Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Анонс подій

№5(28)(2014)

15-20 червня

25-та Щорічна всесвітня конференція з питань боротьби із шахрайством (ACFE)
Сан-Антоніо, штат Техас, США
Не втратьте нагоду – відвідайте цей захід, організований Асоціацією сертифікованих ревізорів з питань боротьби із шахрайством (ACFE).
Зануртесь у реальність сучасної професії, пов’язаної з боротьбою проти шахрайства. Отримайте корисні знання та навчіться методам боротьби із шахрайством, а також скористайтесь прекрасною можливістю розширити коло своїх знайомств, що допоможе досягти більшої ефективності у вашій діяльності.
Кожного року ця конференція привертає увагу і збирає зі всього світу фахівців, залучених до діяльності з визначення, запобігання та виявлення шахрайських дій і злочинів посадових осіб всередині компанії. Завдяки цій події ви отримаєте незрівнянну можливість поспілкуватися з тими, хто розробляє стратегії та приймає рішення, розглянути різні питання (починаючи зі створення бренду, його вдосконалення й обізнаності, закінчуючи управлінням компанією), проаналізувати, яким чином можна вести компанію до успіху.
Понад 3000 професіоналів, які заявили про свій намір відвідати цю конференцію в Сан-Антоніо, виконують різні ролі, пов’язані із запобіганням і виявленням випадків шахрайства:

 • кваліфіковані ревізори з питань шахрайства та інші експерти у сфері виявлення та стримування шахрайства;
 • власники підприємств і керівники державних установ;
 • внутрішні та незалежні аудитори;
 • члени комітету з аудиту і фінансові директори;
 • корпоративні юристи;
 • професіонали у сфері корпоративного управління, ризику та комплаєнсу;
 • керівники служби безпеки підприємства тощо.

16-19 червня

Міжнародна конференція з питань торговельного та господарського права, закону про торгівлю
Единбург, Великобританія
Цей захід надасть можливість науковцям, практикам, консультантам, вченим, дослідникам та особам, відповідальним за розробку політик і прийняття рішень, які мають різний досвід і знання, обмінятись з колегами своїми розробками і досягненнями.

Теми конференції:

 • міжнародне торговельне право, міжнародне комерційне право, закон про міжнародну торгівлю, корпоративне/комерційне право; зміна середовища, стійкий економічний розвиток і міжнародна торгівля; вплив лібералізації та глобалізації на торгівлю, бізнес та інвестування;
 • глобалізація та зони вільної торгівлі, торгова політика; економіка і фінанси; запобігання використанню системи міжнародної торгівлі для відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом; нормативні та регулятивні документи щодо запобігання відмиванню брудних грошей; хабарництво та корупція;
 • іноземні інвестиції; злиття та придбання компаній; юрисдикції та виконання наказів суду; міжнародний комерційний арбітраж і судовий процес; імпорт та експорт; акредитиви;
 • світова організація торгівлі та відповідні резолюції.

16-19 червня

Тренінг щодо сутності інформаційної безпеки для аудиторів інформаційних систем
Сієтл, штат Вашингтон, США
ISACA та Deloitte & Touche LLP розробляють стратегії, які допомагають вирішувати питання інформаційної безпеки на робочому місці. Дізнайтесь, як визначати й аналізувати ризики, пов’язані із загрозами безпеці мережі, операційних і фізичних систем.
Мета цього тренінгу:
• навчити використовувати інфраструктуру захисту, звичайну архітектуру та моделі захисту даних;
• визначити механізми контролю доступу для захисту інформації, прикладних програм, баз даних;
• аналіз безпеки мережі, операційних та фізичних систем;
• оцінювання ризику порушення безпеки інформації;
• визначення, вимірювання та зменшення ризиків інформаційної безпеки, що пов’язані
з сучасними інтегрованими інформаційними системами.
Теми заходу:
• управління інформаційною безпекою (організаційна політика, ролі й обов’язки; концепція конфіденційної інформації; класифікація інформації; ризик-менеджмент і аналіз; загальна архітектура комп’ютера; архітектура безпеки; моделі інформаційної безпеки);
• доступ до системи (типи аутентифікації; управління ідентифікаційною інформацією);
• моніторинг інформаційної безпеки;
• параметри безпеки для прикладних програм;
• криптографія;
• безпека фізичних систем;
• управління уразливістю та багато інших питань.

