Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Неупереджене підтвердження професійних компетенцій – особливість екзаменаційної програми CAP/CIPA

Сергій Канигін
CIPA, віце-президент УАСБА

№8(19)(2013)

Програма CAP/CIPA працює в Україні вже понад 10 років і здобула визнання та популярність як серед фахівців фінансової сфери, професійних бухгалтерів, аудиторів, фінансових менеджерів, так і серед роботодавців. Перші іспити за програмою в нашій державі відбулися у травні 2002 року. Відтоді близько 6000 українських професіоналів стали власниками сертифікатів CAP («кеп») і CIPA («сіпа»). CAP/CIPA є оптимальною, комплексною програмою підвищення кваліфікації для бухгалтерів і найбільш адаптованою до української практики.

Таку зручність і розгалужену регіональну інфраструктуру (навчання і складання іспитів) не може запропонувати жодна міжнародна екзаменаційна програма в Україні. Іспити вже 11 років незмінно проходять у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові. Складають їх російською мовою (українською можна також складати «Податки» і «Право»).
Сертифіковані фахівці працюють у таких відомих і великих компаніях, як «Метінвестхолдинг», «Київстар», «Азовсталь», «Райффайзен Банк Аваль», «Донецьксталь», «Нафтогаз України», «Енергоатом», «Індустріальний союз Донбасу», METRO Cash & Carry Україна, «Київенерго», «Фокстрот», «Інтерпайп», «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», «Крафт Фудз Україна», «Миронівський хлібопродукт», Корпорація «Богдан», «ЛУКОЙЛ-Україна», «Промінвестбанк», «Укрсиббанк» та багатьох інших.

Можна сказати, що учасники програми CAP/CIPA працюють у значній частині компаній рейтингу Forbes Top 200 – Україна (а це 200 компаній, які відіграють найбільшу роль в економіці нашої держави), а відтак їхній професіоналізм належним чином визнаний самим ринком.

Чому потрібна сертифікація?

Бухгалтерська сертифікація, у зв’язку з підвищеною суспільною відповідальністю цього фаху, в усьому світі є важливою частиною професії (а в багатьох розвинених країнах – обов’язковою для практикуючих бухгалтерів). Саме слово «сертифікація» походить від латинського «certus» – «упевнений». Бізнесу, роботодавцю потрібна впевненість, гарантія, що фінансовий фахівець має високий рівень сучасних знань і практичних вмінь, що він допомагатиме примножувати кошти компанії. І таку впевненість ринку дають професійні об’єднання, які на підставі незалежних і суворих іспитів сертифікують своїх членів, підтверджують їхню здатність якісно виконувати складні завдання, гарантують, що фахівець постійно підвищує свій фаховий рівень.

Після розпаду СРСР і трансформації економічної системи країни виникла гостра необхідність розвит­ку бухгалтерської професії за світовими стандартами. Оскільки в національних професійних об’єднань не було досвіду і ресурсів, щоб самостійно створити сучасну систему сертифікації, за допомогою міжнародних донорів і була створена уніфікована програма CIPA, яка одночасно «належала» різним професійним об’єднанням з декількох країн.

Чому розділено навчання, екзаменування і сертифікацію?

Секрет популярності та престижу програми CAP/CIPA полягає в тому, що навчання і екзаменування розділені. Навчання проводять незалежні тренінгові центри, екзамени – незалежна екзаменаційна мережа, а на підставі результатів незалежних іспитів та інших кваліфікаційних вимог професійні об’єднання видають своїм членам сертифікати. Така система унеможливлює махінації та корупцію в екзаменаційному процесі, сертифікат не можна «купити», він справді належно підтверджує рівень компетентності.

Хоча навчання й не обов’язкове для складання іспитів, але є надзвичайно важливим для успіху на екзаменах. Як свідчить статистика, більшість успішних кандидатів на іспитах – випускники навчальних центрів.
Усі викладачі самі успішно склали іспити з дисциплін, які вони викладають.

Але екзаменаційна програма CAP/CIPA, порівняно з іншими програмами, де також передбачено іспит (або іспити) після завершення навчання, має ще одну унікальну особливість: оцінку не стільки знань, скільки практично значимих умінь, навиків, здібностей і здатностей. Оцінка практичних професійних здібностей і здатностей – унікальна особливість програми CAP/CIPA.

Більшість навчальних програм (зокрема в системі загальної та вищої освіти) фокусуються переважно на викладанні, засвоєнні та оцінюванні засвоєння знань. Знань, які відповідають певній програмі, що викладені в певному підручнику. Їх можна вивчити, «зазуб­рити», успішно склавши екзамен. Його мета – оцінка завченого матеріалу, який після складання іспиту можна «з чистою совістю» забути.

На противагу цьому метою екзаменаційної програми CAP/CIPA є оцінка професійних компетенцій, здібностей та здатності виконувати бухгалтерську роботу. Тому інколи в деяких кандидатів виникають непорозуміння – на кшталт «я все вивчив, але прохідний бал не отримав». Причина може бути в тому, що кандидат не зміг виконати практичне завдання, незважаючи на наявні знан­ня з предмету. Екзамени побудовані таким чином, що якщо іспит практичний, то успішний бухгалтер-практик зможе його скласти, можливо, навіть без спеціалізованої підготовки.

