Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Зустрічна звірка чи перевірка?

Руслан Білицький
юрист

№8(19)(2013)

На новому сайті Міндоходів є лінк: «Місія, бачення, принципи роботи». Згідно з офіційною позицією, принципами роботи Міндоходів є такі гасла:
«– Ми сприймаємо громадян і бізнес як наших партнерів, цінуємо і поважаємо їх.
– Ми довіряємо громадянам і бізнесу та вважаємо, що більшість працює чесно.
– Ми допомагаємо тим, хто цього потребує, та викриваємо тих, хто порушує законодавство.
– Ми створюємо умови для професійного росту і розвитку наших співробітників.
– Ми прагнемо бути корисними суспільству і пишаємося нашою роботою».
Мені, наприклад, сподобалося: «Ми довіряємо громадянам і бізнесу та вважаємо, що більшість працює чесно»

Отже, майже два роки тому в соціальній рекламі податкова служба почала називати себе «сервісною службою». І як будь-яка сервісна служба, адаптуючись під «ринок попиту», податкова теж розширює перелік своїх «послуг».

Попередні інструменти податкових органів, зокрема податкові перевірки, виявили свою спроможність лише уявно наповнювати бюджет сумами, вказаними в актах цих перевірок. Але ж реально не всі ці нулі доходять до бюджету – платники податків навчилися протидіяти податковим перевіркам, оскаржуючи в суді податкові повідомлення-рішення. Не допомогли ні Податковий кодекс, який писали самі ж податківці для полегшення адміністрування податків (мабуть, погано писали), ні викладена в інформаційних листах політична воля судової влади, що нібито акти податкових перевірок самі собою можуть встановлювати факти недійсності правочинів без визнан­ня їх такими в судовому порядку. Реалії такі, що досить великий відсоток судових рішень все ж ухвалюється на користь платників податків.
Як варіант тиску на бізнес податкова винайш­ла метод проведення перевірок без виписування податкових повідомлень-рішень, що, як відомо, платник податків оскаржити не може. Працюючи в тандемі з податковою міліцією, було ініційовано проведення перевірок за постановою слідчого. Використовуючи матеріали вказаної перевірки як доказову базу (яка не оскаржується в судовому порядку), проводились перевірки контрагентів платника податків і вже їм виписувались податкові повідомлення-рішення. Врешті законодавець схаменувся і вніс зміни до Податкового кодексу, значно обмеживши вказані ініціативи податкових органів.
Наразі виникла нова схема, яку податкові органи використовують як засіб наповнення бюджету за наш з вами рахунок. Назва цього засобу – акт про неможливість проведення зустрічної звірки.
Розповімо історію, в якій підприємство «N» є законослухняним платником податків. Штат підприємства – близько п’ятиста працівників. Має у своєму розпорядженні відповідні основні фонди, офісні приміщення тощо. Стабільний прибуток та чималий фонд оплати праці, мабуть, спокусили податківців на думку, що за рахунок підприємства «N» та його контрагентів можна досить непогано покращити показники району, якщо правильно «розіграти карти».
Так, до підприємства «N» з податкової інспекції відрядили співробітників для проведення податкової перевірки. Вказане підприємство з півтисячним шта-
том працівників та офісом у цент­рі міста ними не було знайдено, про що було складено відповідний акт. Ні наказ про перевірку, ні направлення підприємству «N», звісно, так і не вручили. Натомість підготували акт про неможливість проведення зустрічної звірки з його контрагентом.
У вказаному акті податківці зазначили, що підприємство «N» не знаходиться за своєю адресою, звіркою не встановлено факт реального здійс­нення господарських операцій. Встановлено відсутність об’єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг). Таким чином, за результатами звірки не підтверджені задекларовані податкові зобов’язання з ПДВ, а також не підтверджений задекларований податковий кредит з ПДВ. Отже, діяльність підприємства «N» є фіктивною.
Минали місяці... Підприємство «N» працює у звичайному режимі. Звітує до податкової, сплачує податки, нараховує заробітну плату працівникам. І раптом дізнається від свого контрагента, що в того позапланова перевірка стосовно відносин з підприємством «N». Головним мотивом цієї перевірки є згаданий вище акт про неможливість проведення зустрічної звірки.
Підприємство «N», дізнавшись про існування міфічного акта про неможливість проведення зустрічної звірки, з метою оскарження дій податкової намагається отримати його копію, надсилаючи запити в податкову інспекцію. Але податкова інспекція не надає копію вказаного акта, посилаючись на те, що вказаний документ відноситься до службової інформації.
За захистом свого права підприємство «N» звертається до суду.
Предметом позову є такі вимоги: про визнання протиправними дій державної податкової інспекції при проведенні зустрічної звірки щодо підтвердження господарських відносин.
У судовому процесі підприємство «N» зазначило, що подат-
ковою інспекцією незаконно була проведена звірка та дії податкової, пов’язані з проведенням документальної позапланової невиїзної перевірки, є незаконними і такими, які порушують законні права підприємства.
У судовому засіданні було встановлено, що на підставі службового посвідчення, згідно з п. 73.5 ст. 73 Податкового ко­-