18-20 червня

Шоста Всесвітня конференція під гаслом «Альтернативне майбутнє міжнародної банківської справи» (IFABS)
Конкуренція, регулювання і реформи
Лісабон, Португалія
IFABS (Асоціація з питань міжнародних фінансів і банківської справи) – одна з відомих міжнародних організацій, які сприяють веденню дослідницької роботи для набуття навичок та поглиблення розуміння щодо банківської справи і фінансів. Метою організації, що заснована у Великобританії, є підвищення рівня обізнаності про важливість банківської справи та сприяння запозиченню знань з фінансів для сприяння економічному розвитку й підвищенню добробуту суспільства. Вищезазначені цілі досягаються завдяки тому, що цей захід сприяє обговоренню і критичному аналізу сучасних проблем, пов’язаних з фінансами й банківською справою, а також надає можливість розширити контакти серед науковців, розробників політик і процедур, експертів.

20-21 червня

20-й Щорічний міжнародний симпозіум щодо проведення досліджень у сфері аудиту (ISAR-2014)
Маастрихт, Нідерланди
Мета цього заходу:
сприяти проведенню високоякісних і корисних досліджень у сфері аудиту;
стимулювати проведення досліджень, що пов’язані як з економічними, так і з юридичними питаннями;
сприяти проведенню досліджень та аналізу, що спирається на будь-який дослідницький метод.

21-23 червня

Четверта Міжнародна конференція з питань фінансової інженерії та корпоративних банків
Гілфорд, Великобританія
Тема цьогорічної конференції – «Напрями міжнародного фінансового посередництва, фінансові ринки і фінансове моделювання».
Цей захід надасть можливість фахівцям висловити свої думки та поділитись досвідом щодо діяльності фінансових посередників, фінансових ринків, фінансової стабільності та ризик-менеджменту; дізнатись про нормативні політики й реформи, фінансове моделювання та інженерію, про прийняття рішень.
Конференція охоплюватиме наступні питання:

 • фінансове посередництво: визнання ризику та ризик-менеджмент, іноземні банки, показники діяльності та ефективність, корпоративне управління та внутрішній контроль, управління активами й пасивами, технологічний прогрес, страхові компанії, спільні фонди;
 • фінансове моделювання та прийняття рішень: арбітраж та оцінка активів, кредитний скоринг, відсоткові ставки, обмінні курси валют, активи, що підлягають ризику, теорія про статичний та динамічний портфель, ризик та невизначеність, методи пошуку даних, похідні фінансові інструменти;
 • фінансові ринки: глобалізація та інтеграція, коливання, «фінансові бульбашки» на ринку нерухомості, поведінкові фінанси;
 • фінансова стабільність: конкуренція, ліквідність, оцінка ризику
 • (систематична, окремі установи); фінансові кризові явища та їх вирішення;
 • фінансове регулювання та грошово-кредитна політика, типи грошово-кредитної політики;
 • розробки на нових ринках: докризові та післякризові реформи, коливання обмінного курсу, коливання цін на фондовій біржі, фінансова лібералізація.

27 червня

VI Міжнародна науково-практична конференція під гаслом «Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством»
Луцьк, Україна
Конференція проводитиметься з наступних напрямів:
1. Удосконалення теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки.
2. Теоретично-методичні передумови гармонізації системи фінансового обліку в Україні.
3. Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту підприємства.
4. Аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання.
5. Перспективи розвитку аудиту в період світової фінансової кризи.
6. Науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних технологій в обліку, аналізі та контролі.
7. Проблеми формування показників звітності підприємств.
8. Проблеми обліку й аналізу трансакційних витрат.
9. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки.