Іспити для першого сертифікаційного рівня CAP (абревіатура Certified Accounting Practi­tioner – Сертифікований бухгалтер-практик) включають: «Фінансовий облік 1», «Управлінський облік 1», «Податки» і «Право».
Дисципліна «Фінансовий облік» базується на Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ, ІFRS). МСФЗ набувають все більшого поширення в Україні та світі як універсальна «мова» фінансової звітності. Українські стандарти обліку побудовані на МСФЗ, а недавні зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» зробили МСФЗ частиною національного законодавства. Тепер більше трьох тисяч компаній зобов’язані складати звітність за МСФЗ. Тому знання і вміння застосовувати МСФЗ на практиці стають нагальною потребою все більшої кількості бухгалтерів в Україні – і ця тенденція тільки зростатиме.

Управлінський облік – дуже важлива сфера компетенції для професійного бухгалтера, яка необхідна для поточного і стратегічного планування діяльності компанії, для відповіді на запитання, в якому стані знаходиться підприємство і як оцінити його результативність. Ще донедавна в Україні управлінський облік (який, на відміну від фінансового, орієнтований на майбутнє, а не на минулі події) викладався на недостат­ньому рівні. Разом із підвищенням ролі бухгалтера, поширенням розуміння, що спеціаліст фінансової сфери повинен відігравати більш суттєву роль в ефективному управлінні бізнесом, поширюється і попит на фахівців зі знанням управлінського обліку.
Податки і право в програмі CAP/CIPA основані на українському законодавстві. Не секрет, що левова частка роботи пересічного бухгалтера в Україні припа­дає саме на податковий облік. Тому практичні здібності бухгалтера у сфері податкового обліку та економічного права, підтверджені незалежно, є критично необхідними для ефективної роботи будь-якого підприємства в Україні.

Іспити другого рівня – CIPA (Certified International Professional Accountant – Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер) – додатково включають «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік 2», «Аудит», «Фінансовий менеджмент», «Управлінські інформаційні системи». Підтвердження поглиблених компетенцій з фінансового обліку (МСФЗ) та управлінського обліку, аудиту і фінансового менеджменту свідчать про дуже високий рівень фахівця, про його всебічні фахові знання, здібності та здатності. Він може керувати фінансовими службами великої компанії чи групи компаній, готувати консолідовану звітність за МСФЗ, застосовувати професійне судження до питань фінансового управління. Фахівців, які мають сертифікат CIPA, на сьогодні в Україні порівняно небагато – їх лише 244, в той час як CAP-сертифікованих фахівців – 5580.

Хто і як готує тексти іспитів

Іспити програми постійно вдосконалюються і відповідають останнім змінам у стандартах обліку та звітності, в українському законодавстві. Їх розробляють висококваліфіковані міжнародні сертифіковані експерти. Очевидно, що для захисту такої важливої інформації, як текст професійних екзаменів, імена авторів того чи іншого завдання з іспиту не можуть бути розголошені.

Плани іспитів змінюються і вдосконалюються також відповідно до того, як міняється сама економіка, як змінюються виклики часу. Так, професійна спільнота впливає на зміст екзаменів через аналіз вимог бізнесу і державних органів, що формалізується в кваліфікаційних вимогах. У багатьох міжнародних сертифікаційних програмах формулювання кваліфікаційних вимог відбувається на основі регулярного здійснення так званого «аналізу практики». В наших умовах кваліфікаційні вимоги визначаються щонайменше через формулювання думки підготованих експертних груп з наступним обговоренням серед професійних об’єднань, у організованій професійній спільноті.

Сертифікація

Екзамени є лише компонентом – хоча й визначальним – у процесі професійної сертифікації. На підставі результатів незалежних іспитів за програмою CAP/CIPA,
а також при виконанні інших вимог до кандидатів професійні об’єднання можуть видати своїм членам сертифікати. В Україні цими організаціями є Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА), Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ), Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ).
Так, для отримання сертифіката CAP потрібно мінімум один рік працювати за фахом, а також мати позитивну репутацію як члена професійного об’єднання. Сертифікат CIPA може отримати фахівець, який, додатково до успішного складання всіх необхідних іспитів, має вищу освіту, принаймні три роки працював за фахом, а також має позитивну репутацію члена профоб’єднання.

Власники сертифікатів CAP і CIPA отримують право додавати титул, який відповідає назві сертифіката, до свого підпису, що відповідає міжнародній практиці.

Для підтвердження свого сертифікованого статусу члени професійних об’єднань повинні надалі регулярно підтримувати свою кваліфікацію – відвідуючи профільні семінари, тренінги тощо. За дотриманням сертифікованими фахівцями вимоги постійного професійного розвитку слідкує професійне об’єднання.

Сертифікати CAP і CIPA також визнаються провідними англомовними сертифікаційними програмами у світі: ті, хто склали іспити CAP/CIPA, можуть перезарахувати їх, здобуваючи інші сертифікати. Наприклад, екзамени CAP/CIPA зараховуються для заліку п’яти іспитів у британських сертифікаціях ACA та CFAB Інституту присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу (ICAEW).

Таким чином, сертифікаційна програма CAP/CIPA є єдиною комплексною професійною сертифікаційною програмою, доступною для більшості фахівців економічної сфери в Україні. На відміну від окремих спеціалізованих програм, так званих дипломів тощо, CAP/CIPA дає комплексні компетенції (а не тільки знан­ня), необхідні для роботи фахівця в бухгалтерії або суміжній фінансовій сфері на високому рівні, саме тут – в Україні – та саме зараз. При цьому програма, як така, що заснована на МСФЗ, є «конвертованою» за кордоном і за межами СНД.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%