Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

To top
NBU Rate
 

Захищайтесь активно

Про деякі особливості дисциплінарної відповідальності аудитора

№1(2012)

Незалежний аудитор повинен мати гарантії відсутності стороннього впливу на його дії чи рішення, що стосуються як професійної діяльності, так і громадянської позиції в цілому.
Останнім часом дисциплінарна відповідальність незалежного аудитора стала інструментом для впливу на його свободу. У такому випадку єдиним захистом є знання та життєвий досвід.
Ми пропонуємо поповнити арсенал засобів захисту від дисциплінарних методів впливу на незалежного аудитора аналізом підстав і процедури дисциплінарної відповідальності, а також практичними порадами щодо відповідних дій.
Правила поведінки людей у процесі виконання ними своїх професійних обов’язків називають професійною етикою. Вказані вимоги встановлюють правові норми поведінки аудитора в процесі здійснення ним своєї професійної діяльності.
Ми можемо виділити два основних типи вимог до діяльності аудиторів.
По-перше, це правила щодо додержання аудиторами стандартів завдань, якими є: Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які прийняті АПУ в якості Національних стандартів аудиту.
По-друге — це норми професійної етики аудиторів, які визначені Кодексом етики професійних бухгалтерів і є невід’ємною частиною Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики.
Чому ми виділили саме дві групи вимог до діяльності аудиторів? Так, відносно першого типу правил є чіткі критерії оцінки. Друга група вимог, яка стосується етики аудитора, має досить віртуальний характер, оскільки відомо, що етика – явище суб’єктивне, залежне як від точки зору окремої людини, так і суспільства взагалі.
Отже, саме в трактуванні етичних норм Аудиторська палата України може застосувати власну творчість суб’єктивної думки.
Невиконання незалежним аудитором вимог вказаних вище норм і стандартів, у тому числі етичних, є підставою для застосування до нього дисциплінарних стягнень.
Рішенням АПУ від 15.11.2007 р. №184/4 «Про затвердження Порядку застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов’язків», передбачені наступні види дисциплінарних стягнень:

 • попередження;
 • зупинення чинності сертифіката на строк до одного року;
 • анулювання сертифіката;
 • виключення з реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Слід пам’ятати, що палата застосовує покарання за досить складною процедурою, що передбачає декілька стадій, а саме:

 • перевірка матеріалів звернень, які надходять до АПУ, та визнання (невизнання) звернення скаргою здійснюються комітетом з контролю за якістю аудиторських послуг, за результатами яких складається відповідний звіт;
 • звіт про результати перевірки матеріалів скарги направляється голові комісії АПУ з контролю якості та професійної етики для складання відповідних висновків;
 • передання даних висновків до дисциплінарної комісії Аудиторської палати для підготовки проекту рішення АПУ;
 • розгляд на засіданні палати питання щодо застосування дисциплінарного стягнення.

На стадії розгляду заяви комітетом із контролю за якістю аудиторських послуг вирішується питання, чи дійсно існує скарга на дії аудитора. Якщо так, то цю претензію реєструють в книзі обліку, а аудитору надсилають письмове повідомлення про надходження скарги з пропозицією з’явитись до АПУ з метою ознайомлення із поданою заявою та надати відповідні пояснення. Також може затребувати певні документи, що стосуються предмета скарги. Комітетом із контролю за якістю аудиторських послуг здійснюється перевірка матеріалів скарги по суті шляхом невиїзної або виїзної перевірки, результати якої викладаються в звіті, що передається до комісії. На своєму черговому засіданні вона одночасно з письмовими зауваженнями та/або додатковими поясненнями аудитора, на якого скаржаться, розглядає даний звіт. Якщо факти щодо неналежного виконання аудитором своїх професійних обов’язків виявляються реальними, то комісія АПУ з контролю якості та професійної етики готує та надає свої висновки до дисциплінарної комісії палати.
На своєму черговому засіданні дисциплінарна комісія вивчає висновки комісії з контролю якості та професійної етики та примірник звіту одночасно з письмовими вмотивованими зауваженнями та/або додатковими поясненнями від аудитора. За наслідками такого розгляду, обидві зазначені комісії забезпечують підготовку спільного узгодженого проекту рішення АПУ за результатами перевірки матеріалів скарги. Цей проект передається для вивчення та прийняття відповідного рішення на черговому засіданні АПУ в порядку, встановленому регламентом Аудиторської палати України.
Як бачимо, порядок досить складний. Сама ж АПУ, яка його встановила та затвердила, ігнорує цю послідовність, передаючи питання щодо притягнення до відповідальності аудитора одразу до дисциплінарної комісії, минаючи комітет із контролю за якістю аудиторських послуг та комісію з контролю якості та професійної етики. Отже, складність процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності аудитор повинен використовувати для свого захисту.
Наші адвокати брали участь на боці аудиторів у засіданнях відповідних органів АПУ, що мають повноваження розглядати питання дисциплінарних проступків. З огляду на практику типових порушень з боку Аудиторської палати під час процедури, ми радимо реагувати наступним чином.
В разі отримання аудитором повідомлення палати про розгляд питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності, необхідно з’ясувати, на якій саме стадії розгляду (в якому комітеті чи комісії АПУ) знаходиться питання. Якщо ви дізнались про дисциплінарне провадження вже на стадії комісії АПУ з контролю якості та професійної етики або дисциплінарної комісії, минаючи комітет із контролю за якістю аудиторських послуг, який повинен був повідомити вас про скаргу, ознайомити з нею та отримати ваші письмові пояснення, вказане необхідно викласти у відповідній скарзі на ім’я голови АПУ. Ви маєте право вимагати, щоб розгляд питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності здійснювався відповідно до порядку та в описаній вище послідовності, а також ознайомитись зі скаргою, отримати витяг із неї та надати письмові пояснення.
Ви маєте право бути присутнім на будь-яких засіданнях відповідних комісій АПУ, в тому числі разом із адвокатом. Про це необхідно письмово заявити до початку розгляду питання по суті.
Також радимо використовувати аудіо- та відеозаписуючі пристрої, попередньо повідомивши про це відповідний орган.
Отже, наводимо типові вимоги до АПУ, які викладаються письмово у зв’язку з розглядом питання про дисциплінарну відповідальність:

 • передати розгляд звернень, що надійшли до АПУ щодо притягнення мене до дисциплінарної відповідальності, до комітету з контролю за якістю аудиторських послуг Аудиторської палати України для перевірки відповідно до затвердженого порядку;
 • надати можливість ознайомитись зі зверненнями та подати письмові пояснення;
 • надати можливість особистої присутності мене та мого адвоката при розгляді питань щодо можливості притягнення мене до дисциплінарної відповідальності;
 • надати можливість здійснювати диктофонний запис засідань щодо розгляду питання про притягнення мене до дисциплінарної відповідальності з метою можливого судового оскарження їх результатів.

Наведений перелік не є вичерпним і залежить від конкретної ситуації. Як свідчить практика, АПУ не втомлюється створювати нові прецеденти. Ваше завдання — задокументувати ці прецеденти при безпосередньому вирішенні питання та оскарженні можливих негативних результатів.
Радимо вам активно захищати власні позиції, оскільки іноді важко отримати сертифікат аудитора, а втративши одного разу, дуже мало шансів поновити його знову.


Add comment


Security code
Refresh

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%