Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

To top
NBU Rate
 

Новини законодавства

Рімма Медведєва
податковий консультант

№1(12)(2013)

Указом Президента України «Про деякі заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» №726 від 24.12.2012 р.

Створено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової служби України. , а Також на міністерство покладено функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Указом Президента України №739 від 24.12.2012 р.

Міністром доходів і зборів України призначено Клименка О. В., який раніше обіймав посаду голови Державної податкової служби України.

1. ЗАКОНОДАВСТВО

1.1 Затверджено форму податкової декларації з податку на нерухомість

Наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2012 р. №1408 затверджено:

- формуа податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- формуа програми «Відомості про наявні об'єкти житлової нерухомості» до цієї декларації.

Нагадаємо, що відповідно до п.п. 265.1.1 Податкового кодексу України (далі – НКУ), платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

При цьому юридичні особи повинні самостійно розраховувати суму цього податку за станом на 1 січня звітного року та до 1 лютого цього ж року повинні мають подати до органу ДПС за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію з розподілом річної суми рівними частками за кварталами (п.п. 265.7.5 НКУ). Таким чином, в перший раз юридичні особи повинні подати декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до 1 лютого 2013 року (на це звертають увагу і податківці у розділі 590.08 ЕБНЗ).

Водночас для фізичних осіб суму цього податку буде обчислювати ДПС за місцем розташування об'єкта житлової нерухомості (п.п. 265.7.1 НКУ). Податкове повідомлення-рішення про сумуи податку, належнуої до сплати, та платіжні реквізити надсилаютьсяправляються органами ДПС платникам за місцем їх проживання (реєстрації) до 1 липня звітного року (п.п. 265.7.1 НКУ).

Зауважимо, що докладно про правила справляння цього податку розповідалося в статті «Податок на нерухоме майно»//«Податки та бухгалтерський облік», 2013, №№1-2.

Наказ від 25.12.2012 р. №1408 набере чинності з дня офіційного опублікування. На день підготовки матеріалунотатки цей наказ офіційно не опублікований.

1.2 НБУ зняв обмеження граничної суми переказу валюти за кордон.

Постанова Постановою НБУ від 14.12.2012 р. №531 Національний банк України зняв обмеження граничної суми розміщення іноземної валюти фізичними особами-резидентами, які отримали індивідуальну ліцензію Нацбанку на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України.

Відповідне рішення затверджено Постановою Нацбанку від 14.12.2012 р. №531 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» і набираєуває чинності з 25 січня 2013 року. «В даний момент фізичні особи-резиденти можуть здійснювати перекази іноземної валюти без обмежень на підставі ліцензії», – йдеться в повідомленні НБУ. Крім того, наголошується, що постановою удосконалено процедуру документування операцій з переказу коштів фізичними особами в банківських установах.

Також Національним банком скасовано зобов'язання ведення журналу обліку здійснених в іноземній валюті переказів за межі України та виплати цих переказів, а також журналу обліку здійснених у межах України за дорученням фізичних осіб-нерезидентів переказів у національній валюті та виплати цих переказів, оскільки зазначені операції відображаються в електронному вигляді у програмному комплексі «Операційний день банку» (ОДБ).

1.3 Звітувати за відрядні будуть по-іншому

Наказом Мінфіну №1276 від 05.12.2012 р. затверджено форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок його складання.

Згідно з наказом Мінфіну, звіт подається до кінця 5-го банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку закінчуєвершує таке відрядження, або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.

Звіт складається платником податку (підзвітною особою), якийе отримавло такі кошти від підприємств усіх організаційно-правових форм або самозайнятої особи. Фізична особа, що отримала одержала відряднітакі кошти, заповнює всі графи звіту, крім: «Звіт перевірено», «Залишок внесений (перевитрата видана) у сумі за касовим ордером», бухгалтерських проводок, розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт, які заповнюються особою, що надала такі кошти; «Звіт затверджено». Зазначені графи, які підписуються керівником (податковим агентом).

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

З моменту набрання чинності Наказуом №1276 перестане діяти попередній Наказ ДПАУ від 23.12.2010 р. №996 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання».

1.4 Діє нова версія закону про банкрутство

Нова редакція Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» набрала чинності 19 січня 2013 року. Зокрема, Законом №4212-VI діяльність арбітражних керуючих вилучена з переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також визначено ряд новел щодо захисту прав забезпечених кредиторів.

