Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

To top
NBU Rate
 

Резолюция з’їзду ВПГО «САУ»

м. Київ, 25 січня 2012 року

№1(2012)

XX з’їзд Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» (ВПГО «САУ»), яка представляє професійні інтереси 1 200 практикуючих в усіх регіонах України сертифікованих аудиторів, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Підтримати курс реформ, оголошених Президентом України, та які здійснюються Урядом України.
2. Визнати необхідність приведення у відповідність до вимог ЄС правових засад регулювання аудиторської діяльності в Україні.
3. Підтримати курс на реалізацію відносин в сфері аудиторської практики з дотриманням рівних прав та можливостей кожного з суб’єктів аудиторської діяльності.
4. Здійснити організаційні заходи по приведенню положень Статуту ВПГО «САУ» у відповідність до ознак саморегулівних професійних організацій.
5. Об’єднати на добровільній основі інтелектуальні ресурси членів ВПГО «САУ» з метою подальшого розвитку та впровадження незалежного професійного аудиту в господарську практику країни. Допомагати членам ВПГО «САУ» в професійній діяльності, захищати їх професійні інтереси.
6. Всім членам ВПГО «САУ», делегованим до державних, недержавних дорадчих, чи інших владних органів, захищати інтереси аудиторів України, дотримуватися цілей та завдань ВПГО «САУ», викладених у її Статуті.
7. Визнати головною стратегічною метою ВПГО «САУ», її місією в сучасному українському суспільстві - розвиток та поширення професійної аудиторської діяльності на основі етичних засад незалежного аудиту в інтересах не тільки власників, але і Суспільства в цілому.
8. Вважати доцільним на сучасному етапі розвитку аудиту в країні:

  • Створення системи громадського нагляду за суб’єктами аудиторської діяльності;
  • Обрати модель делегованого самоврядування, як базову для покращення регуляторного середовища вітчизняного аудиту;
  • Передачу до саморегулівних професійних організацій аудиторів відповідальності за професію перед суспільством шляхом делегування права на здійснення процедур сертифікації, підвищення кваліфікації та зовнішнього контролю якості професійних аудиторських послуг;
  • Впровадження добровільної внутрішньої сертифікації: «Професійний аудитор САУ»;
  • Розпочати роботу по створенню методичних рекомендацій з організації внутрішньофірмової системи контролю якості аудиторських послуг та почати навчання членів ВПГО «САУ» такій організації;
  • Розробити систему підвищення кваліфікації членів ВПГО «САУ» на основі використання досвіду світової аудиторської практики.

9. Членам ВПГО «САУ» не допускати дій, висловлювань або публікацій, які створюють негативне враження в суспільстві про незалежний професійний аудит в Україні, чітко дотримуватися вимог чинного законодавства та вимог професійної етики.
10. Прийняти Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів в якості обов’язкового для дотримання всіма членами ВПГО «САУ», при здійсненні ними аудиторської діяльності.
11. Рекомендувати Аудиторській палаті України прийняти Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів, який вступив в дію з 1 червня 2011 року, в якості норм професійної етики аудиторів, обов’язкових для дотримання всіма аудиторами України, при здійсненні ними аудиторської діяльності.
12. Вважати за необхідне обов’язкове включення до нової редакції Закону України «Про аудиторську діяльність» наступних положень:
1) «Порядок делегування своїх представників до Аудиторської палати України та їх відзиву зі складу Аудиторської палати України визначається самостійно керівними органами відповідних державних органів та професійних організацій аудиторів та аудиторів і бухгалтерів України, які, у відповідності до положень цього Закону, делегують своїх представників до складу АПУ».
2) «В разі, якщо у відносинах державних органів з питань аудиторської діяльності виникає конфлікт інтересів, аудиторська палата України повинна прийняти рішення, яке забезпечує виключення цього конфлікту. Аудиторська палата України повинна забезпечити координацію рішень державних органів, що стосуються аудиторської діяльності. Для забезпечення координації рішень державних органів, що стосуються аудиторської діяльності, усі державні органи, повинні погоджувати свої рішення з аудиторською палатою України. Аудиторська палата України є єдиним вповноваженим Україною органом, відповідальним за міжнародну співпрацю з питань аудиторської діяльності з системами громадського нагляду інших держав».
13. ВПГО «Спілка аудиторів України», з метою захисту інтересів аудиторів України, поглибити співпрацю з іншими професійними організаціями.
14. ВПГО «Спілка аудиторів України» необхідно сформувати свою позицію щодо гармонізації законодавства України в сфері аудиторської діяльності згідно з положеннями Директив ЄС.


Add comment


Security code
Refresh

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%