дек­су України та п. 4.4 Наказу ДПА України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок» № 236 від 22.04.2011 р., здійснено відповідні заходи з метою проведення зустрічної звірки підприємства «N» щодо відносин з його контрагентом за відповідний період.
За результатами звірки складено акт про неможливість проведення зустрічної звірки.
Суд вирішив, що дії податкової інспекції є незаконними з огляду на наступне.
Податкова інспекція проводила зустрічну звірку на підставі п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України. Але зустрічна звірка не є перевіркою і проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається суб’єкту господарювання в десятиденний термін.
Відповідно до Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженого постановою КМУ № 1232 від 27.12.2010 р., зустрічна звірка полягає у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби для документаль­ного підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, які здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.
Зустрічні звірки провадяться у суб’єктів господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту і податкових зобов’язань.
Проте, як видно з фактичних обставин, податковою була здійснена саме позапланова перевірка підприємства «N», про що свідчить складання акта, в якому містяться висновки про реальність господарських операцій. Оформлення акта про неможливість проведення зустрічної звірки з аналізом господарських операцій є неприпустимим, оскільки звірки не є перевірками.
Пункт 79.1 ст. 79 Податкового кодексу України встановлює, що документальна невиїзна перевірка здійснюється в разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених ст. 77 та ст. 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка проводиться на підставі зазначених у пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.
Відповідно до п. 79.2 ст. 79 Податкового кодексу України, документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки і письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.
Як зазначено в пп. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Подат­кового кодексу України, документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється, якщо виявлено недостовірність даних, які містяться в податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.
Згідно з п. 78.4 ст. 78 Податкового кодексу України, про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.
Проаналізувавши наведені правові норми, суд дійшов висновку, що документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться на підставі наказу керівника органу державної податкової служби та за наявності підстав для її проведення, тобто наказ про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки видається після встановлення наявності підстав для проведення такої перевірки, а не навпаки.
Як видно з фактичних обставин справи, перевірка підприємства «N» проводилася на підставі службового посвідчення, тоді як законодавством передбачено, що перевірки проводяться виключно на підставі наказу. Таким чином, у даному випадку для проведення перевірки потрібен був саме такий наказ, а не посвідчення посадової особи. Крім того, підставою для перевірки мало стати виявлення недостовірності даних, що містяться в податкових деклараціях, поданих підприємством, і ненадання підприємством пояснення та їх документального підтвердження на письмовий запит відповідача протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.
За визначенням пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Подат­кового кодексу України документальна позапланова невиїзна перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом, у приміщенні органу державної податкової служби. При проведенні перевірки було порушено вимоги п. 79.2 ст. 79 Податкового кодексу України, а саме: не було належним чином повідомлено про проведення перевірки та не надано доказів того, на підставі чого було здійснено дану перевірку.
Отже, зважаючи на викладене, можна підсумувати, що податкова за фактом проведення звірки здійснила податкову перевірку. Податкова інспекція оформила перевірку актом про неможливість проведення зустрічної звірки та дала в ньому оцінку фінансово-господарським операціям двох підприємств, що не відповідає меті та завданням звірки.
Причина, чому саме податкова вирішила піти таким шляхом, проста. Адже порядок проведення перевірок і звірок різний. А в даному разі підприємство навіть не знало про проведену звірку, про що було оформлено відповідний акт. Вказаний акт про неможливість проведення звірки став містком до вже реальної перевірки контрагента підприємства «N», що й було реалізовано.
Розширюючи арсенал «послуг», податкові органи забувають, що на певну дію завжди знайдеться протидія. Ніколи в Україні не було часів, коли прос­тий люд не міг би пристосуватися до неадекватних вчинків державних органів. Завжди доводиться вигадувати нові способи захисту. Гонка озброєнь між податковими органами та платниками податків – яскравий приклад еволюції українського суспільства: виживе сильніший.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%