Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Включення до складу витрат у податковому обліку сум заборгованості перед Пенсійним фондом України по відшкодуванню витрат на виплату і доставку пільгових пенсій

Алла Чередніченко, Інна Лукашкова
завідувач сектора науково-методичного забезпечення лабораторії інженерно-технічних та економічних видів досліджень КНДІСЕ; судовий експерт

№7(2012)

Розгляд зазначеної проблематики викликаний низкою онлайн-консультацій ДПС України щодо включення до витрат періоду при обчисленні оподатковуваного прибутку тільки фактично сплачених до Пенсійного фонду сум відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій. Однак чинне законодавство свідчить про необґрунтоване звуження у цьому питанні прав платників податків.

Статтею 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. №1788 (далі – Закон №1788) встановлено категорії працівників, які мають право на призначення пенсій за віком на пільгових умовах, в тому числі:
працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України і за результатами атестації робочих місць (далі – список №1);
працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України і за результатами атестації робочих місць (далі – список №2).

Приписами ст. 14 Закону №1788 встановлено право на пенсію незалежно від віку працівникам, безпосередньо зайнятим повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах не менше 25 років, а працівникам провідних професій, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 20 років. Зазначені підстави дають право на трудову пенсію за віком на пільгових умовах.
Відповідно до п. 2 розділу 15 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058-IV,
пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах та на роботах за списками №№1,2 здійснюється до впровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди в порядку покриття витрат на виплату і доставку цих пенсій, що діяв до набуття чинності зазначеного закону, а саме підприємства та організації з коштів, призначених на оплату праці, вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій.
Роботодавці, відповідно до п. 6 Інструкції «Про порядок
обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України», затвердженої постановою Пенсійного фонду від 19.12.2003 р. №21-1 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 р. за №64/8663), зобов’язані відшкодовувати Пенсійному фонду фактичні витрати на виплату і доставку пенсій працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, крім працівників, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабміном.

Відповідно до п. 138.10.4 ст. 138 Податкового кодексу від 02.12.2010 р. №755-VI (далі – ПКУ), до інших операційних витрат, що включають, зокрема, інші витрати операційної діяльності, пов’язані з господарською діяльністю, відносяться у тому числі, але не виключно:
 суми нарахованих податків і зборів, установлених ПКУ (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів, визначених Податковим кодексом), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту «а» ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» (1788-12), сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до п.п. «б»–«з» вищезазначеного закону, різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1977-12), та сумою пенсії, на яку має право особа й обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, які, згідно із законодавством, фінансуються за рахунок коштів підприємств, установ, організацій в обов’язковому порядку, а також інших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами, за винятком податків і зборів, передбачених пп. 139.1.6 і 139.1.10 ст. 139 ПКУ, та пені, штрафів, неустойки, передбачених пп. 139.1.11 ст. 139 ПКУ. Абзац третій пп. «в» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138 в редакції Закону №3609-VI (3609-17) від 07.07.2011 р., зміненого Законом №4014-VI (4014-17) від 04.11.2011 р., застосовується з першого числа звітного (податкового) періоду.
Моментом включення платником податку на прибуток до складу витрат сум відшкодування Пенсійному фонду його фактичних витрат на виплату і доставку пільгової пенсії є загальний порядок визначення витрат, визначений п. 6 П(С)БО 16 «Витрати», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Оскільки фактично у підприємства завжди існує заборгованість перед Пенсійним фондом щодо відшкодування йому фактичних витрат на виплату пільгових пенсій, то моментом включення до складу витрат як у податковому, так і в бухгалтерському обліку є визнан­ня зобов’язань за цим платежем до Пенсійного фонду, а саме відповідно до абзацу 2 п. 7 П(С)БО 16, яким встановлено, що витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, тобто визнані витратами.

Виходячи з вищевикладеного, сума, яка підлягає відшкодуванню Пенсійному фонду України у зв’язку з його фактичними витратами на виплату і доставку пільгових пенсій, включається до складу витрат платника податку в момент визнання в бухгалтерському обліку зобов’язань перед Пенсійним фондом.

Саме на таких підставах, відповідно до вимог чинного законодавства і наданих первинних документів, ґрунтуються дослідження експертів з питань документального та нормативного підтвердження розміру витрат на виплату і доставку пільгових пенсій при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, які ставляться на їх вирішення судово-слідчими органами при призначенні судово-економічних експертиз.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%