1 липня

Міжнародна конференція щодо майбутнього бізнесу (ICAEW)
Ліверпуль, Великобританія
Проводитиме конференцію ICAEW – Інститут присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу.
Конференція ICAEW присвячена майбутньому бізнесу: «Запрошуємо у майбутнє». Як воно виглядатиме? Які загрози та можливості готує? Які стратегії слід вживати бізнес-компаніям, щоб підготуватись до викликів та складнощів, котрі можуть виникнути в майбутньому?
Під час конференції ми надамо рекомендації щодо перших чотирьох тем, які стосуються майбутнього бізнесу, а саме: вікова структура, податки, навички та освіта, водні ресурси. Доповідачі розкажуть, як змінився бізнес за останні декілька декад, та поділяться своїми думками щодо проблем, з якими може стикнутись міжнародний бізнес у майбутньому. Аудиторія матиме шанс поставити запитання поважним доповідачам та поділитись своїми ідеями й міркуваннями стосовно предмету обговорення.

2-3 липня

Міжнародний симпозіум з бухгалтерського обліку інформаційних систем
Мельбурн, Австралія
Міжнародний симпозіум з бухгалтерського обліку інформаційних систем охоплюватиме такі галузі, як розробка систем обліку інформації, інновації у внутрішньому аудиті, стратегічні інформаційні системи, вплив соціально-культурних чинників на формування системи обліку інформації, оцінка фінансової діяльності, програмні засоби прийняття рішень, моделювання бізнес-процесу, аудит і страхування, безперервний аудит і звітність, аудит інформаційних систем, планування ресурсів підприємства, управління знаннями та XBRL.

2-4 липня

Всесвітня конференція з фінансів
Венеція, Італія
Цей захід спрямований на розгляд наступних фінансових питань:

 • банківські та фінансові установи;
 • ринкова інтеграція, сегментація та ефективність;
 • спільні фонди, фонди закритого типу і біржові інвестиційні фонди;
 • нові ринки;
 • регуляція депозитарних установ;
 • розміщення активів;
 • корпоративні фінанси;
 • інвестування;
 • оцінка активів;
 • корпоративне управління та представництва;
 • міжнародні фінанси;
 • ризик-менеджмент;
 • первинне та вторинне розміщення цінних паперів;
 • корпоративні фінанси;
 • ефективність ринку та аномалії.

3-5 липня

Міжнародна конференція з бізнесу та інформації
Осака, Японія
Теми цієї Міжнародної конференції з бізнесу та інформації охоплюватимуть:

 • бухгалтерський облік;
 • управління бізнесом;
 • політику та стратегію бізнесу;
 • економіку;
 • електронну комерцію;
 • підприємницьку діяльність;
 • фінанси та банківську справу;
 • інформаційні системи та технології;
 • управлінську й організаційну діяльність;
 • управлінське консультування;
 • управління неприбутковим сектором;
 • маркетинг;
 • технології та інновації;
 • методи дослідження;
 • соціальні питання в управлінні;
 • веб-технології та управління.

3-6 липня

Європейська конференція з питань бізнесу та менеджменту
Брайтон, Великобританія
Тема конференції: «Особистість, суспільство і синергія».
Цей захід надає можливість для широкомасштабної міждисциплінарної дискусії, що охоплюватиме політику, дослідження та інновації як в Європі, так і за її межами. Ця конференція збере разом експертів і керівників наукової та бізнес-спільноти, щоб розглянути деякі з невідкладних питань, намагаючись знайти відповіді на поставлені запитання, досягти синергії; підвести підсумки за минулі роки, зробити спробу зазирнути в майбутнє, обмінятись ідеями та висновками.

