Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Іван Папроцький
головний бухгалтер

№8(2012)

(Продовження. Початок у №7) 

Процедура призначення допомоги пo догляду за дитиною до трьох років. Давайте розглянемо це питання більш детально.

Кому надається допомога?

Право на допомогу по догляду за дитиною має один із батьків, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, який фактично доглядає дитину. Цю допомогу призначають незалежно від того, перебувала особа в трудових відносинах (на військовій або державній службі), вчилася чи здійснювала підприємницьку діяльність або була безробітною (за умови, що особа не отримувала допомогу по безробіттю або матеріальну допомогу по безробіттю).

Водночас пенсіонерам (неважливо, працюють вони чи ні) допомога не виплачується. Допомога по догляду надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених, усиновлених або взятих під опіку дітей.

Куди і коли звертатися за допомогою?

Звертатись за призначенням допомоги необхідно до органів праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації отримувача. За місцем фактичного проживання допомога призначається, тільки якщо буде надана довідка про те, що ви не отримуєте цю допомогу за місцем реєстрації. На відміну від допомоги при народженні, тут відсутні чіткі обмеження. Якщо на момент звернення ви маєте право на допомогу, то її призначать, навіть якщо це відбудеться за місяць до виповнення дитині трьох років. Водночас потрібно розуміти, що тим, хто запізниться, не варто розраховувати на виплату всієї суми, яка могла би накопичитися за три роки. У таких випадках буде виплачено лише за три місяці, що передують місяцю, в якому особа звернулася за призначенням допомоги. У повному обсязі без жодних часових обмежень заборгованість буде виплачена лише за умови, що допомогу вже назначено, але своєчасно не виплачено з вини відповідального державного органу.

Впродовж якого строку виплачується допомога?

Допомога виплачується з дня звернення за нею (подачі заяви і всіх документів) і до моменту досягнення дитиною трирічного віку. Потрібно врахувати, що непрацюючим особам і підприємцям допомогу можуть призначити не раніше дня, наступного за днем отриманням допомоги по вагітності та пологам, іншим особам – не раніше дня настання відпустки по догляду за дитиною.

Чи можуть працювати чи здійснювати підприємницьку діяльність особи, які доглядають за дитиною?

Так, можуть, але у випадку якщо ця робота здійснюється у режимі неповного робочого часу, вдома або дана особа здійснює підприємницьку діяльність. Важливо зазначити, що, говорячи про неповний робочий день, неважливо, як працює особа – на 0,1 чи 0,99 ставки, допомогу такій особі мають виплачувати у повному розмірі. Водночас вихід на роботу на умовах повного робочого часу або оформлення відпустки у зв’язку з навчанням фактично означає переривання відпустки по догляду за дитиною і припинення на цей час виплати допомоги по догляду.

Перелік документів, необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги необхідно надати:

 • заяву, яка складається за формою, затвердженою наказом Мінпраці і соцполітики від 08.06.2006 р. №215. Така заява заповнюється безпосередньо у відділі соціального захисту населення;
 • копію або витяг з наказу з місця роботи про надання відпустки по догляду за дитиною до трьох років (до довідки, яка видається приватним підприємцем, у випадку відсутності у такого підприємця печатки додають копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємця);
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію трудової книжки;
 • довідку з місця навчання – для тих, хто навчається;
 • довідку з центру зайнятості про те, що допомога по безробіттю або матеріальна допомога по безробіттю не надається – для непрацюючих осіб, які знаходяться на обліку у центрі зайнятості (у випадку якщо безробітний не знаходиться на такому обліку, йому необхідно взяти про це довідку);
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію – для підприємців;
 • копію рішення про усиновлення або встановлення опіки – для усиновлювачів і опікунів;
 • довідку про склад сім’ї з ЖЕКу і декларацію про доходи та майновий стан (заповнюють на місці на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) – для призначення допомоги по догляду у розмірі, більшому за мінімальний;
 • копію договору про відкриття рахунку на перерахунок допомоги (у випадку якщо маєте намір отримувати гроші не через пошту, а через банк).