Нова редакція передбачає зміни в порядку провадження у справі про банкрутство. Так, Господарський суд буде застосовувати загальний, спеціальний або спрощений порядок провадження у справі про банкрутство, який буде залежатиме від ряду факторів, зокрема: від категорії боржника, його виду діяльності та наявності у нього майна. Такі зміни передбачають індивідуальний підхід до кожної категорії боржника,.

Однією з позитивних новацій є публікація оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України з метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які виявили мають бажання взяти участь у санації боржника.

Також передбачається введення поняття «санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство». Стара редакція закону передбачала містила лише поняття термін «досудова санація» без конкретизації дій і строків такої стадії процесу. Перевагою нововведенняої процедури є те, що до боржника буде застосований певний ряд процедур з відновлення його платоспроможності в порушення судом провадження у справі про банкрутство. Термін проведення процедури розпорядження майном боржника скорочено майже вдвічі: з 6 місяців до 115 календарних днів, але з можливістю продовження зазначеного строку не більше ніж на 2 місяці. Процедура санації боржника скорочується на строк до 6 місяців, але може бути продовженаий на строк не більше ніж на дванадцять 12 місяців.

2. РОЗ'ЯСНЕННЯ

2.1 Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку

ДПСУ Листом від 10.01.2013 р., №246/7/17-1217 повідомила, що фізичні особи звітують по єдиному податку за IV квартал 2012 року за формою декларації старого зразка, затвердженою наказом Мінфіну від 21.12.2011 р. №1688.

При цьому платникам V групи необхідно додавати до декларації доповнення (у довільній формі з поясненням мотивів подання), яке повинно містити:

- суму доходу, оподатковуваного податком за ставкою 7 або 10%;

- суму доходу, що перевищує 20 млн грн;

- суму доходу, отриманого при застосуванні не грошового способу розрахунків;

- суму доходу, отриманого від здійснення заборонених видів діяльності.

Декларації з єдиного податку за 2012 рік подаються платниками:

- І групи – протягом впродовж 60 календарних днів після звітного періоду, тобто по 01 березня .03.2013 року. включно;

- ІІ-VІ груп – протягом впродовж 40 календарних днів після звітного періоду, тобто по 11 лютого.02. 2013 року. включно.

2.2 Про організацію роботи фізичних осіб - платників ЄП

ДПСУ Листом від 13.12.2012 р. №11394/0/71-12/17-1217 зазначила, що відсутність в облікових даних фізособи-підприємця виду діяльності згідно з КВЕД-2010 не може бути підставою для визнання недійсним виданого в 2012 році Свідоцтва платника єдиного податку, в якому вказані види діяльності згідно з КВЕД-2005.

Відсутність в облікових даних платника податку (крім новостворених) виду діяльності згідно з КВЕД-2010 також не є може бути підставою для відмови у видачі Свідоцтва платника єдиного податку на 2013 рік.

Тобто при заповненні заяви про застосування спрощеної системи оподаткування з у 2013 році платником вказуються ті види економічної діяльності, які відповідають видам діяльності в облікових даних на момент подачі заяви. Після приведення видів діяльності у відповідність до КВЕД-2010 у реєстраційних даних фізособи – платника єдиного податку вносяться відповідні зміни в Свідоцтво платника єдиного податку.

3.ЗАКОНОПРОЕКТИ

3.1 Запропоновано встановити максимальний розмір пенсії на рівні п'яти мінімальних пенсій

У ВР подано законопроект №1247 про заходи щодо ліквідації дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Відповідно до законопроекту, пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», тобто фактично скасувати пенсійну реформу в Україні. Також запропоновано встановити максимальний розмір пенсії, з урахуванням всіх надбавок і підвищень, на рівні п'яти мінімальних пенсій.

У разі прийняття цього закону особи, яким пенсія буде призначена до набрання ним чинності і розмір якої перевищуватимеє п'ять мінімальних розмірів пенсії, повинні будуть платити обов'язковий внесок до ПФУ в сумі, яка складає різницю між розміром призначеної пенсії, яка їм призначена, іта п'ятьма мінімальними розмірами пенсій.

Метою даного законопроекту є відновлення соціальної справедливості шляхом скасування нерівності у пенсійному забезпеченні громадян і ліквідація дефіциту бюджету Пенсійного фонду. Як запевняють автори, прийняття таких змін забезпечить людям старшого покоління гідну старість у нагороду за сумлінну працю протягом впродовж життя.