6-9 липня

Міжнародна конференція IIA – 2014
Лондон, Великобританія
Проводитиме конференцію IIA – Інститут внутрішніх аудиторів.
Тема міжнародної конференції – «Час встановлювати зв’язок», тому ми зосередимо свою увагу на презентації програми, що надає можливість заглибитись у своєчасне вивчення питань, що впливають на професію, включаючи управління аудитом, а також питання, які постають перед міжнародною бізнес-спільнотою.
Ця міжнародна конференція є найголовнішою світовою подією для фахівців, під час якої ви зможете взяти участь у спеціальних тренінгах і встановити нові контакти. У цьому заході візьмуть участь видатні доповідачі зі всього світу, які обговорюватимуть найважливіші питання, пов’язані з особливостями професії, вирішення яких є вкрай важливим як на сучасний момент, так і в майбутньому.
Встановлення ділових контактів – понад 2000 колег зі всього світу.
Важливе і корисне для кожного – оберіть одну з дев’яти курсових програм, зміст яких може зацікавити різних фахівців, починаючи з керівників відділів внутрішнього аудиту і закінчуючи директорами, менеджерами та працівниками компанії.

14-15 липня

Міжнародна азіатсько-тихоокеанська конференція з бухгалтерського обліку
(MIT Asia)
Ченду, Китай
Мета конференції: зібрати разом науковців, практиків та експертів у сфері бухгалтерського обліку та корпоративного управління в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, провідних вчених з США, Європи та інших країн. Мета цієї дводенної конференції – сприяти проведенню ретельних та поглиблених розробок у сфері бухгалтерського обліку, що охоплюватимуть різні аспекти. Завдяки проведенню конструктивних засідань робочих груп і взаємодії між їх учасниками очікується, що конференція надихне та допоможе дослідникам запровадити найвищі стандарти якості наукових досліджень, які, в свою чергу, зможуть допомогти менеджерам, інвесторам, регулятивним органам та посередникам на ринку, таким як аудитори й аналітики, вирішити складні питання.

15-16 липня

П’ятий Всесвітній форум з питань комплаєнсу для запобігання корупції на високоризикових ринках
Вашингтон, США

У цьому заході візьмуть участь експерти з комплаєнсу, котрі професійно тлумачать і застосовують положення закону США про боротьбу з корупцією в зовнішньоекономічній діяльності та мають досконалі правові знання, державні службовці, які займаються питаннями правового регулювання, та провідні юристи, котрі мають спеціальні знання, компетентність та професійний досвід у сфері запобігання та протидії корупції.

14-18 липня

Міжнародний симпозіум з питань виявлення фінансових злочинів
Вашингтон, США
Симпозіум проводитиме Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк, Федеральна резервна система США.
Досвідчені інструктори із трьох перелічених вище фінансових установ, що є спонсорами цього заходу, ознайомлять учасників з програмою, розкажуть про найбільш поширені фінансові злочини, а також ознайомлять з відповідними нормативно-правовими актами та законодавчо-регулюючими базами. Учасники навчаться найсучаснішим технікам запобігання випадкам відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, і програмам з незаконного повернення активів, а також виявленню та розслідуванню випадків корупції та шахрайства. Курс, який базується на використанні конкретних досліджень, презентацій, відеоматеріалів, наукових диспутів та практичних занять у груповій роботі, спрямований на те, щоб підвищити аналітичні навички учасників, допомогти їм здобути знання і вміння, необхідні для того, щоб досліджувати, вивчати, проводити розслідування та виявляти фінансові порушення і злочини.
Після закінчення курсу учасники щонайменше матимуть:

 • обізнаність про міжнародні та регіональні договори щодо запобігання корупції та відмивання грошей, конвенції, закони та законодавчо-регулюючі бази;
 • загальну уяву та практичні навички встановлення ефективних програм щодо запобігання відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом, ідентифікації та повернення активів;
 • розуміння типових індикаторів шахрайства банку та розповсюджених випадків шахрайства у фінансовому секторі, а також схем відмивання грошей;
 • обізнаність про те, яким чином дослідники та аналітики виявляють і відстежують рух доходів, отриманих нечесним шляхом; як вони складають графік руху коштів та визначають осіб, залучених до шахрайських схем, як збирають докази для судового впровадження, проводять примусове стягнення або повертають украдені активи.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%