Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Хороший податок – це податок, якого немає

Рімма Медведєва
податковий консультант

№7(2012)

В першому кварталі 2012 року Верховна Рада України одержала два законопроекти, а саме №9744 від 23.01.2012 р., який передбачав спеціальний податковий режим для IT-компаній на десять років, і №8267 від 18.03.2011 р. – про проведення «податкового експерименту» впродовж п’яти років для розробників програмного забезпечення.
З моменту подання зазначених законів у Верховну Раду вони зазнали ряд коригувань та видозмін. Більш того, обидва закони були ветовані Президентом у червні цього року.
Доля законопроекту №8267 досі незрозуміла, оскільки його розгляд відкладено до вересня. Проте вже зараз відомо, що Президент у пропозиціях до тексту законопроекту пропонує повністю виключити норми, які передбачають пільги зі сплати єдиного соціального внеску, мотивуючи це тим, що подібна пільга спричинить значне зниження надходжень до Пенсійного фонду і, як наслідок, обмеження конституційних прав громадян.
Пропозиції Президента відносно законопроекту №9744 були прийняті Верховною Радою, і 31 липня глава держави все-таки поставив підпис і ми отримали Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції» №5091-VI від 05.07.2012 р. (далі – Закон №5091), який набув чинності з 03.08.2012 р., а передбаченими ним пільгами можна буде користуватися, починаючи з 1 січня 2013 року.


Які ж пільги передбачає Закон №5091 і хто зможе ними скористатися?


Тимчасово з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року будуть звільнені від оподаткування податком на додану вартість операції з поставки програмної продукції (підрозділ 2 п. 26 ПКУ).
До програмної продукції відносяться:
результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;
криптографічні засоби захисту інформації.

Із 1 січня 2013 року знижується ставка податку на прибуток до 5% замість 19% у 2013 році і 16% – у 2014 році (підрозділ 4 п.10 абзаци 4 і 5 ПКУ).
Вищенаведені пільги будуть поширюватися виключно на юридичних осіб, які здійснюють відповідні види економічної діяльності, є «суб’єктами індустрії програмної продукції» і які повинні пройти певну процедуру визнання такими.
З метою визначення наявності права суб’єкта індустрії програмної продукції на застосування особливостей оподаткування є наступні види економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг:

  • видання програмного забезпечення, включаючи видання і реалізацію (продаж, прокат та/або надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм, публікацію готового (несистемного) програмного забезпечення, у тому числі переклад або адаптацію несистемного програмного забезпечення для певного ринку за власний рахунок: операційні системи, бізнес та інші додатки; випуск комп’ютерних ігор для всіх платформ;
  • комп’ютерне програмування та всі види діяльності з написання, модифікування, тестування і забезпечення технічною підтримкою, документування програмного забезпечення (у тому числі з використанням комерційних або вільно розповсюджених модулів), включаючи розроблення структури і змісту та/або написання системи команд, необхідних для створення та виконання: системного програмного забезпечення (у тому числі відновлення), прикладних програм (у тому числі відновлення), баз даних, веб-сайтів (у тому числі їх аудіовізуальних елементів); настроювання програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до потреб користувачів; написання програмних супроводжуючих інструкцій для користувачів;
  • консультування з питань інформатизації, включаючи планування та розроблення комп’ютерних систем, що поєднують комплектуюче устаткування, програмне забезпечення та комунікаційні технології, консультування щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів і використання технологій програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень, консультування з питань створення продукції програмного забезпечення і надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем, консультування з питань обслуговування роботи програмного забезпечення та інформатизації;
  • діяльність з керування комп’ю­тер­ним устаткуванням, включаючи надання послуг з місцевого керування і діяльності комп’ютерних систем клієнтів, а також з оброблення даних та інші супутні послуги, експлуатацію на довготривалій (постійній) основі засобів обробки даних, що належать іншим користувачам;
  • створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, систем та мереж щодо: проектування та створення комплексів, систем та мереж на базі інформаційних технологій, систем передачі даних та систем збереження даних, монтажу і встановлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; обслуговування та супровід комплексів, систем і мереж, збудованих на базі інформаційних технологій; установлення програмного забезпечення за винагороду, включаючи реалізацію, інсталяцію, впровадження, інтеграцію з іншими системами, підтримка (налагодження, консультування з питань розробки та експлуатації, модифікація та доробка, виправлення помилок); розроблення криптографічних засобів захисту інформації; надання права на використання програмного забезпечення, включаючи передачу майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення (комп’ютерні програми);
  • оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність, включаючи діяльність, пов’язану з базами даних: надання даних у певному порядку або послідовності шляхом їх вибору в режимі он-лайн або прямого доступу до оперативних даних, відсортованих згідно із запитом, для широкого чи обмеженого кола користувачів (комп’ютеризований менеджмент); оброблення, підготовку та введення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення.

Суб’єктом індустрії програмної продукції вважається суб’єкт господарювання, який протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів сукупно одночасно відповідає таким критеріям:

  • питома вага доходів суб’єкта від здійснення вищенаведених видів економічної діяльності, становить не менш як 70 відсотків доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;
  • первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб’єкта перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
  • у суб’єкта відсутній податковий борг;
  • щодо суб’єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Для новостворених суб’єктів програмної індустрії передбачено деякі особливості реєстрації. Зокрема, двоквартальний тестовий період
(з подальшою документальною позаплановою невиїзною перевіркою відповідності критеріям органом Державної податкової служби).
Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб’єкта, який має право на використання особливостей оподаткування, підприємство подає до відповідного органу Державної податкової служби реєстраційну заяву, фінансову звітність, копії первинних документів (засвідчені підписом платника податку або його посадовою особою та скріплені печаткою (у разі її наявності) чи в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, якщо такі документи створюються ним в електронній формі), не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку звітного (податкового) кварталу, з якого зазначений суб’єкт передбачає отримати право на пільгове оподаткування.

Закон №5091, отриманий ІТ-­індустрією, відрізняється від «оригінального» законопроекту №9744, а саме:
не містить очікуваної пільги щодо зниження податку на доходи фізичних осіб (передбачалась п’ятивідсоткова податкова ставка ПДФО, але залишилась на рівні ставок ПДФО, як для всіх інших платників податків 15% і 17%);
скасовано необхідність отримання висновку-відповідності від Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України для визнання суб’єктом індустрії програмної продукції, що значно спрощує процедуру зазначеного визнання і, як на мою думку, анулює чергову корупційну схему;
Податковій надано право проводити позапланову невиїзну документальну перевірку для встановлення достовірності поданих заявником документів (передбачалась виїзна документальна перевірка).

Якщо уважно ознайомитись з отриманим законом, то мимохіть виникає питання: кому реально він буде цікавий?!
Дрібні компанії – юридичні особи в основному вже давно перейшли на спрощену систему оподаткування і сплачують 5% доходу без ПДВ, тому, враховуючи норму проведення позапланової перевірки, навряд чи захочуть переходити на загальну систему оподаткування заради 5% податку на прибуток. Фізичні особи – підприємці не можуть скористатись цим законом за визначенням. Залишились великі компанії. Чи буде цікавим для них отриманий закон, мабуть, покаже час…


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%