сколько бы ни делили эти МСФО. Ведь одно дело – составить отчетность по международным стандартам, а другое – подтвердить это. Если мы кому-то не верим, то время потрачено зря и для того, кто составлял отчетность, и для тех, кто ее подтверждал. Ведь приходит иностранный инвестор, он платит сумасшедшие деньги компании, которой он доверяет, и она все заново перепроверяет. А инвестор несет существенные затраты.
И это все из-за того, что наша профессия не признана в Европе.
Поэтому самое главное сего­дня – то, что мы слышим, и хотим, чтобы и нас слышали. Мы должны решить приоритетную задачу: добиться того, чтобы нашу профессию опять признали в Европе, чтобы украинский аудит был признан общественностью, в том числе европейской.
Мы готовы слушать и идти на компромиссы. Поэтому законопроект в первом чтении по рекомендации парламентского комитета будет принят, а после этого состоится обсуждение. Давайте искать варианты решений. Если не нравится, можете отстраниться от этого процесса, но он все равно продолжится. Жизнь не остановится от решения, которое вы примете. Просто будете либо в процессе, либо в стороне. Поэтому призываю к диалогу и конструктивной разработке законопроекта.
Леонид Рубаненко,
президент ВОО «Союз налоговых консультантов Украины»

«ФЕДЕРАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГОТОВА ВЫСТУПИТЬ НЕЗАВИСИМОЙ ПЛОЩАДКОЙ
ДЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ДОРАБОТКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА»

– В вопросе изменений в Законе «Об аудиторской деятельности» надо продемонстрировать свою толерантность, открытость, всеобъемность подходов, присущих Федерации работодателей Украины, так как организация сформирована в соответствии с 87-й и 98-й конвенциями Международной организации труда. А 87-я Конвенция называется «О свободе ассоциации в свободе права на организацию».
Сегодня понятно, что существующий в Украине закон об аудиторской деятельности далек от требований Европейского Союза и организаций аудиторской деятельности. Внесение изменений назрело еще даже до того, когда в 2006 году менялись отдельные нормы закона. Уже тогда понимали, что были внесены не все необходимые изменения. И на сегодняшний день ясно, что ситуацию надо менять, в последнее время она только усугубляется, ухудшается. Я уже не говорю о том, что еще в 2008 году Европейская комиссия определила перечень стран, куда входила Украина, и приняла решение дать два года на приведение своего законодательства в соответствие с требованиями Европейского Союза.
Нам необходимо внедрить общественный надзор системы улучшения качества профессии. Нужно, чтобы механизмы были абсолютно прозрачными, и это все не зависело от регуляторов аудиторской профессии. Чтобы работа всех органов, регулирующих аудиторские профессии, – и тех, которые обеспечивают допуск на рынок, и тех, кто организовывает деятельность на рынке и проводит контроль качества, и тех, кто осуществляет общественный надзор, – была понятной и прозрачной. Акцент делался и на то, чтобы расследовали наказания за нарушения при проведении аудиторской деятельности. Но… Два года были потрачены впустую. Сегодня это ваша вина. Фактом остается то, что 19 июня 2011 года Украину исключили из списка стран с переходной экономикой. Рядом с нами оказались Аргентина, Багамские острова, Чили, Марокко, Мексика и Пакистан.