Особи, що працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, подають довідку з місця роботи про початок виконання трудових обов’язків на зазначених умовах.

Умови припинення виплати допомоги

Виплата допомоги по догляду за дитиною припиняється при досягненні нею трирічного віку. Також цю допомогу скасовують із дня працевлаштування на повний робочий день отримувача (виходу з відпустки по догляду за дитиною) або з дня призначення йому допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю. У випадку якщо працівник захоче знову піти у відпустку по догляду або закінчився строк виплат по безробіттю, він може повторно звернутися за призначенням допомоги.

Також допомогу припиняють виплачувати у наступних випадках:

 •  позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 •  відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
 •  тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 •  відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
 •  припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;
 •  перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
 •  скасування рішення про усиновлення дитини або визнан­ня його недійсним;
 •  смерті дитини;
 •  смерті отримувача допомоги.

Як переоформити допомогу на іншого члена родини?

Переоформлення документів щодо виплати допомоги на іншу працездатну особу, яка не отримує пенсії, здійснюється згідно з письмовою заявою такої особи на підставі довідки з місця роботи, навчання, служби, центру зайнятості про початок виконання особою, що отримувала допомогу, трудових обов’язків, навчання, несення служби, перебування на обліку у центрі зайнятості. Особі ж, яка отримуватиме допомогу по догляду, необхідно буде донести ті документи із зазначеного списку, які стосуються даної особи.

Як відбувається виплата допомоги?

Допомога виплачується щомісяця. Гроші на вибір отримувача надсилають або поштовим переказом, або зараховують на банківський рахунок. Потрібно зазначити, що витрати на перерахунок бере на себе держава.

Який розмір допомоги по догляду за дитиною до трьох років?

Мінімальний розмір допомоги встановлено у сумі 130 грн на місяць, і він виплачується всім незалежно від того, який дохід ви маєте. Водночас у випадку якщо різниця між прожитковим мінімумом на працездатних осіб (на січень 2012 року – 1073 грн) і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців будуть більше 130 грн, то вам цю різницю виплатять.

До членів родини відносять:

 • чоловіка (дружину);
 • рідних, всиновлених і підопічних дітей до 18 років (до 23 років – якщо вони навчаються на денній формі у вузах І-ІV рівнів акредитації, ПТУ і не мають власних сімей незалежно від місця проживання і реєстрації);
 • неодружених повнолітніх дітей, які визнані інвалідами з дитинства І і ІІ груп або інвалідами І групи і які проживають разом з батьками;
 • непрацездатних батьків чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;
 • жінку та чоловіка, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Потрібно зазначити, що до складу сім’ї бабусі, дідуся або іншого родича, що фактично здійснює догляд за дитиною, не є усиновлювачем або опікуном дитини і звертається за призначенням допомоги, не включається дитина, на догляд за якою призначається допомога.

Для того щоб визначити цей середньомісячний сукупний дохід в розрахунку на одну особу, необхідно:

 • додати доходи всіх осіб, які відносяться до членів сім’ї, що отримані за шість місяців, які передують місяцю звернення за допомогою;
 • розділити цю суму (сукупний дохід) на шість і на кількість членів сім’ї.

Серед доходів, які відносять до складу сукупного доходу сім’ї, враховують: зарплату, грошове забезпечення, стипендії, пенсії, а також деякі специфічні доходи, наприклад, грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги (крім житлових субсидій), нормативний дохід від земельних ділянок (крім розпайованих і які з поважних причин не використовуються), частина соціальних допомог тощо.

Важливо звернути увагу, що з підвищенням розміру прожиткового мінімуму допомогу по догляду перераховують автоматично.

Як часто переглядається сума допомоги у зв’язку зі змінами доходів сім’ї?

