Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Вчені обговорили практику реформування фінансів інституційних секторів економіки України

Ольга Марчук
економічний оглядач

№12(23)(2013)

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 18 грудня 2013 року відбулася науково-практична конференція «Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування». Тема заходу виявилася цікавою не лише науковцям, а й фахівцям-практикам – загальна кількість учасників сягнула 140 осіб, серед яких – 25 представників центральних органів виконавчої влади, 28 докторів наук з провідних вищих навчальних закладів і наукових установ України.

Організатори конференції поставили за мету залучити якнайширше коло науковців, експертів, спеціалістів центральних органів виконавчої влади, представників місцевого самоврядування, наукової громадськості до розроблення й обговорення основних завдань у контексті забезпечення розвитку фінансів інституційних секторів національної економіки, запровадження нових підходів у фінансовій сфері щодо модернізації прі­ори­тетних галузей національної економіки. Схоже, завдання було виконане, оскільки тільки для доповідей та виступів було заявлено більше сотні тем.

Відкриваючи конференцію, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктор Базилевич зазначив, що тематична спрямованість конференції знаходиться одночасно в методологічних площинах економічної теорії та практики реформування інституційних секторів економіки України. Серед найбільш актуальних питань науковець виділив трансформації реального сектору національної економіки, інституалізацію фінансово-економічних відносин. Він також наголосив на зростаючому значенні стратегічних аспектів фінансової політики, ефективності фінансових важелів активізації національного економічного зростання, забезпечення спроможності фінансових механізмів щодо сприяння інноваційному розвитку фінансово-економічних інститутів, здатності фінансів вирішувати соціально-економічні завдання, передбачені Програмою економічних реформ на 2010–
2014 роки.
У своєму виступі президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України Тетяна Єфименко звернула увагу на розширення спів­-
праці з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та економічним факуль­тетом зокрема. Упродовж тривалого часу фахівці Академії та факультету координують дії у сфері наукового забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, в тому числі й у рамках науково-комунікаційних заходів. Тетяна Єфименко повідомила, що Академія фінансового управління працює над науковим обґрунтуванням напрямів розвитку сфери державних фінансів на основі сценарного підходу з урахуванням циклічності фінансових та господарських процесів економіки. Водночас вона наголосила на потребах забезпечення інклюзивного розвитку, формування такої фінансової архітектури на національному та наднаціональному рівнях, яка дала б можливість забезпечувати випереджальні темпи інноваційного розвитку.
Віктор Базилевич констатував, що співпраця між економічним факультетом Київського університету та Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України стає тенденцією. Він нагадав, що вже відбулася низка семінарів і в Академії, і на факультеті, спільними зусиллями підготовлено два спеціалізованих випуски журналу «Фінанси України». Декан запевнив, що факультет підтримує всі науково-практичні ініціативи Академії в національному фінансово-економічному секторі, та запропонував економічний факультет університету як платформу для напрацювання шляхів пожвавлення процесу реформування фінансів інституційних секторів економіки України.
Декан економічного факультету в своїй доповіді проаналізував поточний стан та якісну динаміку інституційного та фінансового середовища в Україні. Він виділив кілька основних напрямів підвищення ефективності та модернізації фінансових інститутів, підкресливши, що сутність концептуального бачення вирішення проблеми полягає у визначенні різних способів інституційних змін. Віктор Базилевич зауважив, що подальше формування інституційного середо­вища вимагає від держави спрямування економічної політики на забезпечення адаптованих до вітчизняних реалій алгоритмів взаємодії економічних агентів і націлювання їх на економічний розвиток.
Упродовж пленарної частини конференції було обговорено інституційні засади модернізації державних фінансів в Україні, розвиток системи управління державними фінансами в сучасних умовах, інституціональні трансформації в контексті загроз фінансовій безпеці України. Присутні з великим зацікавленням прослухали доповідь професора кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Захарія Варналія, в якій він проаналізував інституціональні деформації, що можуть стати загрозами фінансовій безпеці України, та окреслив шляхи їх подолання. Доповідач окремо торкнувся питань національної безпеки, коріння тіньової економіки, звернув увагу на пріоритетні моменти, необхідні для боротьби з розвитком корупції в Україні.
На інституційні зрушення в розвитку фінансового сектору звертав увагу присутніх завідувач відділу теорії економіки і фінансів ДННУ «Академія фінансового управління», визнаний теоретик економічної науки, професор Петро Леоненко. Про передумови модернізації інститутів фінансового сектору економіки України говорив професор кафедри економічної теорії економічного факультету Валерій Осецький.
Завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності університету Оксана Жилінська проаналізувала світові тенденції та українські реалії інституційного забезпечення венчурного інвестування, а за­віду­вач відділу державних фінансів ДННУ «Академія фінансового управління» Василь Кудряшов розповів про фіскальну консолідацію та її механізми. Серед розглянутих тем – середньострокове бюджетне планування як інструмент підвищення ефективності бюджетної політики, інституційні фактори модифікації вартості капіталу та особливості його концентрації в економіці України, місце ринку цінних паперів в економічній системі країни, стан та перспективи розвитку контрольної функції в державному управлінні.

Сформульовані під час конференції пропозиції аналізуватимуться та систематизуватимуться для подальшого використання в науковій та навчальній роботі. На конференції було схвалено пропозиції щодо активізації спільної діяльності фахівців Академії фінансового управління та вчених економічного факультету університету в межах функціонування групи наукового супроводу запровадження стратегічного планування, що є одним із засадничих положень Стратегії розвитку системи управління державними фінансами.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%