Правительство Украины обязано выполнять требования, которые способствуют вступлению нашей страны в Европейский Союз. Исходя из этого разрабатывались, в том числе и Министерством финансов, изменения в закон об аудиторской деятельности. Мы принимали участие в этих процессах. Один проект непосредственно проходил в Комитете парламента, параллельно шел проект Минфина, он прошел через заседание Кабинета Министров, Федерация работодателей его завизировала, и сегодня он зарегистрирован под №10285.
Согласно регламенту Верховной Рады Украины, в течение двух недель не было подано альтернативных проектов, и поэтому, хотим мы того или нет, нравится это кому-то или не нравится, в том числе и мне, необходимо обсуждать этот законопроект, вплоть до того, пока он не получит свою оценку в зале парламента. Депутаты тоже могут принимать участие в обсуждении в первом чтении, отправить на повторное чтение, могут вообще отклонить его. Основные нормы законопроекта прописаны таким образом, что они соответствуют 43-й Директиве Евросоюза, оценка уже дана, в том числе и главного научного экспертного управления Верховной Рады.
Как и большинство присутствующих, согласен с тем, что этот законопроект не является исчерпывающим и требует дальнейшего изменения и прописывания. Начнем с процесса формирования Аудиторской палаты и удаления ее от деятельности правительственных органов.
В предлагаемом проекте (кто бы что ни говорил, но факт остается фактом) правительственная сторона теряет свое влияние в АПУ. Если сегодня она формируется по принципу 50 на 50, то есть 10 представителей правительственных органов, 10 – бизнеса, то в новом варианте – 12 представителей бизнеса и 10 – правительства. Причем в первом варианте законопроекта было отмечено, что два места выделялось органам работодателей, представляющим объединение представителей украинского бизнеса. Потом на каком-то этапе одно место ушло на Методологический совет по бухгалтерскому учету. Хоть он и сформирован Минфином, но состоит из представителей бизнеса, поэтому фактически является представителем бизнеса.
Поэтому, хотим мы того или нет, представителей бизнеса, согласно данному проекту, в Аудиторской палате больше. Но если бы спросили мое личное мнение, я за то, чтобы убрать представительства Методологического совета по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов. Также считаю, что в этом законопроекте не до конца выдержано то, что касается процедур допуска на рынок, многоступенчатость подготовки и получение сертификата как допуска к аудиторской профессии. Не совсем устраивает практикующих аудиторов и вопрос системы контроля качества. Несмотря на то что стандарты известны, контроль по качеству стандартов тоже, стандарты на процедуры осуществления контроля качества неизвестны. Вследствие этого возникает ситуация, что предприятия по несколько лет обращаются с заявлениями в аудиторскую компанию с просьбами провести контроль качества. Аудиторская палата этого не делает, и вы знаете о подобных фактах. Это невозможно обжаловать, оно остается бездействующим до конца. Поэтому процедуры осуществления контроля качества в законопроекте тоже должны быть прописаны.
И последнее – общественный надзор. Опять-таки, были попытки изменить ситуацию в этом сегменте. Но сегодня остается вопрос – где должен быть независимый общественный надзор? В палате, рядом с палатой, над палатой, под палатой? Это надо выписать очень четко, по критериям и процедурам. Мы уже все убедились, что, несмотря на существование прописанных стандартов по критериям, это не стандарты по процедурам, поэтому вся система начинает «плавать». Кроме того, работодатели ставят нам в вину, что стоимость аудиторских услуг для пользователей растет.
Есть еще целый ряд организационных моментов, которые не способствуют обеспечению прозрачности и доступности аудиторской деятельности. Это тоже нельзя замалчивать и отмахиваться. Поэтому Федерация работодателей готова выступить той независимой площадкой, на которой может быть создана общая Рабочая группа по доработке законопроекта. Она будет сформирована, прежде всего, из представителей бизнеса, приглашаем в том числе и представителей Минфина. Мы также выступаем за то, чтобы эта Рабочая группа сопровождала весь процесс прохождения законопроекта. Так нам будет легче работать и вносить изменения, ускорять продвижение законопроекта или пытаться наложить вето на изменения, если он пройдет, и вообще не создавать дисгармонию между бизнесом и аудиторами.


Михаил Крапивко,
вице-президент ВПОО «Союз аудиторов Украины»

«ПАЛАТА – РЕГУЛЯТОР ИЛИ ОРГАН НАДЗОРА? НАДО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ»