3.2 Податкова за згодою платника буде моніторити його фіноперації.

«Горизонтальний моніторинг» незабаром перетвориться з експерименту в на постійний податковий сервіс для великих платників податків. Відповідний проект постанови КМУ розміщений на веб-порталі Податкової служби для обговорення та пропозицій.

Новий сервіс передбачає оперативне реагування органів ДПСУ на проблеми великого бізнесу, заміну діючих процедур аудиту на поточний моніторинг їх діяльності. Податкова за згодою платника опрацьовуватиме інформацію про його фінансові операції та віодразу вказуватиме на можливі ризикові розрахунки та операції, а також на сумнівних контрагентів, які їх здійснюють. Платник буде сам вирішувати,: продовжувати бізнес-відносини з цим партнером, чи ні.

Протягом Впродовж минулого року на базі п'яти великих підприємств був проведений пілотний експеримент, який підтвердив зацікавленість бізнесу в такому сервісі. Своє бажання взяти участь у «горизонтальному моніторингу»в експерименті виявилио чимало компаній.

Враховуючи результативність проведеного експерименту і враховуючи побажання бізнесу, ДПСУ розроблено проект постанови Кабінету Міністрів, якае затвердить порядок введення «горизонтального моніторингу».

Вперше даний метод «горизонтального моніторингу» був використаний у Нідерландах у 2005 році. Після успішної апробації цей досвід запозичений ще кількома європейськими країнами – Німеччиною, Австрією, Словенією тощо.і т.д.

4. РІЗНЕ

4.1 Загублені водійські права можна буде відновити без іспиту

Із 1 січня 2013 року українцям не потрібно буде складати іспити для відновлення загубленого посвідчення водія, а техогляд автомобілів при реєстрації або перереєстрації вже не є обов'язковим. У 2013 році на українців чекає низка нововведень, які. Вони покликані максимально спростити життя як водіям, так і звичайним громадянам, говориться в повідомленні прес-служби МВС.

«Тепер не потрібно проводити оцінку вартості транспортних засобів при їх реєстрації, як і не обов'язково пред'являти транспортний засіб при перереєстрації у зв'язку зі зміною місця проживання власника або при відновленні втрачених чи зіпсованих документів», – зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лєкарь.

За словами заступника міністра чиновника, відтепер спрощена і сама процедура отримання послуг. Будь-який громадянин, незалежно від його місця проживання або місця реєстрації його транспортного засобу, зможе отримати необхідні послуги в одному з 269 реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції України, які функціонують за принципом «єдиного вікна».

«У вигляді експерименту вже почали роботу сервісні центри надання послуг. Тепер на їх базі можна буде одночасно отримати послуги, що надаються декількома міліцейськими підрозділами: довідки, дозволи тощо», – підкреслив Сергій Лєкарь.

4.2 В Україні дітям до 16 років заборонять купувати ліки

Міністерство охорони здоров'я України має намір обмежити продаж лікарських засобів (які відпускаються за рецептом ) особам, які не досягли 16 років. Про це йдеться в проекті наказу відомства.

МОЗ планує також внести низку інших істотних змін у ліцензійні умови для фармацевтичних дистриб'юторів. Міністерство, зокрема, має намір встановити мінімальну відстань між аптеками: 300 м – для міст-мільйонників, 500 м – для менших населених пунктів. Дане правило буде поширюватися тільки на нові аптеки. Зараз спостерігається ситуація, коли аптеки відкриваються «двері в двері». Вони конкурують не за рахунок цін, а за рахунок погіршення умов зберігання ліків, кваліфікації персоналу.

Крім того, МОЗ має намір зобов'язати фармацевтичних дистриб'юторів на кожні десять аптек містити не менше однієї з власним виробництвом лікарських засобів і не менше однієї в сільській місцевості. Суб'єкт, відкривши маючи десять аптек у хороших місцях з гарною прибутковістю, повинен відкрити хоча б одну аптеку в сільській місцевості, навіть якщо вона буде збитковою, і одну з внутрішньо аптечним виробництвом.

Проект наказу МОЗ також передбачає посилення відповідальності за виготовлення, придбання, перевезення, зберігання і продаж фальсифікованих лікарських засобів. За такі правопорушення пропонується позбавляти ліцензії.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я планує зобов'язати осіб, які безпосередньо здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами, інформувати покупців про повний асортимент препаратів з однією діючою речовиною.


Add comment


Security code
Refresh

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%