У випадку якщо ви претендуєте на допомогу у розмірі більшому за мінімальний, можете подати всі необхідні документи про доходи у будь-який час і маєте право хоч щомісяця уточнювати дані. Але потрібно пам’ятати, що навіть якщо доходи сім’ї не змінювалися, допомогу у підвищеному розмірі виплачують впродовж шести місяців. Потім необхідно знову принести документи про доходи, інакше виплачуватимуть мінімальну допомогу.

Який день відпустки по догляду за дитиною до трьох років є останнім?

Частиною 3 ст. 179 КЗпПУ та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про відпустки» передбачено, що за бажанням жінки після закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги по державному соціальному страхуванню.

Згідно з ч. 2 ст. 2411 КЗпПУ строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку. Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють із дня, наступного після того, з якого починається строк.

Останнім днем перебування жінки у відпустці по догляду за дитиною є день народження дитини. Тобто жінка має стати до роботи на наступний день після дня досягнення дитиною трьох років. Це узгоджується з ч. 1 ст. 14 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», відповідно до якої допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення допомоги по догляду за дитиною по день досягнення дитиною вказаного віку включно.

Враховуючи вищезазначене, жінка, яка перебувала у відпустці для догляду за дитиною, має стати до роботи після закінчення цієї відпустки на наступний день після дня досягнення дитиною трьох років. Наприклад, якщо дитині виповнилося три роки 12 жовтня 2010 року, то до роботи жінка має стати 13 жовтня 2010 року.


Коментарі  

0 #6 Ірa 02.10.2017, 14:26
Доброго дня!
Я перебуваю у відпустці по догляду за дитиною до 6 років. І зараз знову оформлюю декретну відпустку. Чи розраховувати мені на виплату з місця роботи?
Цитата
0 #5 Лідія Ткач 31.07.2017, 14:22
Доброго дня!Підкажіть будь-ласка.Я маю донечку 2.4 роки, і працюю на роботі, хочу піти у відпустку по догляду за дитиною до 3-х років,чи маю я таку можливість, просто коли я влаштовувалась на роботу донечці було 6 місяців, тобто в дикрет я виходила не з роботи, і чи маю я якийсь період відпрацювати.Дя кую за допомогу
Цитата
+1 #4 Сергій Берег 16.10.2015, 20:54
Якщо особа, яка має право на відпустку (в нашому випадку це працюючий дідусь) для догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку, перебуваючи в стані тимчасової втрати працездатності (на лікарняному, за своїм станом здоров'я) звернувся із заявою, додавши всі необхідні документи, до керівника підприємства щодо надання йому зазначеної відпустки, починаючи з дати, яку він вказав.
Запитання. Чи можуть йому надати таку відпустку, з дня наступного, після закінчення лікарняного, за своїм станом здоров'я а не дитини?
Чи він має вийти на роботу, хоча б на один день, перед вказаною відпусткою?

Заздалегідь дякую за розяснення.
Цитата
0 #3 ника__ 19.04.2015, 10:26
Дитині через місяць виповниться 3 роки, получаю допомогу як малозабезпечена .Якщо продовжити декрет до 6-ти років, чи зможу я далі отримувати грошову допомогу?
Цитата
+1 #2 Павло Семерич 07.07.2014, 13:49
Цитую Kotika:
я безробітня,дитині виповнилося 3роки,чи можу я продовжити "догляд за дитиною до 6 років" (наприклад для отримання субсидії),куди потрібно звертатись з медичною довідкою,якщо мені таку нададуть

Відповідь на Ваше питання знаходиться за посиланням: http://n-auditor.com.ua/uk/questions/item/17640
Цитата
0 #1 Kotika 04.07.2014, 18:45
я безробітня,дити ні виповнилося 3роки,чи можу я продовжити "догляд за дитиною до 6 років" (наприклад для отримання субсидії),куди потрібно звертатись з медичною довідкою,якщо мені таку нададуть
Цитата

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%