– Последние четыре года мы интенсивно собираемся и говорим о том, что необходимо менять аудиторскую деятельность и внедрять 43-ю Директиву. Это сделать надо. Но когда доходит до подписания законопроекта, мы почему-то не готовы применять нормы Директивы, или применяем очень выборочно, только те, которые нам удобны. Давайте проанализируем. Первый аспект: отстранение от деятельности. Это очень сильно зависит от того, кем, как и по каким принципам она регулируется. Есть два глобальных подхода – это государственное регулирование (Россия прошла через него и сейчас пытается вырваться из сетей, в которых уже запуталась) и классический европейский опыт, когда деятельность регулируют профессиональные организации, запуская прописанные профессиональные критерии. Есть еще третья схема – комбинированная. Об этом мы говорим много и часто. Почему? Потому что изначально Украина пошла своим, более оригинальным путем, создав именно комбинированную модель.
До 2006 года так и было, потому что десять членов палаты формировались из представителей профессиональных организаций. В 2006 году мы ушли от этого, и начались проблемы, переросшие в несогласия. Даже внутри самого аудиторского сообщества возникло разделение на две точки зрения, которые с тех пор варьируются между собой.
В чем проблема? Первый вопрос: кто пускает в профессию? Сама профессия, государство или отдельно созданный орган?
Кто контролирует профессию? Тут опять-таки те же три пункта. У нас сейчас контроль, допуск, реестр – все выполняет один орган. И называется он Аудиторская палата Украины.
Сегодня многие говорят, что АПУ выполняет и функции надзора. Возникает вопрос: надзора за кем? За теми функциями, которые сама же и выполняет. Не кажется ли вам, что это звучит немножко коряво? С какой точки зрения, с какой целью выполняется надзор? Вот, например, в Европе, да и во всем мире, сейчас введен общественный надзор, чтобы профессиональные организации соблюдали свои нормы (которые сами же и заложили), и эти правила приняты и соответствуют каким-то критериям. Палата же выполняет собственный план, наблюдая за собой. Как-то не складывается...
Давайте немножко затронем вопрос прозрачности. Что нам говорит 43-я Директива? Что информация у аудиторов должна быть прозрачная. Мы очень долго спорили в Верховной Раде, но так ничего и не выспорили, когда обсуждали реестр. Согласно 43-й Директиве о реестре (я имею в виду не ту часть реестра, которую хранит кто-то, а публично представленную всем пользователям), он должен содержать данные о собственниках аудита, о сертифицировании аудиторов, работающих у субъектов и т.д.
В Украине ничего этого нет.
У нас, извините, можно зайти на сайт и увидеть идентификационный код субъектов аудиторской деятельности и номер телефона. Это реестр? Это возможность выбора? Это прозрачность информации? У трех фирм один и тот же собственник, один и тот же персонал, и они конкурируют в тендерах друг с другом. Где защита общественности? Ее нет.
Поговорим о прозрачности самой Аудиторской палаты, так как она претендует у нас на роль надзирателя. Я зашел на сайт АПУ в реестр бюджета. Так вот, последний бюджет опубликован за 2009 год. Прошел 2010-й, 2011-й, идет 2012 год… Бюджета палаты нет... Я уже не говорю о выполнении, проверке, подтверждении. Ничего этого нет.
Не выполняются глобальные в демократическом обществе функции – предоставление общественности полной информации…
Поэтому первое, что надо менять, – это закон в той интерпретации, в которой он вышел в 2006 году. Эти изменения ничего не сделали для ВТО, но отрицательно сказались на развитии украинского аудита. Второй момент. Надо привлекать профессию к регулированию, то есть если сегодня законодатель или государство считает, что нельзя передать полномочия, то необходимо перенаправить хотя бы часть функций другим органам. Также нужно все-таки определиться, «кто умный, а кто красивый». То есть палата – это регулятор или орган надзора? Согласно тому, как выписано в проекте закона, подразумевается, что она орган надзора. Тогда, извините, давайте регулирующие функции у палаты заберем, и пусть она надзирает. Призываю: давайте сделаем это разграничение.
Еще один аспект. Например, есть норма о том, что аудиторы обязаны раз в год повышать квалификацию. Прекрасное требование, мы к нему уже привыкли, но, извините, я его не выполнил. Что тогда? Что говорит закон? А ничего. Никаких мер воздействия. Давайте же как-то заканчивать процесс. Если есть норма, нужно вводить ответственность за ее несоблюдение, прописывать процедуру – что, где, как…
С другой стороны, повышение квалификации – непонятно что, как и где… На сегодня решением АПУ о повышении квалификации введена, на мой взгляд, некорректная норма о том, что аккредитоваться могут только те центры, где есть собственность Аудиторской палаты. И плюс еще один Национальный центр для чистоты эксперимента. Наверное, это неправильно. Давайте как-то четче выпишем этот инструмент.
И еще одно замечание. Вокруг проекта закона сейчас ведутся бурные дискуссии, как в аудиторской среде, так и внутри Союза аудиторов. Анализируя результаты собраний, которые проходят в регионах, опять вижу те же две позиции. Одна из них отводит глобальное место командованию, необходимости оставить должность головы как вольный камень. Будет голова – все будет хорошо. Не будет головы – все будет плохо.
Но возникает вопрос: за что несет ответственность голова? Это руководитель. Мы понимаем, что есть должностное лицо, сфера его полномочий, ответственности. За что же он отвечает? А получается, ни за что. Согласно закону, заведующий секретариатом несет ответственность за деятельность палаты. За коллегиальное решение голова отвечать просто не может, ведь оно коллегиальное. Поэтому вопрос, за что несет ответственность голова, очень актуальный.
Еще один момент. Создано два комитета. Идут бурные споры: эти комитеты юридические или неюридические лица? Да не об этом надо говорить, дорогие коллеги. Необходимо обсуждать то, насколько они независимы от органов надзора, от кого зависимы, соответствуют ли организации комитетов тем критериям, которые заложены в 43-й Директиве.
У нас существует несколько вариантов похожих законопроектов, и там разные подходы. Поэтому предлагаю четко разделить, где надзор, где управление, и привлечь профессиональные организации в вопрос строительства профессии.
Олександр Кузуб,
голова комісії Аудиторської палати України зі стандартів та практики аудиторської діяльності

«НОВОУТВОРЕННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ЗАКОНОПРОЕКТОМ,
АБСОЛЮТНО НЕЧІТКІ В НАШИХ КООРДИНАТАХ ВЗАЄМОВІДНОСИН»

– Одна з ідей і підстав для розробки нового законопроекту, на яку посилаються мінфінівці та податківці, – це необхідність узгодження стандартів українського аудиту з вимогами 43-ї Директиви. Проте мої колеги вже підкреслювали, і я їх підтримую, насправді цієї вимоги не досягнуто. Що пропонується у даному законопроекті? Начебто є така думка, що якщо зараз в Аудиторську палату ввійдуть представники не від аудиторів, то палата стане суспільним органом. У чинному законі та на практиці це вже є. АПУ є регулятором на ринку, і якщо йдеться про створення органу суспільного нагляду, то це завдання потрібно вирішувати іншим шляхом, а не робити з палати незрозуміло яке утворення.

Тим паче що в запропонованому законопроекті збільшення кількості членів призводить не до створення більшості суспільних представників, а до збільшення числа державних органів. Тому, хоч що б тут говорили, але Методична рада створюється, затверджується Мінфіном, і це є орган, який буде втілювати рішення Міністерства фінансів. Отже, в даній редакції закону виходить, що з 22 членів палати фактично більшість буде за державними органами, і ми отримаємо орган не суспільного, а державного нагляду.
Нині на державному рівні проголошено курс на дерегуляцію. За великим рахунком, у проекті Мінфіну пропонується не зменшити, а навпаки збільшити присутність держави у врегулюванні аудиторської діяльності.
Складається враження, що даний законопроект спрямований саме на те, щоб збільшити вплив держави на регулювання аудиторської діяльності. Але, по суті, це неможливо, тому що аудит, саме аудит у класичному розумінні, – професія незалежна, і будь-яке перетягування ковдри на себе, аби щось виторгувати, призводить, перш за все, до порушення незалежності в аудиті. Тому, на мій погляд, мета законопроекту щодо приведення до вимог 43-ї Директиви абсолютно нереалізована. Через це даний проект не досягає тієї мети, заради якої він створювався.
Але проблема в іншому – суті норми механізму, запропонованому в законопроекті. Вона дійсно спричиняє порушення системи роботи, яка склалася. Аналіз свідчить, що прописані механізми можуть призвести до ситуації, коли законопроект буде ухвалений, а створити за його нормами палату стане неможливо. Що тоді буде на ринку? Регулятора немає, діяльність незрозуміло ким регулюється, управляється. А аудиторські фірми, аудитори, та й державні органи кожен день звертаються до палати з різних приводів. Коли в таких умовах АПУ буде просто нездатна виконувати свої функції, це дійсно призведе до колапсу, хаосу на ринку. Тому, на нашу думку, законопроект у цій редакції взагалі не може розглядатися, доопрацьовуватися.
Там немає чого доробляти. Погоджуюся, зміни в законі потрібні, але давайте зберемо під егідою Федерації роботодавців дійсно зацікавлені сторони – представників і палати, і громадськості – та розробимо досконалий законопроект відповідно до 43-ї Директиви і наших національних потреб. Але брати за основу те, що зараз є, неприпустимо.

І ще один момент – намагання надати якимось новим комісіям нові функції. Це знову ж таки може призвести до того, що питання сертифікації та регуляції просто будуть невиконані. Проблема не лише в юридичній формі. Вона в іншому. Усі новоутворення, які пропонуються законопроектом, абсолютно нечіткі в наших координатах взаємовідносин. Незрозуміло, що створюється, але при цьому написано, що фінансувати їхню діяльність буде секретаріат АПУ.
До чого тут секретаріат, адже до цих новоутворень палата не має жодного відношення? Тут задекларовано, що члени АПУ не повинні бути в цих комісіях, оскільки вона ці комісії не створює. Чудово. Але тоді хто утримуватиме комісії? Хто буде фінансувати, контролювати їхню діяльність? Законопроект каже – палата. Як же вона контролюватиме те, до чого не має відношення?
Уявіть собі, палата затверджує регламент, як написано в новому законопроекті, але спитати за його дотримання не може. Думаю, було б дуже чудово, аби в законопроекті прописувалися певні механізми, процедури. Не просто констатація того, що комусь хочеться, а була думка, як це повинно реалізовуватися на практиці.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%